Paragnost Eddie en Consulenten

Helen met Schüsslerzouten ( deel 1)

Helen met Schüsslerzouten ( deel 1) Voor hen die nog niet eerder hebben gehoord over Schüsslerzouten, wil ik graag een en ander aan informatie meegeven. Ik heb enkele jaren geleden me zelf ook verdiept in de heilzame werking ervan, nadat ik een volledige basisopleiding homepathie heb gevolg. De aanleiding ervan was dat ik mijn kinderen zo zuiver mogelijk wou herstellen op een goed onderbouwde en krachtig werking en dat was 37 jaar geleden wel degelijk de homeopathie. Omdat ik heel veel weerstand kreeg uit mijn onmiddellijke omgeving, was ik het wel beu om me elke keer weer te verantwoorden waarom ik geen anti-biotica gaf als één van mijn kinderen een verkoudheid had en naar een kwakzalver ging, notabene wel een arts die zich nog jaren gespecialiseerd had in de homeopathie. Kan je moeilijk een kwakzalver noemen, denk ik. Maar goed, ik was de druk grondig beu en omdat ik heel graag het fijne wou weten hoe homeopathie werkt en welk effect homeopathie heeft op een ziektebeeld, nam ik een kordate beslissing: ik ga een basisopleiding volgen en vanuit kennis zal ik wel mijn mannetje staan met diegenen die beweren dat ik mijn kinderen schromelijk mishandel of tekortdoe. Ik kan wel met heel veel blijdschap schrijven dat ik de keren dat mijn vier kinderen ziek waren, op mijn één hand optellen…sommigen zeiden dan dat ik gewoon geluk had en anderen stopten met commentaar te geven of gingen zich beraden om hun kinderen ook met homeopathie te laten behandelen.

Aangezien ik toch een nieuwsgierig beestje ben, onderzoekend en altijd wel dieper en verder kijk dan mijn neus lang ik, las ik een stukje rond Schüsslerzouten. Het is de Duitse arts Wilhelm Schüssler (1821- 1898) die de naar hem genoemd minerale zouten ontdekte. Hij ging uit van de homeopathie ( Hahnemann) , van de cellulaire pathologie en van de theorie van de organische zouten.

De essentie van de homeopathie is dat je iemand van bepaalde klachten kan genezen door hem/haar een verdund middel te geven. Onverdund zou dat middel juist tot die klachten leiden en op deze manier zet je de geneeskracht van het lichaam aan het werk.

Ook Schüsslerzouten zijn verdun, maar de werking ervan is wel anders. Je moet deze middelen zien als voedingssupplementen, net als vitaminen, dus als een aanvulling op de voeding. Alle ziekten worden veroorzaakt door veranderingen in de cel.
Tekorten aan celzouten hebben invloed op de stofwisseling. Na een maaltijd onderneemt je lichaam van alles om de voedingsstoffen te verteren om vervolgens de bruikbare stoffen om te zetten in dat wat het lichaam nodig heeft.

Van dit proces, dat vele energie kost, merken wij meestal helemaal niets. Maar een gezonde stofwisseling is de basis voor een gezond functionerend lichaam en een uiteraard gezonde geest. Dit betekent dus concreet dat ons psychisch functioneren voor een groot deel afhangt van de stofwisseling en dus van onze voeding.

Via de voeding nemen we de mineralen op die nodig zijn voor de vorming van de celzouten en deze vorming is weer afhankelijk van een gezonde stofwisseling. Het proces speelt zich af in de cellen, de bouwstenen van ons lichaam. Cellen die celzouten tekortkomen, kunnen hun werk niet goed uitvoeren, hetgeen leidt tot gezondheidsproblemen. Kortom: gezondheidsproblemen beginnen bij de voeding.

Onze spijsvertering en stofwisseling staan in de huidige samenleving onder druk; we hebben een haastig en jachtig leven, waardoor we onvoldoende tijd en aandacht besteden aan voedsel en het nuttigen ervan. We eten verkeerde voeding, zoals teveel zoetigheid, de verkeerde vetten en kleur- en geurstoffen. En…we eten te veel en hebben relatief te weinig lichaamsbeweging. Daarbij komt nog eens dat we ook blootstaan aan straling van de televisie, computers, masten en mobiele telefoons.

Deze belasting van ons lichaam zorgt er mede voor dat gifstoffen zich ophopen en dat de cellen hun werk niet meer kunnen doen. De Schüsslerzouten ontgiften en dragen bij aan het herstel van de stofwisseling. Genezing is natuurlijk alleen dàn mogelijk als het weefsel zich nog kan herstellen.

Met het ontbreken van zouten functioneert de stofwisseling niet optimaal. Je kunt eten wat je wilt, maar je lichaam zal weinig met het voedsel doen. De vitamine- en mineralenpreparaten, die overal in de handel zijn, kunnen alleen dàn van nut zijn als ze verwerkt kunnen worden. Bij een tekort aan zouten, hebben de vitaminepreparaten dan ook weinig zin. Een tekort aan zouten leidt tot symptomen.

De zouten verbeteren de stofwisseling en zijn niet gericht op symptoombestrijding. De essentie is dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we een van de zouten niet voldoende opnemen in onze cellen. De Schüsslerzouten worden in verdunde vorm toegediend om het lichaam te prikkelen deze zouten wel op te nemen. De werking van de Schüsslerzouten is scheikundig, zij worden ook wel biochemische zouten genoemd.

Er zijn twaalf zouten. Het blijkt dat iemand met een tekort aan een celzout, niet alleen lichamelijke symptomen heeft, maar ook bepaalde eigenschappen en gedrag vertoont, mensbeelden genoemd. Deze mensbeelden sluiten aan bij de astrologische tekens.

In de twee volgende blogs kom je te weten welke tekens en Schüsslerzouten verbonden zijn en hoe jij je gezondheid kan verbeteren met de Schüsserzouten. Let wel: deze vervangen géén dokter of medische behandelingen, werken wél complementair, voedend en helend!
Om die reden is het niet aan mij om een uitspraak te doen over iemands gezondheid of medische prognose of ziektebeeld. Wellicht heeft iedereen hier een eigen mening over: ik kan wel gezondheidsbevorderende adviezen geven, vanuit mijn specifieke studies. Ik geloof dat een constructieve samenwerking tussen verschillende disciplines nog veel meer te bieden heeft dan nu het geval is.

Warme hartegroet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne