Paragnost Eddie en Consulenten

Het helen van Pluto – problemen

Het helen van Pluto – problemenHet helen van Pluto – problemen: Retrograde Pluto 20 april – 28 september 2017

In een eerder blog heb ik geschreven dat retrogrades goed zijn voor ons, om oude ballast los te laten, om dieper in onszelf te graven wat we willen veranderen om met meer vreugde in ons leven te kunnen staan.

Veel cliënten maak ik tijdens mijn consulten hierop attent, omdat de meeste situaties die me worden voorgelegd richting verandering en keuzes maken gaan. Sommigen vinden het niet interessant en willen slechts een ja/ neen, of komt het goed of niet goed weten…alleen, vind ik het voor mezelf niet eenvoudig om domweg op die manier readingen te geven, omdat ik weet dat door mensen de nodige inzichten te geven er ook meer innerlijke rust ontstaat bij de cliënten, dat ze een situatie helderder kunnen plaatsen, minder de neiging hebben om in een relatie te pushen, te forceren, meer geduld en vertrouwen te hebben, eerlijker naar zichzelf kijken in plaats van te focussen op de ander, omdat dat ander zo nodig zou moeten veranderen…en dat Pluto vanaf vandaag retrograde loopt en dit tot 28 september is een fantastische kans die ons wordt gegeven om naar pijnlijke Pluto- thema’s te kijken.

Ik weet het….sommigen vragen me heel regelmatig of dit nu nooit stopt….en ik begrijp het heel goed, want of ik nu dit werk doe of niet, ik ben hier evenmin van gevrijwaard, ook ik heb mijn werkpunten, net zoals iedereen. Mijn grootste pijn- en werkpunt is dat ik me heel snel schuldig voel….en rationeel gezien hoef ik dit niet te hebben, helemaal niet zelfs, integendeel. En toch, merk ik dat ik hier nog steeds behoorlijk last van heb. Bovendien staat mijn Pluto nog eens in mijn Ascendant, en heb ik nog wat andere planeten in mijn eerste huis staan, en weet ik dat ik een Plutoon ben. Alleen weiger ik me over te geven als een slachtoffer van mijn geboortehoroscoop, ik kies ervoor om hier dwars doorheen ook mijn karma af te werken, en ik heb hier dus ook niet geschreven dat dit gemakkelijk is. Alleen ligt mijn keuze wel bewust in het aanpakken van mijn levensthema’s, en uiteraard is het zeker niet allemaal kommer en kwel, het gaat hier over de diepere zielswonden die zelfs voor dit leven werden meegenomen…en dat hebben we op collectief vlak wel gemeenschappelijk.
Dit is nu de beste gelegenheid om een duikje in onszelf te nemen, want of we dit nu leuk vinden of niet….we krijgen de pijnlijke thema’s wél te zien en blijven we die thema’s onderdrukken, dan worden ze verder geprojecteerd op onze dierbaren en overal waar we elkaar als mens ontmoeten.

We kunnen onze Pluto- issues aanpakken, bij de wortel, en ook al lukt het ons niet helemaal, we kunnen de komende tijd wél benutten om de pijn tot op het diepste niveau te verwerken, te healen en als een feniks uit de as herrijzen.
Waarover gaan Pluto- problemen meestal, zal je je misschien afvragen…
– Diepliggende schuldgevoelens, woede, angst, wraakgevoelens.
– De gevolgen van het niet gerouwd hebben bij verlieservaringen
– Incest, alle vormen van mishandeling, geweld
– Emotionele geheimen die geleid hebben naar een vereenzaamd leven, geïsoleerd en afgesneden van zichzelf én de omgeving
– De sterke drang naar zelfcontrole, controle, macht
– Dood en transformatie

Het helen van Pluto – problemenDe feniks is het symbool dat past bij Schorpioen ( en het achtste huis) en Pluto; wedergeboorte, transformatie, diepgaande verandering. Pluto staat ook symbool voor onze relatie tot het collectief. We worden gedwongen naar onszelf te kijken, onze schaduwkanten onder ogen te zien, te onderzoeken op welke manier, waar en wanneer en bij wie we nog steeds een façade opzetten, manipulatieve en emotionele machtsspelletjes spelen om onze zin door te drijven, waar we de ander met een schuldgevoel opzadelen omdat de ander niet wil doen wat jij wil , het slachtoffer blijven spelen van onze ouders, onze opvoeding, onze leraren , onze partner …., waar we zelf in ons leven weigeren verantwoordelijkheid op te nemen voor de keuzes die we maken ( of niet maken) zodat je het straks kan verhalen op de ander, ook in mijn werk als spiritueel adviseur en medium is het niet mijn verantwoordelijkheid keuzes te maken voor cliënten, moet ik niet zeggen met welke partner jij moet verdergaan of niet, in welke woning jij moet gaan wonen, welke job jij straks moet zoeken….ik kan jou helpen aanspraak te leren maken op jouw dieperliggende wijsheid die jij alleen in jouw ziel vindt op elk vlak van jouw leven. Het excuus of het verwijt: ‘ Jij bent een medium en jij moet me dan maar zeggen wat ik moet doen, welke partner ik moet kiezen, naar welk huis ik moet verhuizen …’ is niet de bedoeling. Het is onverantwoord cliënten op deze manier hun verantwoordelijkheid te ontnemen.
Geloof me, de meeste cliënten zijn hier gelukkig wel heel eerlijk in door toch te beamen dat het klopt…dat ik niet verantwoordelijk ben voor hun keuzes, dan wél met de meest wijze handvatten, mogelijkheden en spirituele hulpbronnen verder kan helpen.
Dat er nu op dit moment ook mensen met heel wat verdrongen boosheid, diepe woede, wraakzuchtige gevoelens rondlopen, heeft ook met dit aspect te maken, de ene persoon heeft allicht meer verdedigingsmechanismes ontwikkeld dan de ander, maar om het zo maar te stellen…iedereen heeft in min of meerdere mate trekjes van Pluto in zich.

Door onszelf te confronteren met de waarheid, geven we onszelf ook de mogelijkheid te veranderen. Eén keer is niet genoeg: we moeten steeds op zoek naar meer kennis, meer confrontaties, totdat de spelletjes die we spelen zo vaak zichtbaar worden gemaakt dat we ons ervoor gaan schamen en we ze uiteindelijk gaan opgeven! Door dit duidelijk te stellen aan anderen, versnelt het proces.

Een voorbeeld : wanneer je elke keer bedrogen uitkomt, gekwetst wordt, verwacht je uiteindelijk niets anders dan opnieuw bedrogen en gekwetst te worden, niet? Hoe vaak ik dit beluister….ik heb iemand nieuw ontmoet, maar ik ben zo bang om bedrogen en gekwetst te worden…dus ik hou hem/ haar toch maar beter op een veilige afstand, ( ik hou mijn hart gesloten) ik hou controle over mijn gevoelens, dit keer zal die relatie verlopen zoals ‘ ik ‘ het wil ( macht) en als het dan toch niets wordt, word ik niet meer gekwetst. Herkenbaar voor velen….hoe kan je nu echt iets nieuws opbouwen, zonder je hart opnieuw open te stellen (nadat je voldoende tijd hebt genomen te rouwen om het verlies, je aandeel te zien in de afgelopen relatie, de lessen te hebben begrepen in die afgelopen relatie) in een relatie kan je niet anders dan de ander toe te laten in je hart….voor je het goed beseft is ook deze nieuwe relatie gedoemd te mislukken. Je komt niet uit de vicieuze cirkel en de overtuiging dat er niemand te vertrouwen is, dat je altijd bedrogen en gekwetst wordt, dat je het slachtoffer bent voor de zoveelste keer van leugenaars en bedriegers….alleen ben jijzelf iets belangrijk vergeten….jij heb je hart op slot gehouden, een masker opgezet, met het nog niet verwerkte verleden in je rugzak, met een flink pak aan controle erbij…hoe zwaar jouw eigen rugzak nog woog, voor je aan de zoveelste nieuwe relatie bent begonnen: vol goeie moed, leek het wel, maar onder die goeie moed een zware rugzak aan pijn. Helaas is datgene wat gebeurt in veel relaties…een nieuw begin, zonder tijd te hebben genomen aan zichzelf te werken, het verleden en de geleerde lessen als uiteindelijk zinvol te ervaren, om te voorkomen niet in eigen valkuilen te trappen op zoek naar de romantische alles belovende liefde.

Een Pluto-thema die we ook collectief herkennen is ‘ macht ‘ : vaak begint de machtsstrijd met onze ouders ( of andere gezaghebbende figuren) in onze jeugd.

Het helen van Pluto – problemenIk hoor ook vaak mensen vertellen: ‘ ik ben mijn eigen baas, ik werk liever voor mezelf omdat ik de pest heb in ‘ bazen ‘ ( lees: ik heb er de pest in gecommandeerd te worden) . Dit kan uiteraard een gevolg zijn van een ‘ autoriteitsconflict ‘ tijdens op de opvoeding, dat zich vaak verder doorzet op de werkplek. Omdat heel wat organisaties de verticale structuur afgebouwd hebben of aan het afbouwen zijn ( dé hierarchie waarbij in de verouderde structuur vanuit gezag, gehoorzaamheid, en machtsposities nog steeds aan de orde zijn zijn herkenbaar aan de ‘ verticale ‘ structuur) naar een horizontale structuur waarin gelijkwaardigheid, het werk- en relatiegerelateerde samenwerken de belangrijkste kenmerken zijn en iedere werknemer op een gelijkwaardige manier behandeld worden, gelijkwaardige inbreng krijgen, gelijkwaardigheid op communicatief vlak, waarin elke werknemer daadwerkelijk participeert aan bijscholingen vb… , zien we op dit vlak ook positieve veranderingen. Eén groot voorbeeld is vb de Belgische COLRUYT waarin alle werknemers een gelijkwaardige plek innemen, elke werknemer participeert aan teambuilding vb. Dit is al jaren ingeburgerd en veranderd ten voordele van een optimale samenwerking. Om toch maar even een voorbeeld aan te halen. Jaren geleden was hier een heel boeiend interview te lezen in het tijdschrift Happiness, waarin Jef Colruyt zijn bedrijf doorheen de eerste fase van transformatie heeft geleid. Ik geloof dat die transformatie zich verder zet in vele andere bedrijven en organisaties…het is een kwestie van bewust-worden van dé grote bazen, die toch nog voor die tijd hun bedrijf vanuit de verworven machtspositie leiden en waar rangen, standen, titels nog steeds hoog in aanzien worden geacht. Dat dit verder zal afbrokkelen, dat staat als een paal boven water…en dit geldt niet alleen voor organisaties, bedrijven, doch ook op politiek, economisch en juridisch vlak.

Dus de Pluto brengt heel wat in beweging en het is goed. Dat het niet altijd een pretje is, dat ontken ik absoluut niet. Kijk eens waar jouw Pluto in jouw geboortehoroscoop staat, dit kan je bij www.astro.com , tenminste als je wel nieuwsgierig genoeg bent en toch aan je Pluto- issues wil werken. Voor iedereen is dit wel anders, maar dat we allen ergens onze Pluto in onze geboortehoroscoop hebben, dat is ook een astrologische waarheid.
Pluto laat ons dieper kijken in onszelf, waar we niet oprecht naar onszelf zijn, waar we onze issues op anderen projecteren, terwijl de ander in de meeste gevallen een katalyserende rol speelt ( vaak onbewust).
Heb een boeiende tijd en draag vooral zorg voor jezelf.
Medium Mieke
www.miekecoigne.com