Paragnost Eddie & Consulenten

Helen met de Schüsslerzouten ( deel 4 )

Helen met Schüsslerzouten ( deel 1)In het vierde en laatste deel, maak je kennis met de Schüsslerzouten die gelinkt worden aan de laatste tekens uit de zodiak , nl Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen.

Calcium sulfuricum ( Schorpioen) stelt je in staat om je te beschermen voor alle gevoelens van onmacht en tegenslag, dat van buiten op je afkomt. Er ontstaan heel vaak irritaties omdat je niets wegmoffelt, noch onder stoelen of banken wegsteekt. Je ziet werkelijk alles wat niet klopt en kan niet anders dan leugens, bedrog en schijnheiligheid naar buiten brengen door duidelijk te zeggen waar het op staat. Een Schorpioen ziet, bewust of onbewust de schaduw en dit schept vaak heel wat boosheid en frustratie bij mensen. Bij gebrek aan Calcium sulf. voel je je beledigd, beperkt door de gangbare regels, ga je dwarsliggen en verlies je je kracht. Je bent heel achterdochtig en krijgt de neiging heel heftig en kwaadaardig te reageren, met alle pittige, heftige eigenschappen die eigen zijn aan de Schorpioen! Calcium sulf. kan agressie verhinderen! Calcium sulf. komt voor in de lever en is van grote betekenis voor de werking ervan! Het is een bloedzuiveraar en gaat een chemische verbinding aan met afvalstoffen die in het lichaam zijn ontstaan, én verwijdert deze. Een tekort aan dit zout geeft de volgende klachten: hartkloppingen, levervlekken, snel verkouden zijn, migraine vanuit de lever, bijholte-maag- en darmontsteking , eczeem en andere huidklachten, vermoeidheid, en heel gevoelig voor het weer.

Silicea ( Boogschutter) blijft je een gevoel van zelfvertrouwen geven, ook als je merkt dat iemand anders het beter weet of doet dan jij. Het is de Boogschutter die zijn kennis en wijsheid kwijt moet en dat zeer meeslepend en enthousiast doet! Bij gebrek aan Silicea merkt de Boogschutter dat anderen niet meer luisteren en hieruit kan faalangst ontstaan, wordt gevoelig voor kritiek en verliest het zelfvertrouwen! Iedereen die zich geremd voelt in zijn vuur-energie, zou zeker gebaat zijn bij dit zout! Je vuur verliezen betekent dat je opziet tegen de dingen die ‘ moeten ‘, tegen ‘ eisen ‘ die gesteld worden, tegen dàt wat je niet ligt enz….Of dat je bang bent het niet te kunnen, omdat anderen het toch wel beter kunnen. Daarom wordt dit zout gegeven bij faalangst. Dit zout is heel goed in het geval je aan jezelf twijfelt bij een examen, een voordracht enz…
Silicea zit in het bindweefsel en in de harde delen van ons lichaam, zoals botten, nagels en tanden. Aangezien bindweefsel zich overal in het lichaam bevindt, bevat elk orgaan Silicea. Bindweefsel is vooral belangrijk voor steun en voor afweer van infecties. Silicea voert belastende stoffen in het lichaam af. Fysiek geeft een tekort aan dit zout aanleiding tot onder meer gevoeligheid voor infecties. Bovendien veroorzaakt het eczeem, bronchitis, astma, gevoeligheid voor parasieten en schimmels, problemen met haren, nagels, tanden, botten en heeft het kouwelijkheid tot gevolg.

Calcium phosphoricum ( Steenbok) Een gebrek aan dit zout werkt in de hand dat je je laat beïnvloeden door alles wat je niet kunt en daardoor ontevreden bent. Je bent heel snel teleurgesteld, omdat je vindt dat je niet aan de eisen van de maatschappij voldoet. Klachten komen dan ook in het algemeen voort uit teleurstelling, ontevreden zijn over het eigen functioneren en een te grote belasting om toch maar aan de eisen te kunnen voldoen. Je doet je best en wilt jezelf zo goed mogelijk neerzetten. Het kan leiden tot perfectie, waardoor het plezier eraf gaat en teleurstelling overheerst. Het maakt heel vermoeid en ook lusteloos, omdat er wel veel inzet is. Fysiek uit een gebrek aan dit zout zich in onder andere keel – neus- en oorproblemen, allergiegevoeligheid, suikerintolerantie, allergiegevoeligheid, knieklachten, koude voeten, weergevoelige reumatische pijn, chronische eczeem, astma en hoofdpijn na inspanning. Calcium phosp. Is ook goed te gebruiken bij ziekten die erger worden onder invloed van vocht, koude en toch.

Natrium muriaticum ( Waterman) Natrium mur. typen zijn mensen die precies weten hoe zij willen leven, die het belangrijk vinden dat zij behandeld worden als persoon en niet opgaan in de massa. Ze willen als uniek en volwaardig individu onderdeel uitmaken van een groep.
Bij een gebrek aan dit zout weegt het groepsgebeuren zwaarder op dan eigen identiteit, waardoor men zich verloren kan voelen in de massa en het gevoel van eigenwaarde vermindert. Het geeft een gevoel van eenzaamheid, prikkelbaarheid en zich onbegrepen voelen. Natrium mur. maakt het mogelijk binnen de groep te functioneren zonder zichzelf te verliezen. Fysiek beïnvloedt dit zout de regulering van de vochthuishouding. Een tekort ervan uit zich onder andere in oedeem, droge mond, constipatie, eczeem, gordelroos, jicht, zwakke enkels en knieën, suiker- en glutenintolerantie, reumatische pijn door vochtige omstandigheden, overmatig transpireren, hartkloppingen, hoofdpijn en vermagering.

Ferrum phosphoricum ( Vissen) Een gebrek aan dit zout leidt tot een gebrek aan wils- en daadkracht. Aan Vissen heb je het moeilijk in deze prestatiegerichte maatschappij en je hebt een constant gevoel van ‘ moeten ‘ meedoen, iedere dag zinvolle dingen moeten doen, je moeten verdedigen…alsmaar moeten! Vermoeidheid is het eerste dat zich aandient en uiteindelijk heb je er geen zin meer in! Het doet een aanslag op je zelfvertrouwen! Fysiek veroorzaakt een tekort aan dit zout een vermindering van het afweersysteem. Het leidt tot vermoeidheid, bloedarmoede, blauwe wallen onder de ogen, snel blauwe plekken krijgen, koude handen en voeten, zon-overgevoeligheid, spataderen, diarree en ontstekingen.
Veel klachten overlappen elkaar, zoals je in deze vier blogs kan lezen. Er is natuurlijk nog wel veel meer aan informatie te lezen omtrent het helend effect van de Schüsslerzouten!
Belangrijk is dat de zouten een ontgiftende en reinigende werking hebben en het is eenvoudig zo gesteld dat , als het lichaam ‘vervuild ‘ is, de symptomen en verschijnselen ervan zich op heel veel plaatsen kan voordoen.
De middelen dienen NIET als symptoombestrijding , maar zijn doeltreffend gericht op de algehele stofwisseling.

Ik wil er graag nogmaals op wijzen dat het gebruiken van Schüsslerzouten geen vervangmiddel is voor medische behandelingen of bezoeken aan een behandelend arts! Schüsserzouten werken ondersteunend, ontgiftend, reinigend en hebben eveneens een positief effect op de menselijke psyche.
Ik geef graag het advies mee om , bij interesse, een professioneel therapeut te zoeken die de kennis en kunde heeft om je te helpen. Ik ben zelf heel gevoelig en zeker wat het gebruik van Bachbloesems ( en andere bloesems) , homeopathische middelen en zeker de Schüsslerzouten. Ik weet dat ik vaak een lagere dosering moet nemen, net omdat mijn ‘ systeem’ gevoeliger reageert. Ik voeg deze informatie er toch nog even aan toe, omdat de gedachte dat een pilletje of globuletje/ granuletje méér toch niet geeft. Je gaat er niet aan dood, maar je kan je , als jijzelf heel gevoelig reageert op allopathische middelen, flink beroerd voelen. Beter wat lager doseren, dan er met forse kracht tegenaan te gaan.

Warme groet en tot een volgende keer, met weer wat anders. We mogen dus ook goed zorgen dragen voor ons lichaam…want alle spirituele ervaringen die ons ook uit balans kunnen brengen, ervaren we via ons lichaam.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com