Paragnost Eddie en Consulenten

Helen met de Engelen

Helen met de EngelenHelen met de Engelen – Vriendschap en andere contacten
Op alle vlak is er ver-andering gaande….en ondanks er veel vragen worden gesteld rond liefdesrelaties, is het ook herkenbaar dat vriendschappen eindigen, contacten worden beëindigd….meestal omdat de vriendschap niet langer gelijkwaardig aanvoelt, of het contact is verwaterd: het is net als een plantje aanschaffen: wat niet gevoed wordt, geen juiste temperatuur, niet voldoende water, groeistoffen….gaat dood.
Er zijn nu eenmaal mensen die alles willen psychologiseren, analyseren….maar wat in het hart wordt gevoeld valt niet te psychologiseren noch te analyseren. Als het niet goed meer voelt, en de ander had hier geen idee van, of heeft zichzelf nooit de vraag gesteld of die vriendschap of dat contact nog op gelijkwaardige basis gevoed werd….dan kan de ander zich serieus verongelijkt voelen en redenen bedenken om de ander zich schuldig te laten voelen.
Het is vooral belangrijk liefdevol naar jezelf te blijven.
Je bent niet alleen van binnen aan het veranderen. Je leven verandert ook aan de buitenkant. Één van de dingen die aan het veranderen is, is de relatie met je vrienden.

Waar vrienden uit je leven kunnen verdwijnen, komen alleszins weer nieuwe op je pad….ook hier kunnen weer verhalen uit ontstaan: ‘ hij of zij zit in een andere trilling, op een ander niveau , hij of zij past niet meer in mijn straatje waar ik nu loop ‘….ik noem dit eerlijk gezegd: spirituele hoogmoed. En die uitdrukkingen zie ik nogal eens voorbijschieten…net datgene waarover het niet gaat in het leven, maar wel over waarachtigheid. Met contacten die het niet nauw nemen om dergelijke gedachtengoed te verspreiden, vaak onder vrij geraffineerde vorm, heb ik ook de keuze gemaakt het contact te verbreken. Enige discussie over het waarom leidt naar nog meer discussie en waarover gaat het dan? Wie heeft gelijk/ ongelijk? De vraag is eerder: wil je gelukkig zijn of gelijk hebben?
Dankbaar voor alles en iedereen en dankbaar dat nieuwe paden zich reeds ( en vaak al een tijdje) aankondigen, verfrissende nieuwetijdsverbindingen…niemand heeft ons op aards niveau ” eeuwig ” beloofd, iedereen maakt keuzes op zijn eigen manier, vanuit welk gevoel of welke emotie dan ook, zolang je maar niet vasthoudt aan boosheid, wrok, want dat is pas ziekmakend en blijft ook een toxische band bestaan, ook al heb je iemand uit je leven ” geknikkerd”…we weten al langer dat dit een illusie is.
Als je voelt dat een verbinding niet op gelijkwaardig basis is of niet meer is, dan is het goed om hierin op een eerlijke manier, los te laten.

Sommigen kiezen ervoor een vriendschap te laten ” verwateren” , te laten ” doodbloeden “….een heel sub-assertieve manier om zo in een vriendschap te staan, want de ander ” voelt ” haarfijn de onderliggende intentie.
Het lijkt dan alsof je de ander niet kwetst met dit gedrag, het wordt niet woordelijk uitgesproken omdat je niet de moed hebt om de verantwoordelijkheid te nemen om dit wel te doen. Dus laat je maar de verbinding, die er eigenlijk niet meer is, verwateren….weet dus wel dat iemand die voelt, dit weet….
De ander heeft dan nog niet geleerd om zich te laten zien op een eerlijke en ontwapenende wijze…maar gebruikt allerlei sub-assertieve manieren om de ander te ontlopen of te verbeteren.
Herken je dit? Staat die persoon niet open om hierover eerlijk te praten, gooit hij/zij alle frustraties op jouw bordje, dan weet je meestal: dit is eindelijk duidelijk…het is klaar. Meestal is datgene wat bij de ander wordt neergelegd, een blinde vlek, ongeheald issue bij zichzelf en zolang de ander hier niet naar kan/wil/durft naar kijken, kan er niet langer sprake zijn van een eerlijk-makende verbinding.

De manier waarop een vriendschap eindigt is soms bedroevend, zeker als het gaat over jarenlange vriendschap, en vriendschap gaat niet over dagelijks of wekelijks over de vloer lopen, dan een verbinding waarvan je weet dat je elkaar soms maanden niet ziet, maar wel diep in je hart die eeuwigdurende verbondenheid voelt.
Vriendschap heeft geen redenen nodig om waarachtig te zijn.
Een vriendschap onderhouden op gelijkwaardige manier vraagt liefdevolle aan dacht gerichte aanwezigheid en waar het eenrichtingsverkeer is, leidt dit onherroepelijk tot vervlakking en mogelijks tot een breuk.
Meestal wordt in het ontbinden van vriendschappen nog eens anderen in meegetrokken…alsof er dan nog een bevestiging nodig blijkt van buitenaf.
Hoe hoog zijn de verwachtingen op publieke forums….de meeste mensen kennen elkaar niet, hebben een beeld gevormd over elkaar , hebben bepaalde verwachtingen….het zijn meestal ‘ virtuele contacten ‘ en als hier na een periode blijkt dat het contact niet gebaseerd is iets sterker om het contact te behouden, dan loopt het vaak uit op een stopzetten van dit contact.

De verwachtingen dat hierover dan gediscussieerd moet worden of je nader moet gaan verklaren waarom je dit contact wens te stoppen, liggen heel vaak hoog bij mensen die heel sterk met zichzelf bezig zijn en evenmin aangevoeld hebben dat dit contact aan het verwateren was.

Dit gebeurt dan bij mensen die niet echt betrokken zijn bij diegene die het contact stopt….geen enkele blijk van reactie geven op een post vb, zelf heel gemakkelijk kritiek spuien over anderen, sympathisanten zoeken om hun frustraties te uiten omdat ze niemand buiten het publiek hebben in hun dagelijkse leven….en het imago ophouden heel eerlijk, puur en zuiver te zijn. Laat je die contacten gaan, dan krijg je wel hun ware gelaat te zien. En zo werkt de Nieuwe Tijd.

Wolven in een schapenvachtje worden ook ontsluierd….contacten die zich werkelijk bemoeien met andersmans leven en de ander niet kunnen laten Zijn mag je echt loslaten, zonder jezelf te verontschuldigen en zelfs te communiceren: de spiegel waarin je de ander zou willen laten in kijken zou ongetwijfeld veel weerstand geven, dus mijn inziens is het gezonder het contact te stoppen, rekening houdend dat je wel de wind van voren krijgt. Wijsheid zegt dan: niet in meegaan in de mogelijke verwijten van het contact. Een contact of vriendschap dat voedend is, empowerend aanvoelt, ondersteunend is loopt weinig risico om te vervlakken…

Als het klaar is, is het klaar…maar rond een diepe vriendschap op een integere manier af, dit is het minste uit zelfrespect en respect voor de ander, wat je kan doen…weet dat dit op termijn ieders hart raakt en een hart dat hardvochtig is…breekt. Diepe vriendschappen die daarentegen gebaseerd zijn op : oprechte betrokkenheid, echt blij zijn voor elkaar, blij zijn mét elkaar, elkaar het allerbeste wensen én ook gunnen, dat zijn de blijvende vriendschappen.

Beter één vriend in je leven, dan 100000000 die je zo kunnen ont-glippen.
Heb vrede met jezelf, vergeef jezelf en de ander en ga door zoals het leven is bedoeld en liefst met mensen die zijn zoals ze Zijn, authentiek, zonder excuses, recht voor de raap ( en dit is iets anders dan arrogantie) energetische spelletjes overstijgend….nieuwe waarden die echt geleefd mogen worden.

Warme groet
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com