Paragnost Eddie en Consulenten

Hechting als bron van onvrijheid

Hechting als bron van onvrijheidHechting als bron van onvrijheid. Hechting vanuit een liefdevolle basis om zich veilig te kunnen ontwikkelen is iets anders dan hechting vanuit angst om iets of iemand los te moeten laten.
De Britse psychiater, John Bowlby, kwam in de jaren 40 naar buiten met zijn hechtingstheorie. Hij concludeerde na vele onderzoeken dat een langdurige afwezige band tussen moeder en kind in de eerste drie levensjaren leidt tot emotionele problemen. Dit stuitte op veel kritiek, omdat er volgens anderen nog veel meer andere omstandigheden meespeelden.
Niettemin bepaalt het zich veilig kunnen hechten tijdens de eerste levensjaren aan een liefdevolle zorgzame persoon voor een groot deel hoe we ons op latere leeftijd al dan niet veilig kunnen hechten aan een partner.
Het zich hechten vanuit onder andere het eerder ervaren gebrek aan veiligheid van toen kunnen we in relaties herkennen aan de paniek, angst, stress, die optreedt als een partner besluit de relatie te beëindigen.
Het zich hechten vanuit dit gevoel wordt in een relatie vaak ervaren als een zich vastklampen, claimen en alle gedrag die zich verder kunnen uitlijnen naar emotionele chantage, stalking en verdere escalatie.
Deze relaties zijn een bron van pijn, verdriet en leed. In het begin van een relatie is het meestal niet duidelijk om de drijvende krachten van de verbinding te herkennen. Het aanvankelijke hechtingsgedrag voelt heerlijk, want het ervaren dat die partner aan jou is gehecht staat gelijk aan liefde.

Dit wordt ook deels bevestigd door de omgeving, omdat dit is wat de omgeving waarneemt vanuit een onvolledige perceptie. Het lijkt liefde te zijn, want iemand die zich zo passioneel hecht aan iemand, dat moet wel liefde zijn.
Er is energetisch een duidelijk voelbaar onderscheid in zich hechten of verbinden met iemand vanuit elkaar de ruimte te laten om andere mensen te ontmoeten, van mensen te houden die niet noodzakelijk wederzijdse vrienden hoeven te zijn. Dit ervaar ik als een ‘gezonde hechting vanuit vrijheid’.
Op het moment dat binnen het zich hechten vanuit angst om de ander te verliezen, ontstaan er vele manieren om de partner te controleren vanuit typische menselijke reactiepatronen. Een andere vorm van een bedreiging voor de relatie, is dat er niemand bij kan, want de ander zou wel eens verliefd kunnen worden. Ja dat kan dat er ook anderen verliefd worden op je partner. Dit is de vrijheid van anderen om jouw partner als aantrekkelijk, aardig, lief te ervaren.
Ik beluister regelmatig de vraag of iemand anders hun partner als aantrekkelijk, lief of aardig ervaart. Ik voel heel snel het verzet en de angst daartegen en kan met sommigen wel naar de diepte toe gaan. En ja, het wordt toch als zeer onveilig en bedreigend ervaren. Ook de boosheid dat de ander niet het recht zou hebben hun partner te mogen.

De gehechtheid aan de gedachte dat dit niet mag is een zeer drieste kwelling en gaat dan een eigen leven leiden. Zijn we dan elkaar smoesjes aan het vertellen dat dit onmogelijk is dat iemand anders dan jij van jouw partner kan houden? Dat is een van de vele redenen waarom er zo hard gepoogd wordt elkaar in een kooi vast te zetten. En dat is de grootste leugen en illusie die massaal leeft onder het mensdom.
Eigenlijk is het een leven met hartkleppen op. Verslaafd aan de illusie dat je slechts van 1 mens kunt houden. Houden van is veel meer dan trouw zijn als sekspartners. Je kunt ook seks hebben in je gedachten met iemand anders. En je zwijgt in alle talen in je relatie, omdat daar ook zeer veel oordelen op zitten. Zeker is dat een zeer groot probleem als een partner wordt geclaimd vanuit een diep leegtevoel.
Als je bereid bent gehechtheid los te laten en daar in waarachtigheid mee om te gaan, verandert het mechanisme van rechter en slachtoffer. En dat gebeurt in relaties die niet vanuit vrijheid bestaan. Omdat zovele woorden die worden gebruikt in relaties zeer sterk onderhevig zijn aan ‘angst-inductie’.
Komt dan nog de vraag of het probleem met iemand die zich hecht vanuit angst kan groeien naar hechting vanuit vrijheid. Ik geloof dat het wel mogelijk is. En dat kan zeker door zich bewust te worden van de innerlijke drijfveren en angsten. De relatie met zichzelf aan te gaan en te herstellen.

Door te groeien naar onvoorwaardelijke liefde en onze angsten en patronen te doorbreken, ontstaat een bijzonder onbegrensd potentieel van groei en bewustwording van zelfliefde naar Liefde.

©Mieke
Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45