Paragnost Eddie en Consulenten

Healen van je gekwetste kind

Healen van je gekwetste kindIn de vele gesprekken met mensen verneem ik vaker hun ervaringen van zich niet welkom gevoeld te hebben….voor geboorte, fysiek : in de baar-moeder. Ze hebben gevoeld dat hun ouders niet onverdeeld gelukkig waren met het kind dat ze gingen krijgen.
Dat ongeboren kinderen haarfijn voelen, horen, waarnemen is al langer duidelijk geworden via heel wat voorgeboortelijk onderzoek.
Reeds voor de geboorte leert een ongeboren kind zich in te dekken tegen deze afkeuring, tegen het zich niet welkom voelen en gaan zichzelf afwijzen om te vermijden dat ze afgewezen zouden worden. Reeds voor de geboorte hebben ze ook beslist geen liefde nodig te hebben, dat mensen leugenachtig in het leven staan, dat hun ouders en dus alle anderen voor deze afwijzing zullen boeten, dat nooit iemand hen zal mogen liefhebben, dat het leven een zoektocht is zonder uitzicht.
Het resultaat van deze ‘ onherroepelijke ‘ beslissingen die de pijn van het afgewezen bestaan hadden moeten voorkomen, is een leven dat allesbehalve vreugdevol is. Het wordt een continue strijd tegen zichzelf, tegen anderen en tegen het eigen lichaam, dat symbool staat voor dit ongewilde bestaan en dat daarvoor gestraft wordt.

De terugkeer uit deze cirkel van zichzelf te verdoemen is niet eenvoudig; het vertrouwen in het leven is heel diep geschonden op een zodanige manier dat ze niemand kunnen of durven vertrouwen.
Als ze heel dapper zijn, herzien ze hun voorgeboortelijke beslissingen nog voor ze overgaan.
Ze nemen , in zichzelf, op eigen kracht, weer contact op met de onvoorwaardelijke liefde waaruit ook zij, ondanks de afwijzing van hun ouders, ontstaan zijn. Ze laten opnieuw hun hart opengaan zodat hun jarenlange miskende liefde eindelijk door hun lichaam kan stromen.

Healen van je gekwetste kindVoor het eerst zijn ze ontroerd en voelen ze zich aan-geraakt en durven tederheid te voelen voor zichzelf.
Het lichaam kan healen, genezen en zich herstellen van de jaren lange miskenning. Het kan uiteindelijk de vorm aannemen die oorspronkelijk werd voorzien. De geestelijke en fysieke genezing zijn onlosmakelijk verbonden omdat we alleen maar dit lichaam hebben, dit lichaam zijn.

Wie in die zin herboren wordt, is en wordt een mens die uiteindelijk toch een volharig ‘ JA ‘ heeft gezegd tegen zichzelf, ondanks het feit dat de ontvangst aanvankelijk geen vreugdevolle en blije herinnering is geweest. Die mens leert zijn eigen vader en moeder te zijn, een mens die zichzelf zonder weerstand van harte en liefdevol ontvangt.
De materiële weg is evenwaardig aan het spirituele pad omdat ze allebei tot hetzelfde inzicht leiden nl er is geen weg terug. We zijn hier alleen maar en alleen aan de eenvoudigen die hun handen willen vuil maken aan het leven, kan deze eenvoudige waarheid geopenbaard worden.
Uit respect voor hen en uit liefde voor onszelf hoeven we onze ouders niet langer gebruiken om ongelukkig te zijn/ te blijven. We kunnen er ook voor kiezen te stoppen met ons te onderwerpen aan hen, en ons evenmin tegen hen te blijven verzetten. Pas wanneer we onze ouders kunnen bevrijden, onszelf bevrijden, kan de innerlijke dialoog met onszelf beginnen. Dan pas kan onze innerlijke leraar en meester zijn stem laten horen en leren we stapje voor stapje het vertrouwen in onszelf te herstellen.
We kunnen ervaren dat alle antwoorden in onszelf zitten als we deze niet verder laten overschaduwen door onder anderen.

Wanneer we in staat zijn onze ouders los te laten, hervinden we onze eigen innerlijke autoriteit, onze eigen innerlijke meester en leraar.
We worden onze eigen ouder ( vader én moeder) en overstijgen de beperktheden van onze ouders.
We worden zelf verantwoordelijk voor ons eigen leven en gebruiken anderen niet langer meer als excuus om het te laten verknoeien.
Healen van je gekwetste kindIn en door de liefde voor onszelf zijn we in de mogelijkheid alle wrok, ontgoochelingen…los te laten.
Geef een vreugde- en liefdevol leven een kans, want dat is wat zich nu kan en mag herstellen.
Onder meer familie-opstellingen zijn een prachtige manier om de verbinding met jezelf te herstellen.

Een bijzonder krachtige manier om voorgeboortelijke trauma’s te transformeren vanuit Ayurvedische invalshoek vind je terug bij de Belgische Lies Ameeuw, die reeds 20 jaar mensen opleidt tot Ayurvedisch therapeut, gespecialiseerd in traumaverwerking, familie-opstellingen en systeemtherapie ( www.lies-ameeuw.be ). Haar laatste boek ‘ Wat ik je niet kon vertellen ‘ is in dit opzicht een aanrader.

Ik sluit dit blog af met de volgende gedachten:
‘ Nu ik hier op aarde ben, kies ik ervoor mijn leven leefbaar te maken, en als ik dit accepteer, ga ik voluit leven, in vreugde en liefde met wie ik ben. ‘

Warme hartegroet
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com