Paragnost Eddie en Consulenten

Van Harte samen doorheen de veranderingen

Van Harte samen doorheen de veranderingenLieve lezers, cliënten van de spirituele lijn paragnost Eddie…ik merk tot mijn grote vreugde dat de vraag me de afgelopen tijd vaker wordt gesteld blogs te blijven schrijven, velen herkennen zich in het hele gebeuren van transformatie dewelke op sommige momenten vrij intensief ervaren wordt.

Ik voeg er meestal wel aan toe dat mijn blogs overwegend gebaseerd zijn op mijn persoonlijke inzichten, ervaringen en leerprocessen, en wat voor lezers resoneert, herkenbaar is, is fijn om te weten, omdat we toch collectief te maken hebben , en nu nog sterker dan tevoren, met veranderingen op elk vlak. Veranderingen….het geeft ook wel eens een angstig gevoel, want wie houdt echt van diepgaande veranderingen, waardoor je leven ook wel eens helemaal overhoop wordt gegooid? Ik heb het niet over een ander paar schoenen kopen, of een andere outfit.

Wij dragen allen bij aan de snelheid van de veranderingen en ook hoelang dit proces duurt. Als we bang zijn voor veranderingen, stralen we dit ook uit en geven we te kennen dat we liever het oude vasthouden, vasthouden aan hetgeen vertrouwd voelt, hetgeen we kennen.

Het is over het algemeen pas wanneer we met onze rug tegen de muur worden gezet, we constateren dat we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan en nog eens vernemen van onze vrienden, collega’s dat ze net hetzelfde voelen, dat we bereid zijn om knopen door te hakken, beslissingen te nemen, zonder meteen te weten wat dit ons brengt: één ding weet je, het kan enkel maar beter worden.

Als we hier in dit proces elkaar ondersteunen, open en eerlijk durven zijn met en naar elkaar toe, de maskers laten vallen en onszelf laten zien dat alles sneller gaat. Heel veel mensen leven op dit moment in vertwijfeling en angst voor de toekomst, en het wordt ook wel heel sterk gevoed door de media, en in plaats van nuchter naar alles wat om ons heen gebeurt te kijken, voeden we elkaar onderling met nog meer angst, en angst verzwakt en wakkert en voedt het slachtofferbewustzijn.

Van Harte samen doorheen de veranderingenNeem jezelf voor minstens 1 dag per week los te maken van alles wat je naar binnen laat komen via de media en organiseer een praatgroep met mensen om over alles te praten wat je bezighoudt, niet om te verdwalen in angsten, maar om elkaar te beluisteren en te empoweren. Het negeren of onderdrukken van je angst, neemt je angst niet weg, net integendeel.

Ik zeg vaak aan cliënten dat de enige constante factor in het leven VERANDERING is…niets blijft hetzelfde. Kijk maar even hoe we voortdurend in de verandering zijn gegroeid, te beginnen in de baarmoeder, hebben we alle stadia van de evolutie doorgemaakt en worden we allemaal als baby geboren. In het beste geval hebben we tot nu toe alle stadia van baby tot volwassene overleefd, hebben we ons eigen leven opgebouwd en zijn we op vele vlakken veranderd.

Velen vertellen me dat ze hopen dat alles blijft zoals het is. Ik vind dit een heel menselijk verlangen.

De op alle vlakken voortdurende veranderingen worden dan ook vaker in vraag gesteld: kijk naar de onderwijssector, de voortdurende reorganisaties binnen bedrijven, de economische gevolgen die het gevolg zijn van politieke beslissingen enz….verandering geeft aanvankelijk weerstand en onder die weerstand leeft angst, angst om de gehechtheden die voor veiligheid hebben gezorgd, te verliezen.

Het verspreiden van onrust en angst belet ons om ons open te stellen en tot op het bot eerlijk te zijn met onszelf. Eigenlijk wordt een energieveld van angst gecreëerd en we weten al langer dan vandaag dat die angst het collectief bewustzijnsveld wordt ingestuurd, waardoor groei stagneert.
We kunnen in de weerstand blijven hangen, vasthouden aan het oude, maar geloof me, dit kost nog meer energie ( herinner er nog even aan dat angst verzwakt, je systeem uitput ( en angst put de nieren uit) en we worden er niet gelukkiger van.

Van Harte samen doorheen de veranderingenZoals de vrouwelijke mystica, Sonia Bos zaliger, ons in haar talrijke cahiers heeft meegegeven dat we in de Nieuwe Tijd niet meer hoeven te kiezen om te lijden: we hebben alle ‘ werktuigen ‘ in onszelf om het lijden te transformeren naar persoonlijke leiderschap, dat een krachtige bijdrage levert voor het collectief groeiend bewust-zijn.
Veranderingen als een constante factor accepteren is een eerste stap naar een groter groeipotentieel en hierin creëren we zelf onze realiteit. Het kan moeilijk én ook gemakkelijk (er ).
Door hier op een open en eerlijke manier samen over te praten, elkaar op te tillen, verandert niet enkel onze energie, maar ook van anderen, vermindert de angst om het oude vertrouwde te verliezen en te verdwijnen.

We hebben elkaar hart(d) nodig in deze bijzondere tijd van veranderingen! En dat is nu net de bedoeling in de overvloedig besproken en beschreven Aquariustijd: de daad bij het woord voegen.
Samen- werken, Samen – in – verbinding, Samen van hart tot hart, van ziel tot ziel, van mens tot mens. Wij zijn allen de ‘werkers van de Nieuwe Tijd’ , zonder enige uitzondering.
Voel je gedragen door Spirit, onze Spirituele Helpers, het Omniversum….alleen ‘Wij ‘ moeten het wel willen DOEN.

Warme hartegroet
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com