Paragnost Eddie en Consulenten

Hallo September!

Hallo September!

Na een heftige turbulente chaotische maand augustus, belooft september rustiger, liefdevoller en vredevoller te zijn.
Vaker heb ik cliënten horen verzuchten, incluis ikzelf en mijn geliefde dierbaren rond me heen, dat deze maand de heftigste maand sinds begin 2017 was. In mijn vorige blogs kan je even teruglezen waarmee dit te maken had…soms hoorde ik cliënten zeggen dat er wel elke maand een volle maan, een nieuwe maan is, doch het is uiteraard véél meer dan dit. De afgelopen maanden overschouwend merk ik ook bij mezelf dat ik duidelijker ben in mijn communicatie, spreek ik mezelf meer en meer uit en voel ik de reststukjes angst om hierin afgewezen te worden weg-ebben. Waar ik nog de neiging had om me te verontschuldigen, ben ik dieper gaan kijken naar de reden waarom …die deeltjes verwijzen naar mijn innerlijke kind: net terwijl ik altijd een beroep heb uitgeoefend waarin communicatie dé sleutel vormde, had ik geleerd om me meer op de achtergrond te houden, te zwijgen met een ‘ ach, ja…. ‘ en tegelijkertijd was ik mijn keelchakra aan het dichtknijpen, met als gevolg: schildkliercysten en – nodules. Ik heb hier dus zelf jaartjes aan mijn ‘ kristallisatieproces ‘ meegewerkt….omdat nét het kanaal waarin ik mijn creativiteit kon neerzetten, geblokkeerd geraakte. En hierin, lieve lezer, heb ik wel het grootste aandeel gehad…Zolang we blijven wijzen naar onze ouders, onze opvoeding, ons systeem, verandert niets…het moment dat we opstaan en de beslissing nemen om werkelijk onszelf te zijn, keert het tij. Ik heb heel wat cliënten gehoord die me vertelden nog amper vrienden over te houden, hun hele vriendenkring veranderde, er bleven voor sommigen slechts een handjevol vrienden over, paniekreacties….’Mieke, ben ik wel goed bezig’? Zelf antwoord ik niet in een ‘ ja ‘ of een ‘neen ‘, het meest waardevolle in mijn terugkoppeling is dat ik invoel in de gaande veranderingen bij die persoon zodat die persoon zelf uiteindelijk erkent dat de oude vertrouwde vriendenkring niet langer in stand kan worden gehouden: als de verschillen te groot zijn geworden is het loslaten meestal een heel natuurlijk proces. En het is goed zo. Daarom aanvankelijk niet minder verdrietig of pijnlijk, maar toch komt dat moment dat deze mens na een tijdje opgelucht is en zonder schuldgevoel verder kan. Als dat allemaal bij die transformatie hoort…kan het niet blijven zoals het is, hoeven we niemand te kwetsen, kunnen we lekker samen verder op oude leest….dat is de angst, de twijfel en onzekerheid die deze tijd teweegbrengt. Duw het niet weg, kijk naar die angsten, twijfels en onzekerheden, voel wat dit met je doet, geef het allemaal bestaans-recht, het mag er zijn, helemaal…dit te accepteren ver-menselijkt en laat ons werkelijk als spiritueel aards wezen indalen, in onszelf, op de prachtige Moeder Aarde. Dat is uiteindelijk de bedoeling van het leven : werkelijk herboren worden, incarneren, met onze voeten in de aarde en ons herinnerend waar we vandaan komen: integreren. Spiritualiteit op zich, afgescheiden van het dagelijks leven, wat is dat méér dan een lege doos met misschien een mooie rode strik rond de doos: kijk eens verder wat in jouw doos zit, wat heb je er allemaal zelf ingestopt, wat wil je er weer uithalen, is er nog ruimte om nieuwe dingen ( ervaringen) in te steken of zit je doos nog zo vol met dingen ( ervaringen) die niet meer bijdragen om echt gelukkig te kunnen zijn? Welke emoties zitten in jouw doos en word jij er blij van? Zoniet, maak een beslissing vandaag om bij jezelf te onderzoeken waarom je emoties waarvan jij niet blij wordt, je zelfs ongelukkig voelt, in jouw doos te bewaren….wat hou je tot op vandaag nog krampachtig vast en waarom? Wacht je op het moment dat iemand je komt verlossen of sta je nu voor jezelf op en verlos je jezelf ? Oh, waarom denk je dat je dit niet zelf kan? Sta op je benen, je hebt je benen gekregen om zelf-stand-ig in het leven te staan, zelf-stand-ig beslissingen te nemen, voor je-zelf- te – staan! Kom op, je kan het! Spirit wacht op het moment dat je zelf keuzes maakt….alle tekentjes zijn je toe-gevallen, ze zijn geen toe-val geweest, want toe-val bestaat niet.
Weten is één ding, want eigenlijk weten we allen perfect waarop we blokkeren en weten we meestal vanwaar die blokkades vandaan komen in dit leven ( en bij verder onderzoek is het heel goed mogelijk dat we ook soms wel blokkades uit vorige levens, of via voorgeboortelijke lijn meenemen) en down to earth mee aan de slag gaan, dat is wel eventjes een ander paar mouwen! De idee dat cliënten over ons hebben boven het puur menselijke te staan is dus gebaseerd op een aanname, een overtuiging , mogelijks zelf gecreëerd door onszelf, ook dat is mogelijk uiteraard.
Wat herken jij , lieve lezer , waarin merk jij bij jezelf dat er stappen naar doorbraak, verandering zijn gezet? En hoe heb je dat gedaan? Hoever ben jij gegaan om misschien eerst ziek te worden en te beseffen dat je jezelf staande hebt gehouden in een relatie, een werksituatie…dewelke tot een burn-out , depressie enz…hebben geleid? Kijk eens even terug naar de weg die je bent ingeslagen – kan je nu ook opgelucht, blij, dankbaar zijn dat je de tekentjes die je via Spirit zijn aangereikt ( en ja ook ziek-zijn) ernstig hebt genomen.
September is een 10/1 maand in een 10/1 jaar en een 1 staat voor een nieuwe start, een nieuw fris begin hetgeen beweging en verandering inhoudt. Betekent dit dat je alles dient opgeruimd te hebben…uiteraard niet, zolang we hier op aarde leven, zullen we altijd wel iets op te ruimen hebben, dus laat dat maar een troost zijn…dat het nog zo heftig moet zijn, dat ligt bij ons of we al dan niet de voorhanden liggende keuzes maken of niet. In die zin kan september dan nog voor sommigen best moeilijk aanvoelen, afhankelijk van ieders persoonlijke geboortechart. Over het algemeen is dus september een ver-ademing. Mercurius loopt vanaf 5 september vooruit, en dat betekent dat de effecten van de retrograde Mercurius rustiger wordt: minder conflicten, uitbarstingen, ruzies, gevechten…ook minder telecommunicatie-issues, er worden dus nu minder misverstanden verwacht. Communicatie wordt duidelijk, helder, krachtiger, eerlijker, zeker als je de afgelopen periode extra aandacht hebt gegeven aan de manier waarop gecommuniceerd wordt.

Er komt meer diepgang in relaties, gesprekken van hart- tot – hart , maskers vallen af , de behoefte om zichzelf te laten zien en zichzelf te zijn neemt toe, de behoefte om regelmatig tijd te nemen voor jezelf ( Zielsrust) afstand te nemen van de drukke buitenwereld , bewuster in je eigen leven te staan en niet het leven te leiden wat anderen van je verwachten, de behoefte om zich te verbinden met Engelen die er zijn om ons richtlijnen te laten zien neemt toe…ook al is de energie van de maand september overwegend rustiger, de trillingen van de veranderingen zijn deze maand wel sterk te voelen nu, doch het hoeft niet meer op een zodanige manier ervaren te worden, alsof de grond onder je voeten wegzakt. Zeker voor diegenen die hun huiswerk hebben gemaakt, zullen kunnen ervaren dat ze in de veranderingen meer ‘ gegrond ‘ staan. Er kunnen zich gedurende deze maand nog wel wat krachtige en kortdurende emotionele uitspattingen plaatsvinden ( dit kan nu reeds voelbaar zijn onder invloed van de komende Volle Maan op 5 september in Vissen). Waar het nu nog rommelt, onduidelijk is, worden we verder wakker geschud.
Waak over de kracht van je gedachten…wat je uitroept over jezelf, komt naar je toe. Als je ervan overtuigd bent dat je geboren bent voor het ongeluk, dan wordt dit jouw realiteit. Als je ervan overtuigd bent dat je elke keer weer opnieuw faalt in je ondernemingen, dan wordt ook dit jouw realiteit. Onbewust blijf je jezelf naar beneden halen en blijf je aantrekken wat je net anders wilt. Het is dus heel belangrijk de communicatie met jezelf onder de loupe te nemen en te kijken waar jij je precies nog naar beneden haalt, waar jij jezelf nog steeds kritiek geeft en niet meer ziet wat er wel goed is, wat wel stroomt in je leven. Als je stopt met jezelf te vergelijken met anderen en de focus verplaatst naar jezelf en je zielspad, komt je vanzelf in een positieve flow, omdat je je dan verbindt met jouw Ziel, je Hogere Zelf.

Het einde van de retrograde Pluto ( 28 september) zal ook een opluchting zijn voor velen, tenminste als oude trauma’s uit het verleden werden aangepakt, zoniet kunnen deze toch nog aan de oppervlakte komen en het slachtofferbewustzijn aanwakkeren. Laat je hier niet in meenemen, erken wat er speelt, waar nog te verwerken issues uit het verleden zitten, zoek professionele hulp om het verleden te verwerken, zodat je hierna weer verder kan. Laat je omringen door liefdevolle mensen die je met een open warm hart benaderen en vooral: wees liefdevol voor jezelf en de ander. Liefde is hét antwoord, in elke vraag die je stelt.

Hallo September!

Heb een heel mooie liefdevolle maand!
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com