Paragnost Eddie en Consulenten

Gezonde grenzen in het spirituele werk 

Gezonde grenzen in het spirituele werk Eén van de grootste uitdagingen is als hulpverlener te weerstaan aan de soms bijna afdwingende vraag om een oordeel, een mening te geven over een derde, zelfs als je die ander helemaal niet kent.

Onterecht wordt ook vaak diezelfde vraag gesteld omdat we als paragnoste werkzaam zijn.
De mensen die in je leven komen, komen er niet bij toeval in, onderzoek welke rol iemand in je leven kan spelen, ga doorheen de ervaring en leer ervan, er is altijd een reden waarom mensen komen en weer gaan, doch het is niet aan ons om dit in te vullen en jou de ervaring te ont-nemen.

Het meestappen in spelletjes die o.m. eigen zijn aan de oude vissentijdperkenergie is niet zonder gevolgen op termijn, bewust- aanwezig zijn als hulpverlener, liefdevolle nabijheid én toch gepaste distantie is én blijft een gezonde basishouding tussen hulpverlener en cliënt(e).  zie vaak rolvervaging en wie heeft nu meer hulp nodig…HV of Cliënt(e) )

Als hulpverlener straal je zelf een transparante en zuivere energie uit, door zelf niet oordelend in het leven te staan. Ik betwijfel of je dit werkelijk uit boeken kan halen, ik geloof dat dit een kerngave is die je hebt of niet hebt, waaraan je wel wat kan schaven, maar meer ook niet.

Oordelen is van een andere orde dan op gepaste en respectvolle wijze een mening geven en liefst wanneer het jou wordt gevraagd.

Hoe transparanter en duidelijker een hulpverlener met zichzelf omgaat en eigen handelen in vraag durft te stellen,
des te groter het groeipotentieel van mensen die jou een hulpvraag stellen.

Gezonde grenzen in het spirituele werk Waarvoor zouden we het anders doen dan mensen daadwerkelijk empoweren, alle potentieel die in elke persoon zit, tot op de bodem naar boven halen? Uiteindelijk gaat het over jou en niet over de ander ( een derde persoon).
Iedereen heeft kwaliteiten, het enige wat je hoeft te doen is te kijken. Je kan niet anders dan erkennen dat jouw negatief beeld over iemand niet zozeer te wijten is aan wie iemand werkelijk is, dan wel jouw eigen perceptie die berust op je eigen projecties.
Het helpen van mensen bij het ontdekken van hun eigen wijsheid is een veel grotere uitdaging van met een beschuldigende vinger te wijzen, te haten en tot daden over te gaan. Het is zo belangrijk om in te zien hoe sterk je eigen geluk met dat van anderen is verbonden.
Het beste in iedereen beschouwen en de ander in een zo gunstig mogelijk daglicht te zien, schept affiniteiten en de basis voor een hechte verbinding.

Heb vrede in het diepste van wie je werkelijk bent,
zodat je alle oordelen over jezelf en wie dan ook
wat dan ook
kan laten verworden
tot een hoorbare lieflijke
stilte.
Adem in
Adem uit
in vrede
in liefde
één.

Warme groet
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com