Paragnost Eddie en Consulenten

GERECHTIGHEID ?

GERECHTIGHEID ?Is er op dit moment een situatie in je leven waarin relaties ( in de ruimste betekenis van het woord) conflictueus verlopen, dan kan je je verbinden met AE Raguël, om je helder te laten zien wat er precies nodig is het conflict op verschillende manier te bekijken / aan te pakken.

Wil je absoluut je gelijk halen en merk je dat je in een strijd bent terechtgekomen, om je gelijk te halen?

Voel wat er energetisch gebeurt in je zonnevlecht ( je machtscentrum), voelt dit gebied pijnlijk, gespannen?

Laat de healende energie van AE Raphaël het pijnlijk, gespannen gebied in je maagcentrum zachter worden…wees zacht en liefdevol voor jezelf als voor de Ander.

Leg een hand op je hartsgebied en voel wat er gebeurt…neem je tijd om waar te nemen en te voelen, zonder te oordelen over wat er zou moeten gebeuren.

Laat je hartsenergie vrij stromen, zolang je je hier comfortabel bij voelt.

Maak beslissingen en keuzes die eerlijk zijn voor jezelf als voor de ander ( of de omgeving).

Voel je twijfel, voel je onzekerheid, leg de situatie voor aan een onpartijdig en neutraal persoon.

Neem in elke beslissing die je neemt de volle verantwoordelijkheid!

Rechtvaardigheid is een krachtige energie; stel jezelf de vraag wat rechtvaardigheid voor jou werkelijk betekent. Het is goed je mening te hebben over een persoon, een situatie, doch ga heel eerlijk onderzoeken op welke basis je een mening over een persoon of een situatie hebt gevormd.

We worden eerlijker naar onszelf toe, gunnen de ander vrede en alles wat we voor onszelf gunnen als we maar bereid zijn naar ons eigen aandeel te kijken.

Niemand verbiedt je je excuses aan te bieden, op je beslissing terug te komen, een uitspraak te nuanceren, vanuit zelf-reflectie.
Vergeef jezelf en de Ander, voel je bevrijd van het stukje karma en laat los.
Een duidelijke, prachtige boodschap: eigenlijk is het heel eenvoudig, je hoeft in het spirituele dagelijkse leven niets ingewikkeld te maken, dat doet de gedachte met je…dat het zo moet zijn om geloofwaardig te zijn.

Bij sommige levensthema’s komt al veel meer duidelijkheid, voel en zie en weet je het helder. Pak de energie van helderheid en duidelijkheid in je op, en laat alle twijfels gaan….

In andere thema’s van je leven zal nog wat geduld worden gevraagd, uit-rijping…laat het forceren, pushen, eisen, het per sé ‘ willen ‘ in dezelfde mate los.

Vertrouw erop dat alles in het leven onderhevig is aan een eigen
‘ritme ‘ , zo ook is dat in ieders leven. Je kan dus ook nooit een oordeel vellen over de snelheid waarin de uitrijping plaatsvindt.

Laat het willen ‘ be-‘ grijpen ‘ transformeren naar ‘ uit- rijpen ‘ in overeenstemming met je Ziel. Je Ziel weet perfect. Je Ziel, dat Ben Jij.
De fase van verder in-dalen in ver- (dere) binding met je ziel én de aards-kosmische mens dat je bent gaat verder.

We evolueren verder van aarde mens- naar kosmische mens, in verbinding met het Al- dat- Is.

Geniet van de vruchten die je nu mag plukken, niet slechts voor jeZelf, maar als bijdrage voor het grote Geheel en ga gestaag verder.

Laat alles zich verder ‘ont-wikkel-en’ en ‘uit-rijpen’ wat nog uitgerijpt dient te worden, hoe twijfelfachtig en/of onzeker het op dit moment mag zijn.

Er wordt ons zeker deze maand in het bijzonder krachtig getoond waar we nog niet ‘ helder ‘ weten, waar we nog niet ‘ helder zien ‘, waar we nog niet ‘ver-trouwen ‘ ( het vertrouwen is “ ver “ te zoeken ) , waar we nog niet de ‘ vrede ‘ in onszelf en de ander gevonden hebben.

Meer dan ooit geldt: Walk your talk.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com