Paragnost Eddie en Consulenten

Geld als remedie

Geld als remedieGeld heeft veel functies, voor de meeste mensen is het een vanzelfsprekend goed. Maar geld, dieper beschouwd, heeft ook vaker een impact op persoonlijk vlak en al zeker in relaties kan geld heel wat patronen aan de oppervlakte brengen.

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat het hebben van meer geld dé remedie, dé oplossing is voor alles wat niet zo goed loopt in het leven. De gedachte geld te zien als het probleem en / of de oplossing is niet meer dan een trucje. Zolang hierin wordt geloofd, is het niet aan de orde aandacht te schenken aan het werkelijke probleem.

Eigenlijk is het heel naïef te geloven dat geld op een of andere magische manier problemen wegtovert.

Het is zelfs sterker; het beschikken over meer geld zonder de aandacht te verplaatsen naar onze gewoonten en denkpatronen ten opzichte van geld, zorgt ervoor dat de problemen meestal groter worden.

Heel weinig mensen zijn voorbereid op de praktische, emotionele, sociale gevolgen van ‘ rijkdom ‘. Uiteraard is het relatief gemakkelijk om je te ontspannen als je je financieel safe en zeker voelt. Het vraagt dan weinig moeite om in een relatie open en eerlijk te zijn rond geld, maar wat wel opvallend is, is dat heel weinig koppel hier écht kunnen van genieten en staat eveneens intimiteit in de weg, als deze te maken hebben met ‘ geldvalkuilen’.

Die geldvalkuilen vinden we terug in traditioneel gerichte relaties waarin de man het geld beheert en de vrouw haar hand uitsteekt en geld moet vragen om boodschappen te doen, om kleren te kopen voor zichzelf en de eventuele kinderen enz…En dat er nog traditioneel gerichte relaties/ gezinnen zijn, dat is niet te ontkennen. Het gaat nog een stapje verder. Sommige vrouwen leven vanuit de gedachte en overtuiging dat de man hen moet onderhouden en zoeken bewust een partner die hiertoe bereid is. Ook die vind je terug in onze maatschappij. En dit heeft maar weinig met andere culturele waarden en normen te maken. Je vindt hen overal, in alle lagen van de bevolking.

Enkele van die geldvalkuilen zijn:
– Geld gebruiken om te manipuleren of te controleren: machtsmiddel!
– Onbewust of bewust een bepaalde ‘ rol ‘ op je nemen als financieel afhankelijk of financieel verantwoordelijk ( de zorger)
– Onjuiste veronderstellingen over de financiële behoeften en verlangens van de ander.
– Onduidelijke financiële afspraken en prioriteiten
– Belangrijke financiële informatie niet of laattijdig delen
– Ruzies en onenigheden over de kernwaarden van geld
– Elkaars financiële onzekerheid, angst en gevoeligheid niet begrijpen

Relaties laten ons zien waar we ons masker moeten laten vallen, ook al is dat dik tegen de zin. Geld maakt in relaties heel kwetsbaar, eigenlijk kan je niets verbergen ( jawel je kan het wel maar dan heb je te maken met een geldvalkuil). Gaandeweg de relatie veranderen illusies en ideaalbeelden en accepteer je elkaar voor je jullie als individu werkelijk zijn; de romantische idealistische relatie wordt authentiek en ben je er klaar voor jezelf en de partner op werkelijke waarde te schatten en te accepteren.

Als je voor jezelf duidelijk hebt hoe je met geld omgaat en wat geld voor jou betekent , zal je je veilig en zeker moeten voelen en zal het optimisme ten opzichte van de toekomst overheersen en dit geldt net hetzelfde als je in harmonie bent/ leeft met je partner.

Zodra je je emotioneel geraakt voelt door een geldkwestie, slaat de stemming vrij snel om. Je voelt je niet meer zo zeker, niet meer zo veilig, je voelt angst en onrust. Het is dan heel verleidelijk die angst en onrust/ ongerustheid op de partner neer te leggen. Al die mooie beloftevolle gevoelens van verbondenheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. We weten allen dat de fijne gevoelens en tevredenheid zo wisselvallig zijn als het weer! En wat ligt er meestal aan de oorzaak? Geldvalkuilen, waarover we ons meestal niet echt bewust van zijn.

Tips om de geldvalkuilen aan te pakken:
– Open en eerlijk praten over je angsten, zorgen, gevoeligheden op geldvlak
– Duidelijke afspraken maken over hoe je samen met geld wil/kan omgaan
– Geld nooit als middel om liefde af te kopen gebruiken
– Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen financiële situatie
– Geldissues krachtig en eerlijk aanpakken zodat deze geen bron van irritatie en conflicten wordt
– Gelijkwaardigheid creëren
– Elkaars ‘ geldtype ‘ leren kennen en mogelijke ‘ strijd ‘ ombuigen.

Al bij al, rond geld wordt niet zo graag open en eerlijk gepraat, daarentegen wordt geld door sommigen als een naar, vervelend goed beschouwd die enkel maar ellende kan brengen. Geld is in onze samenleving een krachtige energie en ruilmiddel, een hulpbron die we ontvangen in ruil voor onze inspanningen en bijdragen die we leveren, ten behoeve van het groter geheel. Simpel.

Waar problemen ontstaan, komen vaak onderliggende patronen aan de oppervlakte en door die patronen aan te pakken en om te buigen, kan zeker een positieve verandering het gevolg zijn.

Onthoud dat geld niets zegt over wie je bent en dat je bankrekening niets vertelt over je waarde als persoon. Bega nooit de vergissing jouw eigenwaarde en financiële waarde door elkaar te halen.
Jouw intrinsieke waarde en kwaliteiten staan totaal los van ‘ bezit ‘.

Een citaat die tot nadenken uitnodigt ‘ Als je geld beschouwt als de oplossing voor alle problemen, wordt geld zelf een probleem ‘ . In realiteit is het dus wel eventjes anders.

We kunnen nu ook kiezen voor ‘ financiële intimiteit ‘ en de maskers ook op dit vlak van ons afgooien. Wacht er in elk geval niet te lang mee.

Wil je hier graag over praten, chatten? Welkom!

Warme groet
Mieke Moon Box45
www.miekecoigne.com