Paragnost Eddie en Consulenten

Alle gekheid op een stokje

Alle gekheid op een stokjeVoor zowat alle vragen kan je terecht bij een spirituele advieslijn en dat er heel veel vragen aan ons worden gesteld die vooraf beter op een andere manier belicht en onderzocht worden, is belangrijk om rekening mee te houden.
We krijgen heel regelmatig gezondheidsvragen en als het specifiek gezondheidsbevorderende vragen zijn, dan is dit overwegend geen probleem omdat bij paragnost Eddie een aantal ervaren en professioneel geschoolde gezondheidstherapeuten werken. In hun handen kan je elke vraag stellen met betrekking tot voeding, het gebruik van bloesems, aromatherapie, Schüsslerzouten , kristallen, mindfulness en dergelijke meer…
Er worden ook vragen gesteld met betrekking tot het stellen van een diagnose en zoals vermeld wordt op de spirituele lijnen van paragnost Eddie is het stellen van diagnoses niet toegestaan. Het is dan op eigen verantwoordelijkheid dat diagnoses worden gesteld en een klant achteraf een klacht formuleert omwille van een foute diagnose. Een medium – healer kan best voelen waar precies het probleem zich bevindt , of er mogelijke blokkades of obstructies te voelen zijn doch om hieruit een mogelijke aandoening als een feit neer te zetten, is wel om problemen vragen.
Er zijn ook wel mediums specifiek getraind zijn op medisch vlak en die wel degelijk dieper inkijken in het fysieke omhulsel en dan hebben we toch te maken met organen die niet goed functioneren of waar een zwaar vermoeden is van een expliciete aandoening of ziekte. Toch zal een medium doorverwijzen voor verdere onderzoeken en eventueel samenwerken met geneesartsen om genezing op een dieper niveau te laten plaatsvinden. We weten dat ziekte door heel wat situaties in het lichaam een gevolg is van…zowel erfelijkheidsfactoren tot een ongezond leven leiden. Hierover zomaar zwart wit een analyse maken is onmogelijk , misleidend en onverantwoord. Het creëert verkeerde verwachtingen van klanten en leidt tot zoveel verdrietige en pijnlijke situaties dat het toch verstandig is, bij gezondheidsproblemen toch eerst het advies te geven een arts te consulteren, of het nu een alternatief geschoold arts is waarin zoveel verschillende keuzemogelijkheden zijn of een klassiek geschoolde arts, dit is de verantwoordelijkheid van de klant.
Niemand hoeft dit blog persoonlijk te nemen, het is louter verhelderend hoe de medewerkers van paragnost Eddie achter de zienswijze en toepassen van een aantal duidelijk geformuleerde afspraken staan…
Het is beter voor iedereen hierin helder en duidelijk te zijn naar klanten toe, en dit geldt zowel voor mensen als dieren. Als ik een consult krijg over dieren, en ik krijg vragen rond ziekte en -symptomen waar een dierenarts ingeschakeld dient te worden, dan draai ik er niet omheen. Ook dieren verdienen alle goede zorgen op medisch vlak. Ik herinner me een paar gesprekken met klanten die me in paniek belden, hun dier was ziek en ze wilden weten of ik hun dier kon genezen…bij mijn vraag of de dierenarts geconsulteerd was, kreeg ik een ‘ neen ‘ te horen en of dat nodig was dan, want ja…die consultaties zijn duur enz….
Dat is nu éénmaal een feit…dieren kunnen inderdaad , net als mensen, ziek worden…laat je je geliefde (huis)dier in lijden? Wil je niet graag een correcte diagnose als je huisdier pijn heeft om op gepaste wijze te genezen? Net zoals bij mensen, zijn er op het vlak van geneeskunde voor dieren heel wat alternatieve geneeswijzen. We hoeven zeker het kind met het badwater niet weg te gooien, maar de gulden middenweg te zoeken hierin en leren samenwerken met de diverse vormen van geneeskunst.
Het spreekwoord: ‘Schoenmaker, blijf bij uw leest ‘ geldt ook voor healers, medium, paragnosten, therapeuten…. Het is beter te voorkomen, dan te moeten genezen. Het voelen van blokkades, obstructies en energie is absoluut mogelijk, zeker voor degenen die zich hierin verder en dieper in gespecialiseerd hebben…ik denk hier vb aan Medium Anthony bijvoorbeeld. Sommigen vertellen me ook dat alles wat Medium Anthony schrijft, een samenvatting is van alles wat op internet te lezen is. Ik haal er nog steeds dingen uit, die heel interessant zijn om te belichten. Er zijn zeker nog mediums die via hun heldere kanalen zien en voelen ( en ook weten) wat in iemands gezondheid speelt, en dan nog is het niet de taak van een medium een medisch handelingsplan op te stellen, zonder overleg en begeleiding met dienstdoende artsen, ongeacht in welke discipline iemands keuze ligt. Het is niet zozeer omdat dit verboden is, maar wel omdat je wel de verantwoordelijkheid op je neemt om iemand te genezen. Rond genezing weten we algemeen dat er veel meer nodig is om op een diep niveau te genezen….maar hierover breid ik niet uit in dit blog.
Er zijn ook vele healingswegen vb Sjamanisme, die een prachtige manier is om mensen tot in het diepst van hun ziel de weg naar genezing kunnen leiden….anderzijds zijn er ook Sjamanen die klanten de stuipen op het lijf jagen en spreken over de sjamanen-ziekte en als ze niet bij hen komen om gezuiverd te worden, dood gaan. Of die zodanig boos worden omdat een klant bij nader invoelen een afspraak annuleren en bedreigd worden met ‘ voodoo ‘ .
En mede hierdoor wordt het werk van de goed en zuiver werkende sjamanen, die hier ook bij paragnost Eddie mooi werk leveren, in vraag gesteld, want de ervaring heeft geleerd dat klanten bij het woord ‘ sjamanisme ‘ snel verder kijken. Om maar een voorbeeld te geven. Het is dus niet eenvoudig voor klanten het kaf van het koren te scheiden…omdat klanten naar een oplossing zoeken en hun vertrouwen in handen leggen van spiritueel coaches…ik schrijf duidelijk ‘ vertrouwen ‘ en niet ‘ hun leven ‘, want dit is al een heel misleidend begin. Jouw leven ligt in jouw handen en jouw vertrouwen mag hierin nooit geschaad worden. Als een klant te horen krijgt dat hij / zij zal doodgaan als hij/ zij niet op consult aan huis gaat, want dat dit de enige manier is….trek je conclusie zelf en laat je nooit bang maken, want dit maakt jouw kracht zwakker, en we weten allemaal wel dat mensen die zich zwakker voelen, ziek zijn, hun immuniteitssysteem verzwakt is , toegankelijker zijn voor energieën die er niet moeten zijn. Blijf je altijd verbinden vanuit de hogere Bron, het Licht en er kan je niets gebeuren. Sommigen zullen wel een andere visie hebben hierover…en dat mag, er zijn zoveel visies en overtuigingen rond zwarte magie, voodoo…sommigen hebben vanuit hun ervaring verhalen verteld, waar ik wel heel stilletjes van werd, mensen met een ‘normale ‘ job, een doorsnee leven, en toch verhalen om even bij stil te staan….sommigen zijn ook zodanig verdwaald en vervreemd van hun eigen leven dat ze meer boven dan beneden aanwezig zijn…en ook hun verhalen vertellen vanuit hun waarheid en beleving.
Normaliter is de bedoeling van een spirituele advieslijn mensen een zicht te geven op alle vragen die betrekking hebben tot relaties, opvoeding, werk, financiën, healingen op afstand ( dat is ook een gratis service die aan klanten worden gegeven, dus hiervoor wordt nooit geld gevraagd) vragen rond dieren, gezondheidsbevorderende adviezen, voor andere mediums is er weer de specialiteit contact te maken over overleden dierbaren….dus in principe is het duidelijk hoe de spirituele advieslijnen van paragnost Eddie werken, en dat is ook wat de klant betaalt. Niets meer. De klant kiest zelf voor de tijd dat hij een gesprek wilt en een medewerker vraagt niet zelf om teruggebeld te worden. Dus de klachten die meer te maken hebben met andere praktijken kunnen nooit verhaald worden op de spirituele advieslijnen van paragnost Eddie.
Alle gekheid op een stokje – er zullen nog wel regelmatig lijken uit de kast vallen , alleen dragen alle medewerkers van de spirituele advieslijnen van paragnost Eddie zorg voor alle klanten, en dat het soms wel eens botst of wat minder fijn kan verlopen in een gesprek, is toch maar een menselijk gegeven, want laat ons toch maar eens eerlijk blijven: ook wij zijn mensen naast sparringspartner, medium, reader, healer enz….
Hopend dat dit blogje toch enige helderheid heeft gebracht voor lezers, klanten vooral, sluit ik dit af met een
Blijf trouw aan jezelf in de keuzes die je maakt…is het niet de juiste keuze, dan kan je altijd herkiezen.
Liefs
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com