Paragnost Eddie en Consulenten

Geestelijke volwassenheid

Geestelijke volwassenheidGeestelijke volwassenheid. Ieder mens is in zijn huidige leven op aarde op weg naar geestelijke volwassenheid.
Alle ervaringen en alle leerstof die we voorhanden hebben en die we niet zijn aangegaan in dit leven mogen we in een volgend leven of volgende levens weer aangaan.
Het komt weer terug op ons pad, juist omdat dit de lessen zijn waardoor we geestelijke groei kunnen ervaren.
En niemand is uitgezonderd, omdat we op de aarde leven en onze groei en onze lessen alleen maar op de aarde kunnen leren.
Er zijn vele incarnaties nodig om alles te kunnen leren. En soms is het zo dat ook al heb je gekozen voor een heel andere weg in dit leven, je altijd weer terug kan keren naar een lichtvolle weg. Zelfs de grootste misdadigers kunnen opeens een aanraking krijgen waardoor ze zich van het duistere pad opeens weer in het licht begeven.
Het licht oordeelt namelijk niet. We hebben onze vrije wil, en wat we ook kiezen op de aarde als je terug wilt naar je oorsprong dan ben je welkom om dat te doen.
Wel kom je op het niveau waar je op dat moment mee resoneert. Dit om eerst alle groeimogelijkheden weer te onderkennen. Om te zien waar en wat er gaande is in je leven en welke lessen er voor jou dan nodig zijn om je geestelijke groei aan te gaan.
Niemand zal ooit oordelen over anderen dat is een ongeschreven kosmische wet. En toch doen we dat voortdurend ‘’ook ik helaas. Dit is een ingebakken patroon bij de mens. En deze en nog vele andere patronen mogen wij nu gaan afleren. Dit is de wet van de kosmische orde en deze mag simpelweg opgevolgd worden, daar valt niet aan te tornen.
Als ieder mens zich nu eens met zichzelf zou gaan bemoeien in de positieve zin om de eigen groei en de blauwdruk te gaan leven die we hebben meegekregen naar de aarde, dan zou er heel wat minder gedoe zijn onder de mensheid.
Maar uiteindelijk bevindt ieder mens zich op een ander punt in zijn persoonlijke ontwikkeling en leeft dus als zodanig vanuit een heel eigen zienswijze, voelen denken, handelen zal subjectief zijn.
Daardoor hebben veel mensen moeite met elkaar. Iedere zienswijze is anders en omdat we nog steeds oordelen en uitgaan van wat we zelf zien en voelen zonder open te staan voor de zienswijze van anderen is er nog veel werk aan de winkel. We zijn niet voor niets op de aarde het is inderdaad aanpakken geblazen.
Eindeloos vast houden aan het oude zal immers niets brengen voor je groei. Achterhaalde zienswijzen en gedachtenpatronen mogen los worden gelaten om uiteindelijk meer open in het leven te gaan staan. Het is een hele kluif om al die patronen aan de kant te zetten maar dat is oefenen. Net als met alles, is het ook hierbij oefening baart kunst. Als we nu simpelweg eens elke dag even naar binnen zouden kijken , en wat stilte momentjes voor onszelf zouden nemen om te voelen wat we hebben ervaren die dag, dan zouden we elk moment kunnen zien als een groeimoment.

Volwassen worden is zeker niet eenvoudig er gaan vele lagen mee gepaard. Als we ons bewustzijnsveld openen en we kijken hoe we echt in ons leven staan, dan kunnen we zeker leren om te onderscheiden welke dingen we kunnen veranderen en de dingen die we niet kunnen veranderen simpelweg accepteren.
We hebben nu eenmaal niet altijd invloed op alles en we moeten daarom de dingen accepteren en nemen zoals ze zijn. Dat is ook loslaten van controle. Dat dit niet eenvoudig is dat is begrijpelijk, maar als je leert om te onderscheiden heb je zeker een goede kans om in balans te komen met jezelf.
Veel pijn en verdriet komt uit het ego omdat de lagen van bewustzijn niet worden aangesproken die je nodig hebt om helder te kunnen zien voor jezelf.
Zodra je de emotie los laat die bij het onderwerp van verdriet/pijn naar boven komt dan kun je dit veel helderder bekijken. Wil je groeien of eraan onderdoor gaan?
Oordelen loslaten: Gedachtepatronen veranderen: Niet op de emoties varen: Verantwoording nemen voor je eigen leven: Je niet met het leven van anderen bemoeien: Je eigen koers uitstippelen: Je niet laten manipuleren door de maatschappij: Je focus leggen op alles wat je wilt bereiken: Vriendelijk zijn naar je medemens: De werkelijke zin van het leven zoeken: Je leeropdrachten volgen:
Neem alles wat je ziet met een grote korrel zout, maar ga voelen, ga vooral voelen wat werkelijk speelt wat jij diep van binnen voelt en wat jouw waarheid is.
Alles heeft een reden niets is voor niets. We zijn hier niet enkel voor ons plezier dat is inmiddels wel duidelijk. Maar we kunnen er wel iets moois van maken met zijn allen.
Er zijn soms langdurige processen nodig om al die ingesleten patronen te veranderen. We hebben te veel conflicten met onszelf en met anderen en daardoor kunnen we vaak niet bij onszelf komen. Maar het is absoluut de moeite waard om toch aan de slag te gaan met onszelf omdat er een grote mate van rust tot je gaat komen en je veel liefdevoller in je eigen leven komt te staan en je zeker op een heel andere manier naar jezelf leert kijken. Want eigenliefde is uiteindelijk het grootste goed, alles begint bij jezelf.
Heb jij zelf moeite om dingen te veranderen en wil je eens chatten hierover, schroom dan niet om eens contact op te nemen met ons.
Hartegroet,
Elisa-Lis