Paragnost Eddie en Consulenten

Flexibiliteit en vernieuwing

Flexibiliteit en vernieuwingFlexibiliteit en vernieuwing. Vernieuwing is het thema voor de komende periode. Verandering, vernieuwing, knopen doorhakken, zich herschikken en heraflijnen op je zielsbestemming. Waar je tot op heden de weg van veiligheid hebt gevolgd en niet langer meer voldoet, gebeurt het onvermijdelijke. Misschien ben je hier al even mee aan de slag, voel je dat je niet op oude leest verder kunt. Je komt dichter bij jezelf, waar je voorheen over je grenzen liet gaan, herbekijk je je grenzen, onderzoek je waarom je over je grenzen liet gaan, met welke onderliggende thema’s dit te maken heeft. Dit is de Cheiron in Ram die ons dwingt om nog dieper te gaan, naar nog diepere lagen. Het weten en kennen van die lagen is niet voldoende. Het weten en kennen brengt ons in de valkuil van het blijven herhalen van verhalen van het verleden.

We hebben het vaak over ‘verbinding’ in de spirituele wereld. We verlangen ernaar ons verbonden te voelen met anderen, verlangen naar verbinding. Ervaren dat het nu zo nodig is de verbinding met onszelf aan te gaan: de verbinding in liefde, zelfliefde, zelfacceptatie. Soms hebben we ervaringen nodig om een binnenwaartse beweging te maken en elke kritiek die we over onszelf uiten met liefde mogen ombuigen in liefde en acceptatie. Erkennen dat we goddelijke wezens zijn, met menselijke ervaringen.

Herken je dat je in het verleden zonder nadenken overal een ja op gaf, ook al ervoer je dat je een ‘neen’ voelde. We kunnen het nooit op het bord van anderen gooien dat we niet vanuit onze liefdeskracht een ja of neen gaven. Moeten we ons hierover schuldig voelen? Neen, maar we doen het meestal wel. Dat gevoel zit er bij het merendeel van de mensen diep ingebakken. Voel je schuldig als je grenzen stelt, voel je schuldig als je jezelf liefhebt want dat is egoïstisch. Herkenbaar?
Je wordt je nu bewust dat het belangrijk is balans te creëren tussen geven en ontvangen. Je ziet in waarom je balans vooral de kant van geven uitging. Het verlangen naar acceptatie, waardering, liefde. Een zeer diep innerlijk conflict dat zich vaak laat zin in slachtoffergedrag. Het is zeer menselijk gedrag, want dit is hoe we dit gedrag gekopieerd hebben van zoveel mensen om ons heen. En ook daar zitten weer heel wat andere lagen onder.

Waar we vaak nog tegenaanlopen is dat we denken niet goed genoeg te zijn, liefde te moeten verdienen, en op die manier komen we maar niet tot zelfliefde. We halen de liefde bij anderen en het zal nooit genoeg zijn, wat anderen ook doen of zeggen.

In alles wat we zoeken buiten onszelf, vinden we terug in onszelf. Dat het fijn is om vanuit het zichzelf terug vinden, een oprechte verbinding kan ontstaan, is het gevolg ervan.
Blijven zoeken naar de bevestiging buiten onszelf, afhankelijk van wat de buitenwereld van ons vindt, leidt niet naar zelfliefde.

Hoe bijzonder om dat te gaan ontdekken, en het gepraat erover om te zetten in het werkelijk voelen, doorleven en belichamen. Woorden, mooi verhalen, kunnen afleiden en de dingen die werkelijk worden gevoeld, verbloemen.

Ga jij voor de verandering, vanuit jezelf, en sta je ook werkelijk open voor de ander, al is die volgens jou niet zo spiritueel of zo ver als jij denkt dat diegene staat? Ook dat is een afleiding van het ego. En ik erken dat we hier nog allemaal zonder uitzondering mee te dealen hebben.

We mogen nu ook alle spirituele concepten uit de oude wereld vaarwel zeggen en de liefde voor onszelf gaan ervaren. Je hebt niet te bewijzen dat je goed bent zoals je bent. Je bent een goddelijk wezen. Wakker je innerlijk licht aan en laat het van binnenuit schijnen. Stel je eens voor dat we hier allemaal op deze aarde ons eigen unieke stralende licht van binnenuit laten schijnen? Vanuit diepe zelfliefde en liefde voor het licht van onze medemensen?

Hoe zou het zijn om in te zien dat elk oordeel over een oordeel ook een oordeel is? Hoe we het ook benoemen, het blijft een oordeel.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45