Paragnost Eddie & Consulenten

Feng shui

Feng shuiFeng shui en wat het kan betekenen voor jou. Feng shui is een hele studie op zich…maar je kan er wel in de basis één en ander uithalen voor jezelf en wel zonder je hele huis onderste boven te keren, maar wel een aantal fundamentele dingen veranderen….
Als je een probleem heb in een bepaald aspect van je leven en je wil dit graag met de werking van Feng shui veranderen, dan kan dit zeker wel. Het betekent niet dat je onmiddellijk je huis moet aanpassen of veel geld uitgeven; bij de toepassing van Feng shui is het belangrijjk om heel nauwkeurig en specifiek te werk te gaan en hier geldt: minder is meer.
Denken of hopen dat het probleem met Feng shui vanzelf verdwijnt is naïef, Feng shui zal je niet vanzelf ‘ rijkdom ‘ brengen, of je zal ook niet die fantastische liefde op je bordje krijgen, of je gezondheid zal niet plotseling verbeteren…je dient aan het probleem te werken en situaties te creëren waarin deze dingen wél kunnen plaatsvinden.
Ik geef vaak het advies gedachten op papier te zetten, schrijven kan zeker een helende uitwerking hebben.
Je kan op alle levensvlakken Feng shui toepassen in je woning, in je relatie, in je communicatie, financiën, werk, familie, werk, gezondheid enz….
Stel dat je op dit moment vragen hebt bij je relatie, de energie stroomt niet, de communicatie is vervlakt, intimiteit is vrij nihil…weet dat je de ander niet kan veranderen, maar alleen jezelf. Je partner de schuld geven leidt niet tot verandering, integendeel.
In Feng shui staat de MENS CENTRAAL…meestal denken mensen aan huizen, maar dit is toch een verkeerd uitgangspunt. Feng shui gaat altijd over mensen die in een huis wonen en een Feng shui consulent richt zich dus op de mens ( en) en de uitdagingen die ze tegenkomen.
Je kan uit Feng shui halen wat je nodig hebt en een paar eenvoudige stappen kunnen je, voor het einde van 2017 , wellicht tot enige steun zijn.
Omdat er op dit moment heel wat ‘ ruis ‘ leeft tussen partners die wél van elkaar houden, maar elk hun eigen transformatieproces doorlopen, krijg ik heel wat vragen vanuit twijfel…en angst! De veranderingen zijn niet tegen te houden, dat is de tijd waarin we nu de bijzondere veranderingen mogen mee-maken en ik schrijf wel bewust ‘mee ‘ ‘ maken ‘.
Hoe kan je terug de energie laten stromen tussen jou en je partner….ik geloof niet door elkaar te analyseren, te ont-leden dan wel door de energie, de chi te verbeteren. Als jouw persoonlijke chi of energie niet voluit stroomt , heeft dit ongetwijfeld een effect op je partner. Maak het niet te moeilijk, hou het eenvoudig en staak vooral het over-analyseren, want als er iets is wat een relatie naar een langzame maar zeker eind leidt, is dàt het wel. Liefde is energie….en energie mag stromen.
Breng eens je relatie in kaart , met als doel evenwicht te creëren: goed om 2018 in te luiden: 2018 is numerologisch een 11 / 2 een meestergetal , en de 2 staat voor balans, evenwicht, het mannelijk/ vrouwelijk evenwicht in zichzelf én in de relatie meer ruimte geven. In Feng shui wordt met de elementen gewerkt; als je al bij elkaar kan uitzoeken hoe jullie elementen zich bij elkaar verhouden, kom je heel snel te weten hoe die elementen zich verhouden. Welke elementen zijn harmonieus, hetzelfde en tegengesteld én belangrijk is hoe hierin terug balans in creëren.
Om je relatie te verbeteren is het belangrijk om met elkaar te praten, over de aspecten die je in jullie relatie wenst te verbeteren…te veranderen. Ik hoor vaak: ‘ Mijn partner kan niet praten ‘ en daarmee lijkt de kous af. Dit kan wel jouw beleving zijn en jouw ervaring en die zal ik niet ont-krachten. Alleen komen heel wat andere vragen die ik dan stel: Hoe verloopt de communicatie – wie neemt meestal/ altijd het initiatief – wie is overwegend de praten en de luisteraar – hoeveel tijd en ruimte is er om rustig te praten met elkaar- welke onderwerpen merk je op zijn bij je partner gevoelig, moeilijk bespreekbaar en wat heeft jouw partner nodig om zich open te kunnen stellen, waarmee heeft dit te maken, denk je. En hoe check je dit, vanwaar komt jouw mening ( jouw waarheid) dat je partner niet kan praten.
Dit gaat allemaal rond openhartig communiceren en het lijkt op het eerste gezicht heel simpel, alleen…er is wel meer nodig dan ‘ Ik wil dat mijn partner praat, maar die kan het niet, heeft het nooit geleerd en zal het nooit kunnen ‘. Statement.
Je kan met Feng shui huis een verandering teweeg brengen in je relatie…maar zoals ik al schreef in het begin van het blog: enkel Feng shui toepassen in de hoop dat je relatie onmiddellijk verandert , zonder de nodige veranderingen samen en individueel aan te pakken….met andere woorden achteroverleunen…dat is heel naïef gedacht dan. Feng shui is een krachtig ondersteunend hulpmiddel, zeker wel!
Zoals ik heb gelezen zijn er acht windrichtingen en het midden van jouw huis hebben elk een heel andere invloed op je relatie; je kan meer positieve energie of chi op je relatie loslaten door in bepaalde delen van je huis veranderingen aan te brengen. Een Feng shui consulent maakt een plattegrond van je huis en onderzoekt op welke plekken er teveel chi en te weinig chi stroomt en dit in je hele woning, van het kleinste kamertje tot de zolder, de tuin enz…Er zijn meer en meer bedrijven die een Feng shui consulent raadplegen en met bijzonder positieve veranderingen!
Ook in de situatie waar een relatie is beëindigd en waar je elkaar mag loslaten, is Feng shui een helend ondersteunend hulpmiddel. Een relatie beëindigen heeft veel meer impact dan sommigen zich realiseren…vanuit het hoofd wordt de knop omgedraaid, en gaan op zoek naar de volgende mogelijke liefdespartner…alleen wordt vergeten dat de beide partners nog steeds de chi van de relatie met zich meedragen. Het kan heel lastig zijn om verder te gaan met het leven als je niet eerst de oude chi het huis uitzet en de leegte opvult met frisse , nieuwe energie. Dit is in het geval twee mensen hebben samengewoond.
Door je lichaam te scrubben stimuleer je je oppervlakte-chi en kan je oude gevoelens afschudden. De ontstane ruimte in je energieveld kan je aanvullen met iets nieuws.
Wie weet….kan de kunst van Feng shui iets betekenen voor jou.
Veel liefs
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com