Paragnost Eddie & Consulenten

Ervaar de krachtige werking

Ervaar de krachtige werking Ervaar de krachtige werking van Rhodochrosiet, Citrien en Celestien

De prachtige Rhodochrosiet verzacht momenten van verandering door als brug tussen de hogere en lagere chakra’s te functioneren, waardoor een gebalanceerde, liefdevolle levenshouding ontstaat.
De aartsengelen die verbonden worden met dit kristal zijn Aartsengelen Jeremiël, Metatron en Michaël.
De kleur in ondoorzichtig roze met wit.
De boodschap van deze helende steen kan je ondersteunen wanneer je onbalans ervaart in je hogere en lagere chakra ‘s.
‘ De menselijke ervaring is meestal vreugdevol en gezegend doch ook soms problematisch.
Ze is vol met karmische relaties, met individuele en maatschappelijke verwachtingen en eisen en met complexe emoties. Toch zijn er ook liefde, vreugde en passie om je heen. Wanneer je jezelf in het centrum van rust bevindt, kom ik naar voren om je hartchakra te activeren en je lagere met je hogere energiecentra te verbinden.
Met concentratie en intentie maak ik verandering mogelijk, doordat ik een verbinding van liefde schep die je wezen omgeeft en angst verlicht.
Ik herinner je eraan dat je het leven mag benaderen in overeenstemming met je overtuigingen en dat je als je jezelf trouw wilt blijven, op alle levensvlakken, integer dient te handelen. Voor je allerhoogste goed en anderen die erbij betrokken zijn. ‘

De helende eigenschappen van Citrien vergroten het gevoel van eigenwaarde en is een krachtig harmoniseringswerktuig dat met de hulp van het hogere zelf oude patronen heelt en overvloed aantrekt.
De Aartsengelen die verbonden worden met dit prachtig kristal zijn Aartsengelen Ariël, Gabriël en Uriël.
De kleur varieert van geel tot diepgoudbruin.
De boodschap van deze helende steen geeft ons het volgende mee:
‘ Magische voorraden gouden licht in mij, gelijkend op het Christuslicht, weerspiegelen de perfectie van het Universum. Ik maak je bewuster van wat er vanuit het Universum naar jou toestroomt en wanneer ik met gerichte intentie wordt gebruikt, worden je visualisaties verwezenlijkt. De wonderbaarlijke overvloed van het Universum manifesteert zich onmiddellijk wanneer je inziet dat je gedachten goud waard zijn. Ik vergemakkelijk deze energie-uitwisseling en daarom sta ik ook bekend als een steen voor kooplieden. Overvloed bestaat niet enkel uit geld, maar ook uit gezondheid, relaties, tijd, die allemaal met toewijding en passie de manifestatie van je levensondersteunende doel verrijken. ‘

De sterk helende eigenschappen van Celestien bevorderen de ontwikkeling naar hogere bewustzijnsniveaus en helpt je je bewust te worden van jouw persoonlijke waarheden. Het dient ook als communicatiemiddel om in contact te komen met de engelen.
De Aartsengelen die verbonden worden met Celestien zijn de Aartsengelen Gabriël en Raguël.
De kleur is doorschijnend blauw.
De boodschap die Celestien ons aanreikt luidt als volgt:
‘ Als boodschapper van het engelenrijk ben ik een circuit dat de vibratie van gebeden op dat vlak verhoogt. Ik verplaats me tussen dimensies en help niveaus van bewustzijn te integreren en de opklimming naar het domein van hemelse genade te bevorderen. Ik word aangetroffen bij diegenen die aanvaarden dat er hier engelen zijn en ik breng hen met een instinctieve waardering naar een bewuste inwijding. Communiceren met het Goddelijke is een geboorterecht, en intuïtie is voor iedereen beschikbaar. Het is een keuze die geschiktheid vereist,, of aandacht voor alle kleine subtiele tekentjes die interactie tot stand brengen. Ik ben ook een steen van persoonlijke waarheid. Door tijdens het mediteren met mij te werken gaan er deuren voor je open: je zult de essentie van je hogere zelf zien en leren hoe je al je talenten tot uiting kan laten komen. ‘

Geniet van de krachtige liefdevolle helende kristallen en neem de bijzonder mooie boodschappen ter harte.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com