Paragnost Eddie en Consulenten

Engelen en wat ze voor jou kunnen betekenen

engelenEr is meer en meer belangstelling in Engelen onder de mensen, mede dank zij de talrijke openbaringen van mensen die boeken schrijven rond hun belevingen, ervaringen…niet iedereen heeft natuurlijk de behoefte om de ervaringen neer te pennen en dat hoeft inderdaad niet, doch het in de openbaarheid brengen van ervaringen, draagt wel bij om mensen die al sinds kindertijd met Engelen praten, en het vroeg of laat verdrongen hebben door socialisatie, opvoeding, onderwijs, de draad willen opnemen, want het lijntje is nooit echt verbroken met het Engelenrijk.

Ik heb altijd een grote belangstelling gehad voor Engelen, sinds kindsbeen af….en gelukkig had ik mijn grootmoeder zaliger die me vertelde over de Engelen, Heiligen…ik hing aan haar lippen, dus ik ging zowat elke dag als kind bij mijn grootmoeder langs en liefdevol legde ze haar werk thuis neer om me elke dag wel weer iets te vertellen over haar ervaringen met Engelen en wat ik ook bijzonder vond…de bidprentjes met Engelbewaarders…. het was eigenlijk ook mijn houvast in mijn leven als kind, ergens in geloven dat goed, puur en zuiver was, want als kind was ik verre van gelukkig met mijn ouders, al hield ik van hen…ik voelde geen liefde tussen mijn ouders en hoe ik ook bad en de Engelen aanriep…. ik werd zelfs heel boos op die Engelen, want ze deden niet wat ik zo hartstochtelijk verlangde.

En daarover wil ik het even hebben, omdat ik natuurlijk als Engelenmedium en therapeute heel goed besef dat Engelen niet doen wat verondersteld wordt door heel veel mensen, door onwetendheid, te moeten doen.
Er zijn ons heel veel verhalen verteld over Engelen…misbegrepen en misplaatst en dat ik ook de reden waarom ik hoop in dit blog wat meer helderheid te brengen, voor diegenen die zich op dit moment ontgoocheld, boos voelen omdat die Engelen helemaal niet doen wat wij vragen…Engelen verdienen het om het respect te krijgen door ons, en met liefde benaderd te worden.

Ik denk ook  heel veel na over de vragen die mensen me in consulten stellen….met name wat Engelen doen, of de Engelen altijd gelijk hebben, en waarom Engelen niet ingrijpen, waarom Engelen niet helpen, en of Engelen bestaan en geen creatie van onze fantasie enz….

Iedereen die verlangt naar verbinding met het Engelenrijk, kan verbinding maken, dag in dag uit , ze zijn altijd en alom tegenwoordig, op de achtergrond en pas op het moment dat je verlangt contact te maken met de Engelen, kan je via je eigen helderziende, helderhorende, heldervoelende gaven de aanwezigheid ervaren van de Engelen.

Waarom op de achtergrond? Heel eenvoudig. Engelen dringen zich niet op, komen niet ongevraagd in je leven, en respecteren ieders vrije wil.
Ik hoor soms wel eens van mensen : ‘ Ik heb tot de Engelen gebeden, maar ik denk dat ze me niet horen, want ik krijg geen antwoord op mijn vraag….allemaal onzin die Engelen ‘. Als ik dan de vraag of ze zich verbinden met de Engelen ook als het goed gaat, als de zon schijnt in hun leven, alles vlotjes verloopt…en de Engelen hiervoor danken, wordt het even heel stil…’ Tuurlijk niet, want als alles goed verloopt waarom zou ik dan contact maken met de Engelen, en neen, bedanken, neen, dat doe ik niet, ik denk hier niet aan. Moet dat dan? ‘
Neen, dat is waarover het gaat, je moet helemaal niets….doch het werken en verbinden met Engelen is een manier van in het leven staan, de Engelen haal je niet even uit een laatje en als het probleem is opgelost stop je hen terug in het laatje.
Het is elke dag van je leven dankbaar zijn, de Engelen danken, ook als het goed gaat. Zelfs liefst dàn op dit moment.

En waarom doen Engelen niet wat ik vraag? Hierop is het antwoord ook heel eenvoudig en weer niet gemakkelijk om te accepteren. Laat gewoon even hetgeen ik hierover kan schrijven, indalen….maak het even voor 5 minuten stil zonder onmiddellijk in de ‘ ja- maar ‘ modus te komen.

Als je het vorige blog hebt gelezen rond je Zielenplan leven, wordt het wellicht duidelijker waarom Engelen niet doen wat jij vraagt. Engelen kennen ons individuele Zielenplan en weten wat goed is voor jou en wat je afhoudt van je Zielenplan. Duidelijker nog…Engelen doen NIETS, doch alles wordt in het werk gesteld om te zorgen dat we BEWUST worden van hetgeen werkelijk goed is voor ons en wat ons verder afhoudt van ons Zielenplan….op heel wat manieren, van subtiele tekentjes….tot signalen waar we niet kunnen naast kijken. Hoewel de duidelijke tekenen ook soms helaas niet als dusdanig worden begrepen.
Ik geef een voorbeeld uit mijn persoonlijk leven. Ik was voor de derde keer zwanger van mijn zoon en toen ik op controle ging, bleek dat ik niet meer zwanger was. De dag ervoor was alles ok, de dag nadien wees het echografisch onderzoek uit dat de vruchtzak leeg was. Mijn toenmalige gynaecoloog zaliger wou de dag nadien een curettage doen en ik was helemaal in de war, want ik wist en voelde dat ik nog zwanger was. Ach Mieke….dat is wishful thinking, de gynaecoloog kan toch niet fout zijn, de echo wijst het duidelijk uit…en toch….ik wist dat ik nog zwanger was. Het was een dieper weten en op dat moment kreeg ik van een stem te horen ( en terwijl ik dit schrijf wordt het opnieuw heel warm en voel mijn tranen stromen) ‘ Neem een second opinion, en ga bij die dokter bij wie je eerder bent geweest voor de echo ‘. Ik schrok enerzijds, want die stem was duidelijk, krachtig, liefdevol en helder.
Mijn ego-denken zei ‘ Ik ben gek, ik doe dat niet, het is duidelijk, ik moet de gynaecoloog maar vertrouwen. ‘.
De stem was duidelijk en bleef herhalen: ‘ Je bent zwanger Mieke ‘.
En wat toen gebeurde….ik ging naar huis en kruis mijn toenmalige beste vriendin, die ook zwanger was op dat moment en huilend vertel ik wat er gebeurd was en heel spontaan zei ze ‘ Kom mee, ik sta mijn plek af aan jou, ik moet toevallig bij die dokter gaan die de echo doet, komaan, hup, mee met mij….’ Ik pruttelde nog tegen….en met een klein bang hartje ging ik mee en was die dokter onmiddellijk bereid om een nieuwe echo te maken.
Die paar minuten duurden in mijn beleving zo lang…het was heel stil, muisstil en ik lag als op dat bed gekluisterd, durfde amper bewegen, laat staan ademen…tot die dokter verbaasd meedeelde dat ik zwanger was. Proficiat.
De rest van het verhaal is nog wonderbaarlijker….in elk geval, ik bedoel maar, dit is één van de heel veel ervaringen met Engelen op de achtergrond, voor het juiste scenario zorgden ( het kruisen van mijn vriendin) en dat ik naar die stem heb geluisterd.

Toeval? Neen….niets is toeval…het gaat erover te luisteren, aandachtig te zijn en het ego -denken te overstijgen.
Uiteraard werd geopperd dat dit toeval was…mijn gynaecoloog ( die ik trouwens als mijn gynaecoloog heb gehouden) die het niet kon bevatten….dat er iets heel sterk karmisch tussen hem, mijn zoon en ik was…is later gebleken na mijn zoon zijn geboorte en het plots overlijden van mijn gynaecoloog.
En eerlijk…ik ben een heel nuchtere vrouw, ik heb gestudeerd, les gegeven aan kinderen, jongeren, volwassenen , en ik heb al jaren geen zin meer om te bewijzen dat ik vanuit mijn aardse zijn verbonden ben met de Engelen, dat Engelen mijn beste vrienden zijn….omdat ik zoals zoveel Engelenvrienden, weet dat het aan ons ligt om te vertrouwen dat ze het allerbeste met ons voorhebben…alleen, niet altijd op de manier zoals WIJ dit graag zouden willen.

Wij mensen, zijn best hardleers en eigenwijs….we weigeren soms de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven op te nemen, trouw te zijn aan ons Zielenplan en dan wijzen we maar uit gemak naar de Engelen die ons in de maling nemen. Neen, wij nemen onszelf vaak in de maling.

Engelen lossen onze problemen niet op, ze geven ons meer dan eens tekenen….maar ze doen het echt niet voor ons, de grootste hulp die we krijgen is ons te leren openen met een open hart en te vertrouwen in die tekenen, al denken we dan dat we gek zijn of dat onze medemens ons voor gek ziet.

Ik hoor wel eens van een cliënt dat iemand beweert….Engelenmediums kunnen geen voorspelingen doen, Engelenmediums zijn zachte doetjes die vertellen alles om je zoet te houden….vroeger kon ik hierover wel eens geïrriteerd door worden, niet voor mezelf, want ik werk vanuit integriteit, zonder me voor te doen als een allesweter, ik vul evenmin het verhaal in van een cliënt, ik vertel niet wat een cliënt moet doen of laten, net omdat ik weet dat we niet het recht hebben te interfereren in  het Zielenplan van iemand  , noch de te leren levenslessen ontnemen..dit is niet de bedoeling van het pure mediumschap. Ik behoor niemand te verwittigen, noch te voorkomen…hetgeen helaas merk ik wel nog te vaak wordt gedaan, met als gevolg dat een cliënt veward geraakt door de zovele adviezen en meningen. Ook een teken dat we ook als medium onze eigen persoonlijke meningen niet moeten opdringen en een pas op de plaats dienen te houden. Daar zijn vrienden voor.

Neen, Engelenmediums doen niet zomaar voorspellingen, wat ik als Engelenmedium kan betekenen is de krachtlijnen, tendenzen neerzetten, de mogelijkheiden, opportuniteiten en mogelijkheden creëren voor het allerhoogste welzijn van de cliënt en niet omdat IK dat wil, want wat ik zou willen heeft er niets mee te maken.
Ik heb mijn beste trainingen gehad door Doreen Virtue, die zelf ook psychologe is, en gelukkig voor mij heeft ze me gesterkt in mijn Zielendoel, nl op de meest zuivere en integere manier begeleiden als Engelenmedium in de vragen, zorgen van mijn medemens. Ik werk met en door de Engelen, als kanaal.
Wat ik niet mag weten of zien, omdat het nog niet de juiste tijd is, omdat de vragen niet gebaseerd zijn op de integriteit van een cliënt, laat ik los en communiceer ik dit met respect.

Het werken met Engelen berust niet op toevalligheden, maar is gebaseerd op een diepere wijsheid op Zielsniveau.
En waar vele Engelenmediums en andere mediums hun gaven combineren met het therapeutische werk, op die manier integreer ik mijn consulten met alle kennis die ik doorheen alle opleidingen verworven heb, en hiermee blijf ik doorgaan, omdat ik ook in beweging blijf als onderzoekend en lerend wezen, met de Engelen als mijn trouwe metgezellen.

Engelen zijn nog steeds de grootste werklozen….terwijl ze  klaar staan om ons te helpen, maar zijn wij echt klaar om te kijken, te luisteren, te zien wat op ons pad komt en dit zodanig te begrijpen als tekenen?
Kijk eens naar je huidige situatie.

Waarover ben je niet tevreden?
Waar loop je tegen aan?
Waar voel je je in vastlopen?

Welke signalen heb je al gekregen om je situatie naar een wenselijke situatie te veranderen?

Heb je vb de laatste tijd zoveel en zo hard gewerkt dat je je uitgeblutst voelt? Maar je doet verder….en nu, terwijl je dit blog mogelijk leest, zit je thuis met een burn- out. Kijk eens terug naar alle tekenen die je genegeerd hebt, terwijl de tekenen er wel degelijk waren?

Zit je nog steeds te hopen op de terugkeer van een partner die je al lang heeft losgelaten en een nieuwe relatie heeft? Wat wil je niet accepteren? Waarom wil je niet de keuze maken om door te gaan met je leven? Waarom kan je niet accepteren dat deze relatie toxisch was voor jou, voor jullie? Kijk eens terug naar de zovele tekenen die je zag, voelde, en onderzoek ( evt met de hulp van een hulpverlener die deskundig is op het vlak van relaties) waarom je mogelijks verslaafd bent aan ‘pijn ‘ in de liefde en hoe je weer eerst van jezelf kan leren houden, zodat je een liefdevolle partner kan aantrekken.

Engelen beloven niets, doch ze zijn er wél….laat ons onszelf de belofte aan onszelf maken, te leven volgens ons Zielenplan, te accepteren dat het leven afwisselend met vreugde en ook pijn gepaard gaat, accepteren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we omgaan met pijn, verlies en ons elke keer weer verbinden met de Bron.

Liefde is altijd het antwoord, elke vraag is een vraag naar LIEFDE.
Laat ons zelf een lichtend voorbeeld zijn in vooral de moeilijke momenten, de momenten waarin er nog steeds haat, onbegrip, niet-accepteren, afwijzing is, zijn een teken dat er nog steeds haat, onbegrip, niet-accepteren, afwijzing in onszelf leeft.

Dat is wat ik leer, elke dag, waar ik nog een fractie van onvergeeflijkheid voel, van afwijzing, van niet-acceptatie, maak ik de verbinding met mezelf, mijn ego-denken, mijn hart, mijn Ziel. Ik kies voor Licht en Liefde.
Want dit is het doel van het leven….waar het donker is, Licht brengen.

Warme hartengroet

Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com