Paragnost Eddie en Consulenten

Engelen en geld

Op aarde kennen we de uitspraak dat geld de wereld doet draaien….vanuit het engelenstandpunt wordt geld gecreëerd omdat de wereld draait. Een nadenkertje?

Geld is eigenlijk een symbolische vorm van energie- uitwisseling en als we de geschiedenis er eventjes bij betrekken kunnen we ons uit de geschiedenislessen herinneren dat goud het betaalmiddel was, dat symbool stond voor de zon, die ons energie geeft. Nu wordt geld gesymboliseerd door de cijfers op de bankrekening, circuleert ondertussen via betaalkaarten en het is een zeldzaamheid geworden grote hoeveelheden cash geld te gebruiken. De heersende, wellicht overheersende gedachte rond geld is er één geworden van: hoe meer nullen er volgen op de rekening, hoe welstellender, hoe rijker je bent, een teken van je zaakjes goed op orde te hebben, een teken van welvaart.

Het eigenaardige is anderzijds dat, hoe minder aandacht je geeft aan geld en het ziet als een uitwisseling van energie, hoe minder geld jou in bezit neemt, je leven beheerst en overheerst. Dat wil niet zeggen dat je roekeloos en onverantwoord moet omgaan met geld, het betekent met een meer ontspannen gedachte en gevoel met geld omgaan, zodat de geld-energie kan blijven stromen.

Engelen maken zich niet druk over de vele of weinige nullen op de bankrekening…makkelijk hé, die Engelen, die moeten onze rekeningen niet betalen, wij wel en betalen we niet op tijd, hebben we binnen de kortste keren een boete aan ons been, betalen we niet, dan weten we dat ook dit niet zonder gevolgen blijft.

Geld, geld, geld…..er is niets met geld op zicht ( als energetisch uitwisselingsmiddel) …alleen merk ik wel dat het thema ‘ geld ‘ heel sterk geladen is met angst voor de modale mens en laat ons eerlijk zijn…we doen er bijna alles aan om te voorkomen dat we financieel in de problemen komen, de ene verkoopt zijn ziel aan de duivel en zet zwarte magie-praktijken op en verdient er op de ellende van mensen demonisch geld mee , anderen houden nietsvermoedende en hulpbehoevenden voor lange tijd in gesprek, in behandeling omdat straks die extraatjes betaald moeten worden, en de ander bedenkt het ene plan na het andere om toch uit de rode cijfers te blijven en in het beste geval alle rekeningen keurig en tijdig te kunnen betalen.

Dit is toch de omgekeerde wereld…overwegend hou je van je hetgeen je doet, en toch speelt in je achterhoofd ‘ ik moet straks dat betalen ‘ mee, dus ik moet maar iets anders gaan bedenken, ik moet een extra baantje nemen, en ik merk dat dit niet alleen geldt voor zelfstandigen maar ook voor loontrekkenden. Dat er nog heel wat zal moeten veranderen in de manier waarop de modale mens noodgedwongen moet leven, staat als een paal boven water….voorlopig regeert macht en geld, nog steeds, en dat is de aardse realiteit. De vraag is: zijn wie hier collectief aan toe, zijn we hier werkelijk mondiaal klaar voor: de gedachte aan gelijkwaardigheid, gelijkwaardige financiële bronnen, inkomsten…het beeld dat opgehouden wordt en nog steeds gevoed wordt is : de rijke vs de arme, de succesvolle vs de mislukkeling…we mogen dan wel sinds 2000 in Aquarius beland zijn…we zijn eigenlijk nog maar in het prille beginstadium, en de verwachting dat we in dit aardse leven de grote veranderingen zullen ervaren, heb ik althans losgelaten…we kunnen de verandering wél helpen mee-maken…samen!

Het is niet te ontkennen dat de gelijkwaardigheid in het ontvangen van de geldstroom een grote afwezige factor is, er zijn zoveel mensen die elke dag werken vanuit hun hart, en die het met veel minder moeten doen dan mensen die elke dag werken met het doel op het einde van de maand veel nullen op de bankrekening te zien, die zich niet verbonden voelen met het werk dat ze doen, die op een automatische piloot naar het werk gaan, geen belangstelling hebben voor hoe collega’s zich voelen, laat staan…zich betrokken voelen bij hun medemens. Dit soort vragen krijg ik vaker…..en ondanks ik weet dat het met zoveel factoren kan te maken hebben, waarom voor jou de geldstroom niet stroomt en bij de ander wel, hierop heb ik geen pasklaar antwoord, ik kan wel putten uit de dingen die ik hierover weet, ik kan verwijzen naar de diepliggende overtuigingen die je hebt meegenomen uit vorige levens ( de gelofte van armoede hebt afgelegd) ik kan verwijzen naar de zovele literatuur/ lectuur van onder meer’ The Secret ‘ ….ik kan ook verwijzen naar het mogelijke gegeven dat het misschien zelfs niet de bedoeling is dat jij zo nodig vele nullen op je bankrekening moet hebben om je veilig en gelukkig te voelen en dat de ander zijn bankrekening niets te maken heeft met jou.

We lezen vaker in de zovele aangeboden cursussen/trainingen…wat jij denkt waard te zijn, dat trek je aan….change your mindset. Word rijk met wat je doet….en wat je doet, doe het met passie en hartstocht, laat je geldstroom vanzelf stromen: lees….zie de nullen op je bankrekening. Want dat is de achterliggende gedachte. Is hier iets mis mee? Neen. Wat is er dan wel? De vraag of je nu gelukkiger wordt met de vele nullen op de bankrekening, want dit streven zal ook ongetwijfeld naar méér doen verlangen en wellicht nog meer stress veroorzaken. Zijn mensen met vele nullen op de bankrekening allemaal zo gelukkig dan? Ik verneem vaker van mijn cliënten dat ze zich mislukt voelen, omdat ze niet die vele nullen hebben op de rekening als hun vrienden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van ons leven dat we ons zelf-waardegevoel hiervan laten afhangen? Dit past toch helemaal niet meer in de Nieuwe Tijdswaarden?! Maar goed, voorlopig ziet het eruit dat die gedachte nog een vrij grote ruimte inneemt, hier en daar merk ik wel een lichte verschuiving, verandering….het samen-delen, het samen- wij doen het samen- gelijkwaardig

Is het waar en hoe weet jij dat dit waar is…..kijk maar eens rond in jouw omgeving, kijk met aandacht naar de ziel van de mensen, voel de energie….enkel kijken en voelen. Merk je zelf op dat wanhoopsdaden vaker gepleegd worden door geslaagde zakenlui…en wij stomverbaasd reageren met een ‘ hij/ zij/ ze hadden ‘ alles ‘ om gelukkig te zijn, wie had dit gedacht dat hij/ zij/ ze een einde aan het leven hebben gemaakt…..ze hadden misschien ‘ alles ‘ om zakelijk geslaagd verder te leven, alleen werd de stress, de vervlakking van het leven, de vervreemding van zichzelf en hun naaste omgeving, de angst om alles te verliezen ( lees: de vele nullen op de bankrekening) op een dag kwijt te spelen, dat de enige weg bestond uit : uit het leven te stappen. Jaren geleden las ik vol verbazing de verhalen van die mensen….nu weet ik dat er achter het verhaal van geslaagde succesvolle zakenlui vaker een verhaal schuilt dat niemand kent. Naar de buitenwereld toe: geslaagd. De binnenwereld schreeuwt heel hard, doch niemand of weinigen horen de schreeuw naar ‘ bevrijding ‘ van de last van de materiële druk.

Geld en liefde….zijn intieme bedgenoten! Als je je niet geliefd voelt, voel je je niet gesteund en ervaar je moeilijkheden met geld. Als je je niet goed genoeg voelt, wordt dat gevoel geprojecteerd op de omstandigheden die niet meewerken. Al het geld dat je krijgt, hoeveel het ook is, zal echt niet volstaan, zal die diepere innerlijke leegte in- en opvullen. Dat is het drama van vele rijke mensen…het geld dat ze hebben, volstaat niet, er is een voortdurende drive tot meer…en meer…en nog meer….en jij, die nu de eindjes aan elkaar knoopt, of die heel hard moet werken om de rekeningen te betalen denkt ( en dat is weer menselijk) ‘ geef het dan maar aan mij, ik wou dat ik het ook gemakkelijker had, mij zou je niet horen hoor, mocht ik dat geld hebben….ik zou me hier wel heel gelukkig mee voelen, want met geld kan je ‘ alles ‘. Als je vindt dat je ‘ getest ‘ wordt rond geldzaken, is het belangrijk er jezelf aan te herinneren dat je veel geld hebt – erken dit dagelijks- spaar geld en geef ook geld weg onder de vorm van vb een initiatief dat jij graag steunt vb ik doe dat met GAIA. Als we onze aandacht richten op iets waar ons hart zich mee verbindt, komen er Engelen samen, ofwel de lichte en helpende, ofwel de testengelen. We kunnen er zeker van zijn dat er al genoeg geldengelen zijn en ze zullen je zeker meer geld bezorgen als je er een gewoonte van maakt regelmatig geld te doneren. Geloof het of geloof het niet….door geld te schenken, te doneren, vergroot de stroom naar jou toe. Dit is ook een tip die ik tijdens verschillende opleidingen bij Doreen Virtue meekreeg…geef een kleinigheid weg, denk je dat je bijna blut bent? Er is altijd wel iemand die nog minder heeft dan jij….hou rekening met de giften bij het opmaken van je budget en vraag de Engelen om hulp voor de keuze van de organisatie of de persoon aan wie je geld doneert. Je kan dat op zoveel mogelijkheden…je kan een aparte rekening openen; maak er een gelegenheid van om de medeschepping van de engelen te testen, je kan zelfs een nieuwe engel scheppen die over je nieuwe rekening waakt. Je kan dus bij wijze van een Engelenrekening voor giften openen. Visualiseer een engel die je helpt om het geld op die rekening bijeen te brengen. Daarnaast kan je ook een spaarrekening openen, om jezelf te verwennen, om iets leuk voor jezelf te doen, die cursus die je al zolang wil volgen, maakt niet uit waarvoor jij de geldstroom wil gebruiken, weet wel dat je de energie van de geldstroom in werking brengt op een relaxte en ontspannen manier, met geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen, de twee basisvoorwaarden om op een leuke manier te creëren.

De engel die je verder kan ondersteunen tot het creëren van een positieve geldstroom, vanuit de belichting zoals in het begin van dit blog werd geschreven, is aartsengel ZADKIËL. Wil jij graag een project opzetten, een onderneming starten, een huis verkopen/ kopen…vraag dan de steun van deze aartsengel. Hij brengt ons zowel spirituele als materiële welvaart en biedt ons een zachte plaats om te ontspannen en beschermt ons tegen onze angsten. Hij vertegenwoordigt de grenzeloze overvloed van onze goddelijke ouders en herinnert er ons aan dat enkel onze eigen beperkingen er ons van weerhouden om alles wat naar boven te halen is wat we nodig hebben voor spirituele en materiële vreugde en innerlijk geluk. In tijden waarin we struikelen op ons levenspad, helpt Hij ons terug op te staan en ons eigen pad te volgen. Hij geeft ons ook een gevoel van geborgenheid en helpt ons ons thuis te voelen in de wereld. We krijgen alle hulpmiddelen die we op ons eigen persoonlijk levenspad nodig hebben. Vergelijk jouw pad dus nooit met het pad van anderen!

Aartsengel Zadkiël moedigt ons aan onze harten open te zetten en ook vrijelijk met anderen te delen!

Door de verbinding met aartsengel Zadkiël te maken, verbinden we ons met de altijddurende stroom van goddelijke goedheid, zijn we in staat om liefde en middelen uit te wisselen zonder de gedachte en het gevoel van beperking. Zadkiël rantsoeneert de goddelijke overvloed niet en staat niet toe dat we de nadelen onthouden, Hij vraagt enkel het Goddelijke te vertrouwen!

Delen is het nieuwe helen!

Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com