Paragnost Eddie en Consulenten

Energetische update

Energetische update voor april 2017Energetische update voor april 2017

‘Mieke, wordt het in april eindelijk wat rustiger, wordt het duidelijk wat het leven met mij wil ‘.

Ik verwijs mijn cliënten vaker naar astrologische updates van Kaypacha ( Astrologie voor de Ziel ) die ook vertaald op youtube verschijnen ( Bob Kukler) omdat er zoveel behoefte is aan inzichten, aan handvatten om zich doorheen de voor velen beste heftige veranderingen staande te kunnen houden.

In mijn consulten verwijs ik sinds vorige maand naar dé retrograde Venus dat zowat tot half april duurt, ik leg dit ook vaker uit waarom relaties nu zo sterk onderhevig zijn aan bezinning, reflectie, verandering, vernieuwing tot zelfs een einde komen.

Venus staat voor liefde, schoonheid, vriendschap, verlangen naar verbinding en overgave en relaties die gebaseerd zijn op angst om alleen te zijn, op een herhaling van ouderlijke patronen zie ik vaker stoppen. Dat de verwarring groot is, het niet- begrijpen waarom na zoveel jaren samenzijn een relatie stopt, is heel begrijpelijk, maar dat het gebeurt….is een feit. We kunnen er niet meer omheen draaien, we worden met onze neus op de realiteit gedrukt. Het is erop of eronder. Het willen vasthouden aan een relatie waarin gewoonte/ gewenning de belangrijkste verbindingsfactor is, waarin kinderen het lapmiddel zijn geworden om ouders bij elkaar te houden, waarin enkel materiële omstandigheden de druk hoog opvoeren…het werkt voor velen niet meer. In relaties ( en in vriendschappen) zijn we al een tijdje verplicht om eerlijk te zijn met onszelf, kunnen we niet anders dan de weg naar bezinning, reflectie en zelfreflectie te komen en dit eerlijk te delen met de partner, in vriendschappen. Dit is wat de retrograde Venus tot op heden in veel relaties triggert. Klopt de relatie nog wel, waaraan dienen we nu aandacht te geven, hoe is onze verbinding met elkaar, waarop is deze gebaseerd, hoe brengen we onze relatie op een dieper niveau op elk vlak en hoe gaan we dit aanpakken…en dit vraagt inderdaad rust en bezinning en uiteindelijk een eerlijke open en transparante communicatie van hart tot hart. Gebruik die tijd die ons nu wordt gegund, om te voorkomen dat we relaties voor de komende tijd (omwille van factoren die niets met liefde te maken hebben) in stand willen houden, die niet meer gebaseerd zijn op waarachtigheid, overgave, verbinding en waarin je je al zolang diep ongelukkig voelt. Je kan nu je eigen drama overstijgen door gezonde keuzes te maken voor jezelf én de ander, zodat er ruimte kan komen voor het nieuwe.

Energetische update voor april 2017Dat relaties aan een diepgaande verandering en transformatie onderhevig zijn, hoort bij onze verdere evolutie en spirituele groei. Dat je het kind met het badwater niet hoeft weg te gooien, wil ik er ook graag aan toevoegen. Waar de liefde tussen mensen nog steeds voelbaar is, doch overladen en bedekt door de jaren van gewenning/ gewoonte, en de dagelijkse ‘ sleur ‘ ervaringen, is ook hoop.

Als de intentie er is in relaties te onderzoeken wat er tussenin is geslopen, is er altijd wel een grote mogelijkheid terug te keren naar de bron van liefde, die er altijd is geweest en er ook altijd zal zijn.

Om die reden blijf ik zeker nu herhalen: liefde is een werk-woord….in een liefdesrelatie is de volkomen bereidheid om aan zichzelf te werken én binnen de relatie de aandacht te geven om verder te kunnen groeien een absolute noodzakelijkheid.

Dat er nog voor de komende tijd een aantal planeten voor korte en langere periode retrograde verloopt wil ik ook nog onder de aandacht brengen…neem deze informatie mee voor je verdere vooruitzichten en plannen en voor zover deze inzichten je verder kunnen helpen om even een halt te houden of door te zetten. Retrogrades bieden ons altijd de gelegenheid om tot reflectie te komen.

Wat mogen we verder verwachten?

Energetische update voor april 2017Mercurius loopt vanaf 9 april retrograde tot 3 mei. Mercurius staat voor het verstand, begrip, rede, het mentale, het nemen van beslissingen en de manier waarop beslissingen worden genomen. Het is ook de planeet van de studie, weet- en nieuwsgierigheid en is ook de bemiddelaar tussen het onbewuste en het bewustzijn. Veel mensen dromen intenser dan voorheen, herinneren zich hun dromen op een heel heldere manier, veelal zijn het verwerkingsdromen of dromen om een recent probleem helder te kunnen zien.

Jupiter, dat staat voor vertrouwen, geloof, onze idealen en het zoeken naar zingeving in het leven, loopt nog retrograde tot juni. We worden verplicht om vanuit zelfintrospectie en bezinning na te denken over overtuigingen, waarden die we misschien als onze waarheid hebben geleefd ( vanuit socialisatie, opvoeding…) of deze op dit moment nog kloppen met wie we zijn. Jupiter doet ons hier op een diepere manier naar kijken en dat dit niet evident is, is heel menselijk. Hoe vertel je nu aan iemand dat datgene waar je tot voor kort nog helemaal van overtuigd was, nu veranderd is!? De angst om voor onevenwichtig, labiel en / of niet te vertrouwen enz;..te worden gezien, kan best verwarrend is en toch is het wat het is. Blijf trouw aan jouw veranderende visie, overtuiging, mening, zonder afbreuk te doen aan de visie van de ander, zonder het gevoel te hebben jezelf te moeten bewijzen, de ander te moeten overtuigen, zelfs te verontschuldigen. Het valt niet mee om jouw verandering te delen met mensen die nog steeds vanuit hun visie ( misschien zelfs hardnekkige overtuigingen) nog steeds blijven vasthouden aan goed/ kwaad, juist/onjuist, waarheid/ leugen….het is heel moedig om toch jezelf in waarachtigheid te laten zien en laat gaan als het niet verder meer de bedoeling is. Hiermee bedoel ik zeker niet dat de ene of de ander beter/ slechter is. Onderzoek waar je misschien zelf nog geconfronteerd worden bij je eigen duale denken over wie de ander dan wel zou zijn…denk en praat niet langer in termen van afgescheidenheid en dualiteit: zie de ander in zijn/ haar waarachtigheid en weet dat alles is zoals het is en niets meer dan dat. Wat je levensdoel betreft, kan je het gevoel hebben stil te staan, geen vooruitgang te zien, je wil tot volle expansie komen, NU, je bent al zolang bezig met je eigen praktijk, je hebt zoveel kennis en ervaring opgedaan, je denkt misschien dat je iets fout doet, je wordt misschien zelfs wat onzeker omdat die ander het blijkbaar beter doet….wie kan jou verhinderen de zaadjes te planten van positiviteit en helderheid voor de komende tijd? Haal de zaadjes van twijfel, angst, onzekerheid, vergelijking, doemdenken maar weer snel uit de aarde, uit je denken, uit je gevoel en stop er onverwijld jouw zielendoelzaadjes in en laat je niet afleiden door wat iemand anders doet. Blijf voor de komende tijd vooral gefocust op jezelf en wees ook blij voor de ander(en)! Wil je dat het licht voor jou schijnt is het misschien wel de bedoeling dat je nu leert het licht voor de ander te laten schijnen, voor je jouw resultaat kan zien.

Energetische update voor april 2017Ook Saturnus loopt vanaf 5 april tot augustus retrograde! En Saturnus is de planeet die echt alles weghaalt van alles wat overbodig is! Alles wat niet bij ons zielenplan hoort, wordt onvermijdelijk van ons weggehaald…toxische relaties- ongezonde werksituaties – vernietigende leefgewoonten – en patronen. We worden dus echt binnenste buitengekeerd, onderste bovengehaald…en kunnen niet anders dan naar binnen gaan, tot op het bot eerlijk worden met onszelf. Het verlangen naar alles wat je denkt je leegte te kunnen opvullen….en hiermee bedoel ik werkelijk : alles. Wow, heftig, is het niet? Velen zitten al maanden in een achtbaan, een roller-costergevoel …en voor diegenen die al heel wat voorwerk hebben gedaan wordt het duidelijker en duidelijker dat dit de juiste weg is naar transformatie, transmutatie én hercreatie van hun leven, voor diegenen die er toch nog voor kozen alle pijnlijke, nare situaties onder het tapijt te vegen, ondergaan de rit van hun leven….weet enkel dat overgave én vertrouwen je brengt naar je grootste potentieel. Laat de teugels van controle los en vertrouw op je levensrit want dit is duidelijk de route die het Universum voor jou klaar heeft , een route dewelke afgestemd is op jouw zielsblauwdruk. En ja hoor, je mag zelfs bulderen, vloeken, razen en tieren, huilen en weerstand hebben, laat al die emoties er echt zijn….maar één ding vraag ik jou als mens: VERTROUW! De weg is behoorlijk hobbelig en kan behoorlijk hard voelen…blijf zacht, liefdevol en vol mededogen voor jezelf, laat ook al die gedachten dat je gefaald hebt, dat je een mislukking bent, dat je geen liefde waard bent, NU veranderen door één gedachte: IK BEN EEN KIND VAN GOD EN OOK HIJ HOUDT VAN MIJ.
Je bent geboren uit Spirit, je bent ook een spiritueel wezen en hoe je het draait of keert, JIJ hebt de moed gehad voor jouw huidige incarnatie deel uit te maken van die grote SHIFT op Aarde, JIJ bent ook een Meester! En nu mag jij alle shit die jou werd aangedaan ( noppes want dit zijn jouw lessen die jij voor incarnatie besloten had te leren, dus er werd jou niets aangedaan, jij mag jouw karma vereffen en klaar ermee) al die verloren liefdes ( noppes, dat waren jouw zielscontracten die jij voor incarnatie hebt gemaakt om te leren over ‘ liefde ‘, ‘zelfliefde ‘) bedanken en vergeven. Jij bent nu klaar om jouw nieuwe levensfase in te gaan als kosmisch aards spiritueel mens! Je wordt nu even nog in ‘ vertraging ‘ gezet om straks volop vooruit te gaan, op de voor jou juiste manier, de voor jouw juiste energie…en uitgekristalleert volgens de voor jou beste wijze.

En hoe kon het anders…..Pluto! wow, Pluto doet ons daveren…is onvermijdelijk confronterend én dwingt ons bijna om mee te gaan in de transformatie van binnen uit. Met Pluto gaan we helemaal de diepte in. Waar gebruiken wij macht in plaats van onze kracht? Waarvan voelen we ons nog afhankelijk en van wie? Aan wie geven nog steeds macht over ons persoonlijk leven en creëren we zelf afhankelijkheid? Ik hoor heel vaak volgende uitspraken van cliënten…ik ben zo bang, ik voel me zo angstig…als ik ….( kies voor mezelf) dat zijn vaker uitspraken voor diegenen die het kosmische principe nog niet kennen – het is een bijna ondefineerbare diepe angst en ook onrealistisch. Kiezen voor jezelf, voor het beste voor jezelf…wat kan er werkelijk gebeuren als je kiest om uit een toxische relatie te stappen? Wat kan er werkelijk gebeuren als je verhuist naar een andere woonplaats, terwijl je diep van binnen weet en voelt dat het goed is voor jou? Bij die vragen verneem ik heel vaak…’ ik weet het niet waarvoor ik me nu zo angstig voel…ik kan het niet verklaren, niet uitleggen, ik kan er mijn vinger niet opleggen….’ Angst voor het afscheid, angst voor het nieuwe, angst voor het onbekende, angst om de angst….angst, angst en nog eens angst. Angst verlamt, dat is een feit. Angst zorgt voor stagnatie. Angst put je nieren uit. Angst is ziekmakend.

Energetische update voor april 2017Pluto doet zijn werk heel goed, want hij doet ons echt opschonen en loslaten, ook oude karmische ervaringen en geloften uit vorige levens…en aangezien dat we nu de keuze kunnen maken karma af te werken, kunnen we straks met een nieuwe energie een nieuwe frisse start maken. Kiezen we er toch voor om door te gaan ( al is het niet de manier waarop je het eigenlijk wil) dan krijgen we sowieso telkens nieuwe leerervaringen ( met hetzelfde thema vb) tot we uiteindelijk bereid zijn zelf het roer over te nemen. Ik denk vb aan diegenen die relaties blijven aantrekken vanuit ouderlijke patronen ( en zelfs voorouderlijke patronen zijn niet weg te denken) waar een vrouw een partner zoekt die haar beschermt ( een vaderfiguur) voor haar zorgt, en op een dag wakker wordt en klaar met het uitwerken van de vader-verbinding en vice versa. Relaties die gebaseerd zijn op ‘ hulpverlening ‘ waar de ene de therapeutische rol speelt en de ander groeit en wakker wordt en zich realiseert dat hij dit patroon is ontgroeid en uitkijkt naar een gelijkwaardige partnerrelatie…zoveel patronen die er nog steeds ingegroeid zijn tussen partners…tot zolang het goed gaat en er geen ‘vuiltje ‘ aan de lucht is. Familiepatronen? We kennen en herkennen ze heel goed….. ze zijn aanvankelijk verborgen, doch komen steeds vaker en duidelijker aan het licht. Aan ons om er werk van te maken en wat niet verder kan stromen, te veranderen. Ik geef hier dus absoluut geen pleidooi aan: laat die partner maar los en zoek maar iemand anders…neen! Als jij je nu aangesproken voelt door herkenning, wil ik je enkel aanmoedigen de verandering die jij graag wil zien gebeuren, aan te pakken, erover te praten en samen een nieuwe weg naar gelijkwaardigheid in hartsverbinding in ge slaan. Ik geloof dat het mogelijk is.

Warme hartegroet,  Medium Mieke. www.miekecoigne.com