Paragnost Eddie & Consulenten

De effecten van Volle Maan

De effecten van Volle MaanDe effecten van Volle Maan in Steenbok – 9 juli 2017 Loslaten
Voel je je alweer een aantal dagen onrustig, emotioneel, slaap je minder goed, voel je je sneller geïrriteerd, een ruzie-achtige geladen sfeer waar de potten en pannen nog net niet in het rond vliegen…..Een paar dagen voor en na de Volle Maan ( en rekening houdend met de sterkere energetische downloads de afgelopen dagen, sterke zonnevlammen-activiteiten) zijn we op één of andere manier gevoeliger en zeker voor de gevoelige zielen is het ongetwijfeld herkenbaar. Jazeker, de Volle Maan met de retrograde planeten zorgen ervoor dat we toch nog voor een tijdje door mekaar worden gerammeld, we kunnen het op twee manieren bekijken nl dat het maar weer gauw voorbij is of….goed, dat ik dacht één en ander al verwerkt te hebben vb. krijg ik mijn moeder aan de telefoon en voel ik oude boosheid opwellen, omdat ze alweer alle ruimte inneemt om het over haarzelf te hebben en er niet eens bijkomt om te vragen hoe het met mij is. Ik geef zomaar een voorbeeld….Ja, soms denken we te snel: ik ben er klaar mee…tot er iets gebeurt of die persoon terug van zich laat horen en …bàm. Niet panikeren lieve lezers….we kunnen nu echt de dingen die ons nog triggeren of uit ons vel laten springen nu bij de wortel aanpakken…en jazeker, dank zij de retrogrades. Wil je weten waar jouw Pluto, Neptunus, Jupiter, Saturnus retrograde lopen, raadpleeg dan eens een astroloog of kijk eens op www.astro.com . Je kan zo op jouw geboortechart lezen waar die planten bij jou geaspecteerd staan en geloof me: inzicht geef uitzicht. Door te zien waar jij nog tegenaan loopt en hoe dat zich verhoudt in je leven ( familie, werk, relaties, gezondheid, geld, ontwikkeling….) kom je echt een eind verder. Ik ben geen astroloog, voor alle duidelijkheid, doch ik volg wel nauwgezet alle tendenzen en veranderingen op, alsook de wekelijkse super interessante en geanimeerde opnames van Kaypacha op het youtube kanaal ( Astrologie voor de Ziel). Dat de energie van deze Volle Maan een vrij explosief effect kan hebben heeft te maken met Mars vierkant met Eris staat en dit aspect veroorzaakt gemakkelijk ruzies.
Volle Maan in Steenbok vertegenwoordigt structuur, orde, plicht , en maakt het ruimte geven van gevoelens niet evident, doch doordat de Maan in Kreeft gevoelens en emoties naar boven tilt, is het goed om minder gestrengheid aan de dag te leggen, en te onderzoeken waar de angst mogelijk leeft gekwetst te worden. Het communiceren van onze diepere gevoelens en emoties, het ruimte geven aan wat we nodig hebben om ons ‘ thuis ‘ te voelen bij onszelf én de Ander, vraag dat we ons kwetsbaar opstellen. Mars in Kreeft zorgt ervoor dat we onze doelen willen neerzetten, alleen is het nog een zoeken naar de manier waarop: er wordt soms koortsachtig gezocht naar diverse ingangen om de top te bereiken, carrière te maken, veel geld te verdienen. Belangrijk hierbij is te onderzoeken of de manier ( of manieren) waarop we die doelen willen bereiken ook bijdragen voor het welzijn van anderen en / of we ons niet laat leiden ( mis-) door eigenbelang.
Belangrijk is een diepe vreugde te ervaren en jezelf toe te staan meer te genieten !

Deze krachtige Volle Maan vertegenwoordigt ( door de positionering ) het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf, het Yin en Yang in man en vrouw. Door de retrogrades ( die nog voor een paar maandjes retro verlopen) worden we nog maar eens geconfronteerd met onze waarheid, met alle issues die we nog niet hebben aangepakt, hangende kwesties die nog niet opgehelderd zijn, knopen die nog niet zijn doorgehakt, beslissingen die nog steeds niet zijn genomen en dewelke leiden tot een groeiend gevoel van frustratie, irritatie, boosheid, woede, verdriet.
Velen merken al enige tijd dat er situaties moeten veranderd worden, alleen zoeken veel mensen nog helaas de antwoorden buiten henzelf, willen de zekerheid dat gemaakte keuzes de juiste keuzes zijn, willen een bewijs dat het dan dit keer de goeie beslissingen zijn, willen de zekerheid dat het leven dan wél eindelijk eens zal beginnen met stromen, willen zelfs weten of die relatie zal standhouden tot de dood hen scheidt. Ik blijf het ook maar aangeven dat niemand zoiets kan voorspellen, echt niemand. Dit is nu die grote transformatie in het bewust in het leven staan: het leven zelf is onderhevig aan veranderingen, veranderingen die vaak nodig zijn om het beste uit je leven te halen en je niet in situaties of mensen te blijven vastklampen die je helemaal onderuit halen. Dit is de grote wake-up call dat jijzelf voor een grootste deel van je leven de verantwoordelijkheid hebt over hoe jij je leven wil leven en wat jij in je leven stopt, het resultaat is onvermijdelijk het gevolg van wat jij er zelf wil uithalen.
Blijf je vb in een toxische destructieve relatie omdat je nog steeds de overtuiging hebt dat je partner vroeg of laat wel eens tot inzicht zal komen, terwijl je ondertussen regelmatig met een paar gekneusde ribben rondloopt , regelmatig de politie over de vloer krijgt om je partner tot bedaren te brengen, of tot je regelrecht in het ziekenhuis belandt….hoeveel excuses worden verzonnen in de hoop dat het wel eens een keertje ‘ beter ‘ wordt?
Twee mensen hebben allebei hulp nodig, hulp om naar hun persoonlijke gekwetste delen te kijken, te healen en elkaar te vergeven, alsook diegenen die hierin ook hun verantwoordelijkheid hebben. Vergeven is zeker in deze tijd de sleutel om de relatie met jezelf te herstellen, jezelf de liefde en de warmte te geven die je misschien niet hebt gekregen in je kindertijd. Blijf je je verleden opsmukken en beter voorstellen dan het in werkelijkheid is geweest of ben je bereid om de naakte waarheid van jouw verleden onder ogen te zien, nuchter te kijken en de weg naar vergeving en healing in te slaan? Soms wordt me de vraag gesteld wat de zin is om de pijn van het verleden op te rakelen….door het puin van het verleden op te ruimen creëer je voor jezelf het leven waar jij en ik en iedereen naar verlangt: vreugde, vrede, liefde….doch zolang we die energie niet IN onszelf aanwezig voelen, blijven we het verlangen tot zelfs eisen tot afdwingen van anderen. In één van de consulten vertelde ik deze morgen nog aan een heel lieve cliënte hetzelfde, hetgeen ze stilletjes beaamde. Dat was haar patroon. Pleasen, verlangen naar de liefde die ze als kind niet gevoeld heeft, partners aantrekken die ofwel niet vrij waren/ haar inruilden voor iemand anders enz….ze was in een dieptepunt beland, een diepe emotionele crisis, doch van daaruit en door alle ervaringen nu klaar is met het herhalen van patronen om de eerste stap te zetten naar healing, naar een liefdevolle relatie- opbouw met zichzelf en uiteindelijk op weg naar een gelijkwaardig liefdevol partnerschap met een bewuste harts-verbinding.
In één van mijn vorige blogs heb ik verwezen naar het effect van retrogrades waaronder Pluto. Pluto zorgt ervoor dat nog niet verwerkte ervaringen uit het verleden aan bod komen via dagelijkse ervaringen op het werk, in relaties, met familie, met kinderen enz….heel wat cliënten voelen al enige tijd dat de plaats waar ze werken, niet langer de juiste plek is, en niet zozeer omwille van geld, dan wel omwille van het verlangen naar zin-geving, verbinding en contact met collega’s, gelijkwaardigheid in inbreng van groeikansen, hartsverbindingen creëren versus machtsverbindingen. Ik vind het fantastisch te merken hoeveel mensen écht vanuit hun puur weten en voelen ( zonder onmiddellijk de bewijzen te kunnen zien) de sprong naar zelfmanifestatie en – realisatie maken. Een teken van een diep ver-trouwen in de werking van het Omniversum én het afgestemd zijn op het persoonlijk innerlijk Universum. En dat iedereen die bereid is de ballast van het verleden ( wat niet op elk vlak negatief hoeft geweest te zijn—we hoeven het kind niet met het badwater weg te gooien! ) los te laten, nu zichzelf de kansen geeft om de weg verder uit te stippelen van een boeiend vervolg op een nog boeiender levenspad. Als ik iemand hoor zeggen : ‘ Mijn leven is zo voorspelbaar, zo saai, zo ‘ af ‘ ….is het misschien een tekentje om het voorspelbare, saaie, comfortabele leven wat bruisender te maken, vb in plaats van elke dag dezelfde weg te nemen naar het werk, neem eens een andere weg…., in plaats van elke avond klokslag om 18 uur te eten, een half uurtje of een uurtje later of vroeger , in plaats van elk weekend op familie bezoek te gaan—een weekendje reserveren voor een activiteit waar je niet meer aan toe bent gekomen omdat je dagen gevuld zijn met werken en je weekends met familie….je kan echt zoveel gewoonten doorbreken en je leven zelf meer invulling geven, los van ‘ verplichtingen ‘. Ik hoor vaak de uitspraak: ‘ Ik moet naar een feestje, ik moet naar een etentje, ik moet naar de film ‘. Zo? Moet je dit of kies je hiervoor? Vind je het leuk of stuur je liever je kat? Nou, neen…ik kijk er wel naar uit. Leuke dingen moeten helemaal niet, we kiezen ervoor, en ja…soms moeten we wel eens dingen doen die we niet zo leuk vinden, maar willen we ons toch nog verbonden voelen met mensen van wie we houden, dan zullen we ook wel eens bereid zijn een compromis te sluiten. Ons taalgebruik vertelt ons heel veel over onszelf en ik ervaar vaker dat we soms slordig omgaan met onze woordkeuzes, onze zinswendingen, de manier waarop we ons uiten, dubbele boodschappen brengen enz…. Ook hier is het interessant om ons taalgebruik te onderzoeken naar helderheid en duidelijkheid, naar inhoud, naar emotionele waarde, naar trilling en energie en kijken hoe we ook hier veranderingen kunnen aanbrengen om de communicatie te verbeteren. Hoe communiceren we met elkaar? Communiceren we vanuit ons hart of vanuit macht? Hoe gaan we om met mensen die ons aanspreken vanuit macht/ strijd? Kunnen we in ons hart blijven, in ons hartcentrum of laten we ons uit ons midden halen? Ik geloof dat we ons allen wel af en toe uit ons ‘ midden ‘, ‘ons hart ‘ laten halen, daarom zijn we ( gelukkig) ook ( nog) mensen ( menselijk). Belangrijker is bewust te zijn dat het gebeurt, en terug de verbinding met ons hart te maken. Wil de ander de strijd of de macht houden, dan kan jij er nog steeds voor kiezen er niet in mee te gaan….niemand heef gelijk of ongelijk. Jij hebt jouw visie, jouw mening, de ander heeft zijn overtuiging en visie….het accepteren dat beiden een uitgesproken mening hebben over een onderwerp, hoeft nog niet te betekenen dat de verbinding verbroken dient te worden, of dat de één of de ander niet zover is of zover staat…het oordeel dat de één of de ander een lagere trilling zou hebben, wordt nogal snel als een feit neergezet, een waarheid.
Neptunus ( die nog tot eind november retrograde loopt) laat ons zien waar we ons nog vasthouden aan illusies, valse waarheden, verslavingsgedrag laten zien, we worden geconfronteerd met onze diepere kern van wie we werkelijk zijn. Maskers die we tot nu toe hebben opgezet om bij een groep te horen, om gewaardeerd te worden, ons gezien en geliefd te voelen….het is voor velen niet meer vol te houden. Dat is heel wat verwarring teweeg kan brengen in de omgeving, tussen partners, in familie, met kinderen, werk…is een logisch gevolg. Want wie was jij dan met dit masker? Welk beeld heb je over jezelf neergezet om erbij te horen? En hoe voelt het nu voor jou dat je jezelf laat zien, laat horen, met het risico dat je buiten de groep valt? Angstig, onzeker, verdrietig, vind je het toch jammer dat je niet meer welkom bent…maar goed: je kon niet anders, je bent bewust geworden dat je masker begon te knellen. Je bent je masker ontgroeid…je bent de veilige groep/ omgeving ontgroeid. En dit kan aanvankelijk heel dubbel voelen. Weet je dat je onder de liefdevolle impulsen van jouw Ziel hebt gehandeld, ook al benoem je die ervaring anders. In de gesprekken hoor ik ook meerdere malen de uitspraken : ‘ik voelde dat ik niet kon/wou doorgaan met….ik wist heel diep van binnen dat ik daar niet meer op mijn plek thuishoorde…herkenbaar?
Eenvoudig weg: jouw Ziel was al even met jou aan het praten, gaf jou de tijd en de ruimte om gehoor te geven, op één lijn te komen met je leven op aarde als spiritueel wezen. Veel mensen zijn al een ruime tijd bezig met innerlijke transformatieprocessen en voelen meer en meer de verbinding met zichzelf, vanuit het besef dat het zoeken naar buiten of het zoeken naar iemand die de pijn kan wegnemen, zekerheden kan beloven, niet meer werkt. Het blijft voor velen nog trekken en sleuren om toch het oude nog vast te kunnen houden en vast te grijpen…en laat ons hierover ajb ook met een liefdevol hart met deze mensen omgaan in plaats van klaar te staan met uitspraken waar diegene niets aan hebben. Wees blij voor jezelf als jij in jouw stukje groei al een eind op weg bent naar een leven in een liefdevolle hartsverbinding en acceptatie dat het leven vol veranderingen en verrassingen zit , sommigen nemen de weg die jij neemt, anderen nemen weer een andere weg met andere mensen, sommigen weten nog niet goed welke richting ze willen en anderen willen zelfs helemaal niets meer. Welke weg je ook neemt, zorg ervoor dat het wel degelijk jouw weg is en ervaar je dat dit toch niet jouw weg is, weet dat je altijd een andere weg kan kiezen….een weg dat overeenstemt met jouw Ziel. Ga het avontuur van het leven, jouw leven aan, je hoeft geen spullen mee te zeulen die je reis naar jezelf verzwaren, moeilijker maken of zelfs vertragen. Leer opnieuw meer met het leven te spelen net zoals dieren en kinderen ons dit op de meest wonderbaarlijke manier tonen.

In mijn gesprekken hoor ik frequenter van cliënten dat ze zich zo ongelukkig voelen met het werk dat ze doen, of in een vervlakte relatie leven, naast elkaar, waar geweld dagelijkse kost is en omdat ik me er bewust van ben dat niet alles in een mum van tijd opgelost kan worden, dat oplossingen niet altijd onmiddellijk voorhanden zijn, en dat niet iedereen staat te springen om uit de gekende ( en toch ongelukkige) en vertrouwde situatie te stappen…zo eenvoudig ligt het in werkelijkheid niet allemaal. Ik vertrouw erop dat mensen vroeg of laat uiteindelijk de weg naar zichzelf terugvinden.
En hierin worden we allemaal geleid, gestuurd van Boven. De tekenen zijn vaak dan zo sterk dat uiteindelijk de grootste twijfelaar wél de stappen zet. Wie zijn wij dan om te bepalen wanneer iemand stappen zou moeten zetten, laat staan wanneer. Ik geloof dat onze Ziel voortdurend in gesprek wil gaan met ons, alleen….die oren van ons willen blijkbaar eerst voelen, ervaren om uiteindelijk te vertrouwen, niet?

Maak het ook fijn voor jezelf en je omgeving, vermijd escalerende conflicten, ruzies, zorg goed voor jezelf op elk vlak, heb het geduld en het vertrouwen dat je alle stormen overwint, maak er zelf geen strijd van, laat je dus niet verleiden om te vechten tegen maar ‘ op te komen voor ‘….word meer waarnemer en getuige van alles wat om je heen gebeurt, de enige manier om dicht bij jezelf te kunnen blijven, in vrede met jezelf en in vrede met de minder fijne dingen die ons worden getoond in onszelf, onze innerlijke conflicten die gevoed worden door onze innerlijke criticus ( en die hebben we ongetwijfeld allemaal). Lief en zorgzaam zijn voor jezelf maakt dat je vanuit kracht en overtuiging de volgende stappen kan zetten.

Je kan op een heel eenvoudige manier een Volle Maan ritueel toepassen door je af te stemmen op de energie van deze Maan, als voorbereiding neem je je tijd om naar binnen te gaan en alles waar je nu nog hinder ervaart op een groot blad te schrijven, of in je dagboek.
Heb een mooie krachtige Volle Maan, in Liefde en Licht

Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com