Paragnost Eddie en Consulenten

Wat doet de retrograde Neptunus?

Wat doet de retrograde Neptunus?Wat doet de retrograde Neptunus? ( 16 juni tot 22 november 2017)

Sinds vandaag 16 juni loopt de planeet Neptunus ( de heerser van Vissen) retrograde tot 22 november. Neptunus wordt omschreven als een buitenplaneet omdat hij rond de Zon draait buiten de baan van Saturnus. Uranus, Saturnus en Pluto ( loopt nog tot eind september retrograde) stimuleren de ontwikkeling van het bewustzijn op een hoger niveau.
We worden geconfronteerd met het op een volwassen manier onderzoeken van onze realiteit in plaats van deze te ( blijven) bestrijden. We doorzien de illusies die we ons zelf hebben voorgehouden vanuit ( valse ) hoop op en nu worden we voor een langere periode in staat gesteld te leren van het leven en te groeien, we worden geconfronteerd met de waarheid die wellicht te lang de plaats ingenomen heeft van hoop. Neptunus staat symbool voor illusies en symboliseert tegelijk het ontbinden van de illusies én de naakte realiteit.
Algemeen betekent dit voor alle retrogrades ( en er zijn er de afgelopen maanden een aantal geweest met vrij ingrijpende gevolgen op relatievlak) dat alle hangende onopgeloste issues die in vorige levens zijn uitgedrukt met betrekking tot zijn positie in huis en teken. Retrogrades veroorzaken een grote behoefte aan reflectie, zelfreflectie, overdenking, gaan gepaard met twijfel…enerzijds brengt dit heel wat druk met zich mee ( en niet weinig mensen ervaren en voelen deze druk soms heel intens) druk en spanning om die hangende issues aan te pakken en anderzijds bieden ze heel wat groeikansen en mogelijkheden om op een volwassen manier met bepaalde zaken om te gaan, en met meer vertrouwen aan te pakken.

Wat doet de retrograde Neptunus?Er zijn twee manieren om de retrograde tot expressie te brengen, met name enerzijds wordt een voorzichtige, bedachtzame en teruggetrokken houding aangenomen, waardoor iemand zich kan isoleren om niet of veel minder te laten beïnvloeden door anderen ( lees: de verwachtingen) en de andere manier is een reflectie van een herhaling van een onevenwichtige manier ( een herhaling oude gedragspatronen) die nog meer moeilijkheden oplevert, zodus nog meer karma opbouwt.
Wat betekent nu concreet Neptunus retrograde? In vorige levens werden al heel wat teleurstellingen ervaren en mogelijks is hieruit ook het slachtofferbewustzijn in het huidige leven meegenomen. Je kan bij jezelf opmerken wanneer en in welke situatie(s) je onbewust nog die slachtofferenergie aanwendt, je kan wel al behoorlijk gewerkt hebben aan hardnekkige en zich steeds herhalende situaties ( vb partnerschap – werk – financiën….) en blokkerende patronen hebben doorbroken, en toch kan je ook nog ervaren dat er in andere situaties nog werk aan de winkel is. Het is net die retrograde die ons hierop wijst, de energie die de meeste mensen wel ergens voelen, doch het niet begrijpen en denken dat alles wat ze voelen niet van hen is of het projecteren op anderen. Wees hier heel voorzichtig mee, want veel van hetgeen we bij de ander neerleggen ( vanuit het nog hangende slachtofferbewustzijn) toont ons waarmee we zelf aan het worstelen zijn. We worden echt geprovoceerd om oude manieren van omgaan met moeilijkheden anders aan te pakken, niet langer weg te vluchten, en de ander onze problemen voor ons op te lossen ( de ander zal wel de kastanjes uit het vuur halen, de ander zal me wel geld geven, de ander zal me wel uit mijn ellende helpen …).

Wat doet de retrograde Neptunus?Het intenser uitgedaagd worden om het onderscheid te leren maken, controle te leren houden om eventuele problemen te overwinnen kan zich veruitwendigen door voorzichtiger te zijn, met meer achterdocht en wantrouwen, vermijden zich blindelings te laten leiden door…., zich niet laten meeslepen… Met een Neptunus retrograde kan men zijn relatie met het goddelijke bijstellen, een diepere betekenis van spiritualiteit te onderzoeken zonder deze te gebruiken als stille hoop op bevrijding, maar wel als een middel om te leven in en naar waarheid.
In die zoektocht is het ook mogelijk dat die diepere spiritualiteit ( tijdelijk) verworpen worden als onzin.
Het doorgaan en verderzetten van oude patronen kan verder leiden tot meer lijden, gebrek aan realiteitszin, het blijven hopen en verlangen naar een wonder, het lijkt dan inderdaad als de evolutionaire lessen niet geleerd worden en dezelfde ‘ fouten ‘ herhaald worden. De geschiedenis blijft zich herhalen tot dan toch het moment van ‘ zelf- inzicht ‘ komt. Chaos is tot dan onvermijdelijk.
Maak gebruik van de retrograde, laat je informeren, doe aan zelfreflectie, kijk waar je al zolang in vastzit en waar alleen jij de beslissing kan nemen te stoppen met het herhalen van situaties waarvan jij glashelder weet en voelt dat deze schadelijk zijn. Het einde van de hoop en het begin van de waarheid kan inderdaad een bijzonder pijnlijke ervaring zijn, en toch een prachtige en bevrijdende ervaring als we ons realiseren dat onze verwachtingen de echte grootsheid van de waarheid wel eens gemaskeerd kunnen hebben.

Live your truth.
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com