Paragnost Eddie & Consulenten

De Wet Van Aantrekkingskracht

De Wet Van AantrekkingskrachtDe meesten van ons hebben wel eens toevallige ervaringen meegemaakt waarin er precies op het juiste moment aan onze behoeften werd voldaan. De bladzij die je opensloeg in een boek, waar je precies de informatie aantrof waarnaar je op zoek was- de vreemdeling die naast je zat, die een vraag beantwoordde waarover jij had zitten nadenken, of het geld dat precies toen je het nodig had opdook.

Dit zijn voorbeelden van de Wet van Aantrekking.

De Wet van Aantrekking vult de Wet van Trilling aan, in de zin dat wij de dingen gebeurtenissen en mensen die in ons leven opduiken, creëren of aantrekken.

Onze gedachten, gevoelens, woorden en daden brengen trillingsfrequenties voort, en deze frequenties trekken soortgelijke frequenties aan.

Lage frequenties trekken lage frequenties aan en hoge frequenties brengen hoge frequenties voort.

Het is onze taak te observeren en erop toe te zien dat onze gedachten gevoelens en woorden en daden positief zijn, oftewel van een hoge frequentie. Dit is voor ons vaak moeilijk tot stand te brengen in een materiële wereld vol gedachtenvormen van geweld seks en hebzucht.

Hoewel we niet kunnen worden behoed voor ogenschijnlijke negatieve gebeurtenissen, kunnen we wel leren er niet te lang bij stil te staan en bijgevolg soortgelijke gebeurtenissen in ons leven aan te trekken.

Een voorbeeld van de kracht van deze wet is te zien in de nageaapte misdaden of akelige gebeurtenissen die velen, kinderen incluis, op tv en in andere media zien.

Sommige mensen hebben de neiging, als ze bepaalde fenomenen observeren, om deze te kopiëren. Door alleen maar na te denken, scheppen ze vergelijkbare gebeurtenissen om zich heen.

Er zijn overtuigende bewijzen dat de toename van geweld onder de zowel volwassenen als kinderen het gevolg is van negatieve beelden die niet in evenwicht gebracht of in perspectief geplaatst worden.

Een positief voorbeeld van de Wet van Aantrekking is dat optimistische onderwijzers, die hogere verwachtingen hebben van kinderen, voorzien in een klimaat waarin het leren en de prestaties van de kinderen toenemen.

Onderzoeken hebben soortgelijke uitkomsten aangetoond bij supervisors of mentoren en bij leerkrachten in het volwassen onderwijs.

Als we positieve, liefdevolle gedachten denken, trekken we positieve, liefdevolle mensen ons leven in.

Laten we aub niet aannemen dat wat wij zien in media of tv normaal genoemd kan worden, want het vervormd ons denken en ons gevoelsleven.

Het is triest te weten dat wij volwassenen en onze kinderen elke dag een beetje gehersenspoeld worden door wat er binnenkomt via ons scherm, en nog triester is het dat wij gaan geloven dat het beeld wat wordt geschetst normaal is, geloof mij-het is verre van normaal.

Probeer naar je innerlijke stem te luisteren , en wees niet bang om jezelf te zijn-want alleen door jezelf te zijn kun je leren luisteren naar die stem.

Het wordt echt tijd dat wij ontwaken.

©Elisa-Lis

http://www.yoirotterdam.nl/