Paragnost Eddie en Consulenten

De ultieme verlossing?

De ultieme verlossingDe ultieme verlossing? Wedergeboorte lijkt voor veel mensen een beloftevolle verlossing in te houden. In de oosterse filosofie lijkt de wedergeboorte zoiets als een ‘vloek’ en belooft pas het einde van de kringloop van wedergeboorten van geluk en vrede als alle ‘lessen’ geleerd zijn.

Merk je op hoe zwaar deze benadering is? Lessen leren is een uitdrukking die we meepikken uit de oude spirituele wereld. Het gaat niet om lessen leren. De essentie is ons te herinneren wie we werkelijk Zijn als oorspronkelijke scheppers.

Schuldverwijzingen, verlangens, angsten, zelfverwijten moeten telkens weer onderzocht en verwerkt worden, tot de kelder van het verleden en het firmament van de toekomst opgeruimd en schoongemaakt worden.

Pas dan betekent de wedergeboorte de ontdekking van een nieuwe levenskwaliteit, een transformatie van het oude. Zonder dit ‘zich herinneren, herhalen en verwerken’ betekent wedergeboorte vooral herhaling, en de jongste dag, vandaag, ziet er anders ’ s morgens al oud uit, omdat hij van gisteren is.

Het is in het teken van deze transitie duidelijk dat dierbaar geworden gewoonten en gewende tekortkomingen de vuurproef ondergaan.
Stel je in confrontaties op en neem het initiatief om afscheid te nemen of te verzoenen.
Leer te vergeven, zonder te vergeten.
Je ontmoet schaduwkanten, die je voor een deel zonder meer zult moeten herkennen en aanvaarden. Ook al lijken ze je misschien onbekend en vreemd; ze zullen je een gevoel van bevrijding geven.
Er is echter ook een deel van de schaduw dat je nu louter en alleen (h)erkent om het definitief ten grave te dragen.

Laat je niet overweldigen, trek een streep onder datgene wat je was, want je kunt NU kiezen.

Wat zijn jouw werkelijke ervaringen en behoeften?

Warme hartegroet

Mieke Box 45