Paragnost Eddie en Consulenten

De Psychische Elementen

medium-miekeDe Psychische Elementen en de relatie deel 2 .
Zoals ik in het vorige deel al heb gesproken over de vuur en aarde elementen zo gaat dit deel over lucht en water.
Hieronder kun je eerst nog even de inleiding lezen
‘’Onbewuste energieën leiden een geheel eigen leven in onze psyche.
Waardoor het kan voorkomen dat er situaties en (re)acties kunnen ontstaan waardoor wij mensen en zeker in de meer intieme relaties geen begrip kunnen opbrengen voor elkaar. Zeker als je er geen weet van hebt.
Waarom reageert die ander zo belachelijk op mij. Of waarom dring ik niet tot hem /haar door? Wat is dat toch dat ik steeds weer tegen een muur aan loop?
Onbewuste energieën kunnen ervoor zorgen dat wij elkaar totaal niet/meer begrijpen.
Als er iets uit balans is bij jezelf dan kom je dat zeker in je relaties tegen want de ander reageert op je en spiegelt je in je gedrag om daarmee aan de slag te gaan. Als we daar inzicht in hebben en ons kleinzielig gedrag leren overwinnen dan kan een lastige relatie omgetoverd worden in een gelijkwaardige relatie waar je beiden veel plezier en genoegen uit kan halen.
Als je jezelf niet echt prettig voelt bij iemand dan is dat een teken dat de energie niet lekker stroomt met die ander.
Het kan zijn dat de psychische elementen van elkaar verschillen. Sommige mensen hebben meer energie dan de ander. Als je bijvoorbeeld een gevoel hebt dat je wordt leeggezogen. Zoek dan momenten op om zonder de partner weer energie op te laden bv in de natuur of bij vrienden.
Je hoeft immers niet alles samen te doen maar is het heel gezond om ook gescheiden dingen te doen dat houdt een relatie ook levendig.
Liefde is een mooie en krachtige energie maar weet ook ‘’en daar gaat dit stukje ook over’’ dat we allen bepaalde psychische elementen bezitten en dat sommige elementen niet echt samen kunnen gaan tenzij je er weet van hebt en daar zeker samen mee aan de slag kunt gaan.
Ik zal een beknopte uitleg geven over de elementen waardoor het wellicht iets duidelijker kan worden wat er kan spelen tussen mensen in relaties.’’

Deel 2 gaat over de lucht elementen en de lucht elementen vallen onder de tekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman.
Het element lucht is altijd in beweging. Het zijn de objectieve denkers onder ons . Verstand abstracte ideeën en het logische inzicht daar staan luchtmensen voor. Met deze mensen kun je op een heel rationele wijze iets bespreken of benaderen.
Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, gevoel voor zuiverheid en ze blijven veelal trouw aan hun principes. Ze kunnen ook overdrijven waardoor hun aangedragen ideeën niet altijd bruikbaar zijn.

Het zijn mensen die erg in hun hoofd leven en daardoor gespeend kunnen zijn van gevoelens.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze alles vanuit hun ratio doen en dus weinig emotie tonen aan hun omgeving.
Ze kunnen erg piekeren en besluiteloos worden het ‘’Jantje Lacht en huilt’’ gevoel overheerst heerst dan en dat maakt dat deze luchtmensen oppervlakkig en niet altijd betrouwbaar overkomen.
Door hun nerveuze aard is het belangrijk om regelmatig van omgeving te veranderen en het zenuwgestel te versterken bv met een goede ‘’zie BO Baaden B12 vitamine’’.

Wat ook heel goed kan helpen is beweging. Onder andere door te wandelen, dansen, sporten etc, zodat de gedachten weer vrij kunnen stromen en er ruimte komt om de soms nerveuze energie weer af te voeren uit het systeem.
Luchtmensen hebben het meest contact nodig met anderen.
Ze hebben het echt nodig om mentaal te kunnen uitwisselen en gaan ook graag op pad om anderen te ontmoete.
Het is zeer slecht voor hun energie om thuis te zitten en alleen te blijven. Ze hebben het intermenselijke contact nodig om zich te voeden en hun energie kwijt te raken.
Veel artiesten vallen onder het element lucht omdat zij graag theater maken en in het licht willen staan.
Bij een vaste relatie vinden zij de communicatie en vriendschap erg belangrijk.
Gevoelens (van liefde) kunnen zij lange tijd onderdrukken en zij kunnen het bedreigend vinden om intens en hartstochtelijk van iemand te houden zodat ze nogal eens weg lopen voor hun gevoelens.
Dit verklaart ook waarom luchtwezens nogal in hun hoofd leven, en niet in hun hart of buik.
Het kan zo zijn dat ze weinig begaan zijn met andere mensen. Ze kunnen afstandelijk reageren op anderen en je hoeft van het luchtelement geen troost te verwachten want ze leven immers erg in het hoofd.
Ze zijn erg rationeel en als je gevoel zoekt dan zal je dit niet bij dit element kunnen vinden. Dit wil niet zeggen dat ze geen gevoel hebben maar zoals al eerder gezegd zij functioneren uit hun hoofd en niet uit hun hart.
Plezier maken, uitgaan, luchtig en oppervlakkig en van tijd tot tijd een flinke boom opzetten en dan opeens er genoeg van hebben om dan de vlucht te nemen omdat het te zwaar is. Jantje lacht en jantje huilt. Niet te dichtbij komen en lang leve de lol. Dit typeert het luchtelement.

Het element water valt onder de tekens Vis, Kreeft, Schorpioen.
Deze mensen functioneren vanuit het onbewuste gevoel zodat in relaties het bekende aantrekken en afstoten vaak aanwezig is.
In wezen zijn ze angstig om zichzelf over geven aan iemand en willen ze heel graag de controle over de ander houden uit angst om deze te verliezen.
Zij hebben sterk wisselende gevoelens en ze reageren ook meestal heel gevoelsmatig.
Een waterelement is en reageert erg subjectief en is super gevoelig.
Ze kennen een grote innerlijke onrust en hebben het vaak moeilijk om dit te verwoorden naar hun partner en naar hun omgeving.
Zo ontstaat het bekende pantser om zich heen om maar niet gekwetst te worden als men zich te veel openstelt naar de omgeving .
Omdat ze zo gevoelig zijn voor indrukken van buiten en vanuit hun omgeving nemen ze veel emoties en gevoelens van anderen waar zonder dit zich bewust te zijn en hierop reageren ze.
Ze hebben regelmatig rust nodig om het gevoel van te veel prikkels te mijden.
Omdat ze heel sensitief zijn en afgestemd op de gevoelens van anderen zijn ze heel kwetsbaar en beïnvloedbaar. Meestal laten ze een kant zien die anderen op een dwaalspoor brengt. Want de warme liefdevolle kanten van hun persoonlijkheid verbergen ze achter een koel masker om hun gevoeligheid te verbergen.
Tevens zijn zij de mensen die ons troosten als we in nood zitten en zijn zij de warme liefdevolle schouder waarop we kunnen uithuilen. Zij hebben ook een zeer zorgende kant.
Echter als het waterelement uit balans is dan belanden deze mensen vaak in een slachtoffergedrag en gaan ze volledig in zichzelf op. Och arme ik.
Ze kunnen zichzelf in een relatie volledig opofferen en daardoor zichzelf helemaal kwijt raken. Overgevoeligheid en angstig voor het ongrijpbare.
Meestal worden deze mensen niet begrepen omdat ze zo een omweg maken in hun manier van uiten. Zoals een vuurwezen direct is in zijn manier van spreken zo zal een waterwezen dit doen op een indirecte manier waardoor ze juist beschuldigt kunnen worden van sluwheid en drama.
Jammer wel want een waterwezen spiegelt ons meestal ’’indien wij die hebben’’ de verborgen kanten van ons onderbewustzijn’’.
Je begrijpt dat de dynamiek tussen de verschillende elementen soms lastig kan zijn en daardoor ontstaan soms vervelende en nare situaties onder mensen.

Het ene element wil leven in de brouwerij, het andere element is beschouwend, het andere is super gevoelig en dan hebben we ook nog de snelle haantje de voorste elementen die snel en doeltreffend op hun doel af gaan.
Het mooie is dat wij allen deze elementen in onszelf aanwezig hebben.
We hebben het water, het vuur, de aarde, en de lucht. Ziedaar de mens.
Alleen is het bij de een meer aanwezig dan bij de ander, dit ligt ook uiteraard onder welk teken je geboren bent.
Als we alle aspecten samen zouden delen en we elkaars kwaliteiten kunnen erkennen en respecteren zouden we de wereld een heel stuk mooier kunnen kleuren. Want zeg nu zelf we hebben elkaar echt allemaal nodig. Of we dit nu willen of niet we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat zal altijd zo zijn totdat we werkelijk overgaan in het grote geheel.

Heb het goed met jezelf, dan pas kun je het goed hebben met elkaar.
Warme omhelzing,
Elisa-Lis
www.yoirotterdam.nl