Paragnost Eddie en Consulenten

De oude wereldvisie

De oude wereldvisie – de nieuwe wereldvisieDe oude wereldvisie – de nieuwe wereldvisie
Ik heb een nachtje en een paar uur gebroed op een nieuw blog waarvan het resultaat dit ei wordt, na overleg met mijn super collega Laura van paragnost Eddie. Een blog schrijven waarin emoties niet prevaleren op de boodschap die ik wil meegeven … en laat me als rode draad: het woord ‘verbijsteren ‘op twee manieren toelichten.
Ik heb nog geen idee waar dit blog naartoe leidt en hoe het zich al schrijvende mag ontwikkelen…in elk geval kwam de titel meteen binnen, niets vreemd of onwerkelijk, wel heel dicht bij de realiteit van het leven, en waar ik al onmiddellijk aan toevoeg: welke realiteit, er zijn zoveel realiteiten en hiermee bedoel ik niet de buitenaardse realiteiten ( die zijn er uiteraard) maar de zovele realiteiten in de aardse realiteit. En hier komt me al onmiddellijk een andere gedachte voor ogen: realiteiten zijn niet dé realiteit maar gecreëerde realiteiten die we in ontelbare gelaagdheden voorgeschoteld krijgen en die we aannemen als dé enige echte ware realiteit.
Bam Slam.
Ook die woorden kwamen eruit gerold…zonder nadenken. Ik laat me leiden door alles waar mijn gedachten me naartoe leiden en of ik nu geleid wordt door een engel of een muze het maakt niet uit. Met of zonder voorbedachte rade…we zitten opgescheept met een gigantische wereld in onze buiten- en binnenwereld doorspekt van waarheden, halve waarheden, leugens, halve leugens. Zo, komt dat niet op hetzelfde neer dan: is een halve waarheid geen halve leugen dan? Of misschien wel kortom een grote leugen om de diepere waarheden die alweer gebaseerd zijn op halve waarheden, te rechtvaardigen.
We hoeven de oude wereld en de nieuwe wereld niet tegenover elkaar te stellen op een vijandige destructieve manier, omdat dit eenvoudig een groei en ontwikkeling is van de ene naar de andere tijd waarin sommige dingen uit de oude tijd worden meegenomen en andere niet meer bijdragen voor het nieuwe.
Sommigen worden het moe om over zichzelf te praten maar willen zich inzetten voor de aarde, de wereld, mensen, dieren, natuur…We vragen ons steeds meer af hoe we ons kunnen openstellen voor een nieuwe Wereldvisie die een levensvatbare toekomst mogelijk maakt. Hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de wereld? En dit vereist in eerste instantie dat we ieder voor onszelf aan onszelf dienen te werken- niet door anderen te willen redden, maar door de manier waarop wij de wereld zien te transformeren, en de geheimen te ontsluieren van onbekende wijsheden en hulpbronnen – in andere dimensies in de uiterlijke werkelijkheid en in onze innerlijke werkelijkheid. Als we eenmaal op het meerdimensionele niveau werken, stemmen we ons tegelijkertijd af op het doel om de evolutie van de echte ( fysieke) wereld , spiritueel te maken. Maar hoe doen we dit? Want dit is de reden waarom we hier op dit moment onze incarnatie hebben gepland.
In eerste is het belangrijk meer oog te krijgen voor de overvloedige en vaak verbijsterende informatie waarmee we nu overspoeld worden en het is goed en gezond dat we ook nog verbijsterd raken, omdat dit leidt tot een andere kijk op wat we door de evolutie heen altijd als een overtuigde en vaststaande waarheid hebben aanvaard. Een duidelijk voorbeeld waarin de media heel sluwe spelletjes spelen om een discutabel media-figuur belachelijk te maken en geintjes wilt uithalen via een spirituele advieslijn…en tot grote verbijstering vaststelt dat dit medium of helderziende zich houdt bij de feiten die waarneembaar zijn zonder te oordelen over de persoon. Verbijsterend, niet? Nog meer verbijsterend langs de kant van helderzienden is dat in de opzet van het verhaal op een leugen is gebaseerd en de vraag vervormd wordt met als doel een medium of helderziende erin te luizen. Verbijstering dus langs de beide kanten. De media enerzijds is verbijsterd omwille van het krachtig benoemen en spiritueel volwaardige medium- helderzienden anderzijds omwille van de sluwe leugenachtige tactieken die lezers en luisteraars opzettelijk wenst te misleiden. Wie houdt wie voor de gek? Dit is dus een heel krachtig voorbeeld hoe verbijstering kan doorwerken…in het beste geval kan de media wellicht even dieper nadenken en toch open staan voor het werk van een spirituele advieslijn en kan de media en het spirituele werk best hand in hand gaan, om lezers en volgers te ondersteunen in ieders bewustwordingsproces. We kunnen dus absoluut een brug slaan tussen de oude manier van denken- waarin het mediumschap en spiritualiteit door onwetendheid belachelijk wordt gemaakt- en de nieuwe manier van denken en leven. Het gaat om de veranderingen in de manier waarop we met onszelf en anderen omgaan en communiceren. In het geschetste voorbeeld is het een herhaling van gedrag die we ook in de geschiedenis terugvinden…alles wat niet in het denkbeeld past door onwetendheid , wordt ontkend, gehekeld, de grond in geboord, belachelijk gemaakt…en de mede-onwetenden ( de lezers en volgers) nemen die waarheden voor de enige werkelijkheid en samen is het een schijnbare plezante bezigheid…tot het volgende zich aanbiedt en het volgende. Het is een manier om aan druk en stress te ontsnappen, ten koste van anderen en als ik de vraag zou stellen ‘ Worden jullie hier écht gelukkig van ‘ ? Misschien zal ik heel verbijsterd zijn over de reactie…en misschien zelfs in positieve zin. Misschien zijn de vertegenwoordigers van de media er helemaal niet op uit als mens, anderen tot onderwerp van spot te maken…maar moeten ook die arme zielen mee met hetgeen de lezers of volgers afleiden, misleiden….wie weet?
Wie wordt eigenlijk echt beter dan dit soort verpozing? De lezers, volgers….? Ik twijfel heel sterk…het is even een afleiding, en daarop komt de volgende afleiding en hierna volgt een nog sterkere stunt om afgeleid te worden…van een eigen leven. Dat is het. We laten onszelf verdraaid zelf afleiden door de spelletjes die door nog grotere spelletjesmakers bedacht worden en we lachen er even om ( groen) en hopen maar dat wij niet het volgende onderwerp van het spelletje worden.
Dit is de oude wereld…leute en plezier, ten koste van de lezers, volgers en degenen die het onderwerp vormen van de met voorbedachte nietsbetekenende spelletjes van de tweede dimensie….
Bam SLAM
We zitten meteen in de tweede dimensie…een dimensie lager nog dan de derde dimensie.
Moeten we nu pessimistisch kijken over het reilen en zeilen op deze prachtige Moeder Aarde? Neen. Zeker niet! Als we pessimistisch zijn en blijven, dan houdt dat in dat het helemaal bergafwaarts gaat met de wereld en dat we niets positiefs meer kunnen verwachten.
De optimistische kijk houdt in dat de wereld een geweldige fantastische overgang doormaakt, en dat wij, als we ons laten leiden door gezond verstand én intuïtie, een heel goede kans maakt om te komen met nieuwe oplossingen voor op het eerste zich onoplosbare problemen; op individueel niveau kunnen we hinken op twee toekomstvisies. De ene dag kunnen we ons wat verloren en moedeloos voelen, onzeker en verliezen we de moed om een positieve invloed uit te oefenen op omstandigheden waarop we geen vat lijken te hebben en de andere dag voelen we ons weer hoopvol en voelen we ons geïnspireerd, bezield, vol mededogen, liefdevol en ruimhartig en volledig toegewijd aan onze spirituele weg; ik hoor het ook dagelijks en ik herken dit proces ook in mezelf…zeker als ik me verbijsterd en geraakt voel in situaties waarin rechtschapenheid met de voeten betreden wordt. Die schommelingen kunnen ook heel goed afkomstig zijn uit het collectieve denken dat heen en weer beweegt tussen twee polen, terwijl toch de overgang plaatsvindt naar een nieuwe Wereldvisie. Ik geloof dat door de polarisatie tussen pessimisme en optimisme een kruising van wegen ontstaat en concreet betekent dit dat wij voor een keuze staan. En het weten dat we zelf die keuze kunnen en mogen maken geeft ons het gevoel niet machteloos te zijn of ons niet machteloos te moeten voelen.
Op dit moment voel ik, zie ik, merk ik is de balans doorgeslagen op zowat elk vlak en helaas maakt de media hier gretig gebruik/ misbruik van. Zoals de prof. Socioloog Paul Ray het duidelijk schrijft: ‘ Onze grootste fout zou kunnen zijn dat we het pessimisme van onze tijd serieus nemen en toegeven aan de angst en het cynisme waarvan de media doordrongen zijn. Want dan gaan we echt in een catastrofe geloven: “ De zaken gaan steeds slechter en slechter en er is niets aan te doen “.
Als we ons realiseren dat onze gedachten onze werkelijkheid creëren, dan moeten we onze aandacht focussen op een positieve uitkomst, zoals wij die graag zien.
Welke keuze maak jij beste lezer? Kies jij nog voor halve leugens, halve onwaarheden, grove leugens….voor plezier en vermaak om stress en druk te ontlopen of laat jij je ook verbijsterend verrassen om een andere weg te kiezen?
Bam Slam.

Met warme liefdevolle groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com