Paragnost Eddie & Consulenten

De kracht van verbindend ademen

DDe kracht van verbindend ademene kracht van verbindend ademen. Herkenbaar dat je ademhaling wel eens hoog kan zitten, waardoor je het gevoel hebt niet voluit te kunnen ademen. Op het randje af ben je nog niet aan het hyperventileren. We zijn ons doorgaans niet bewust van onze ademhaling en welk effect onze ademhaling heeft in de momenten dat we emoties en stress ervaren.

Hyperventilatie is geen ziekte maar het gevolg van een verkeerde ademhaling ten gevolge van stress, angst en paniek-aanvallen. Je gaat oppervlakkiger en sneller ademen, waardoor er een chemisch onevenwicht ontstaat in het bloed. Er worden een aantal zenuw- en hersencellen geprikkeld waardoor je nog snel gaat ademhalen.

Je hoeft hiervoor helemaal geen pillen te slikken, wat helaas veel te gemakkelijk en te snel gebeurt.
Met deze oefening kun je je zwaartepunt verleggen. Op zich is dit een zeer eenvoudige oefening die je minstens elke dag 1 keer kunt doen. Het helpt je ook pieker- angst- en paniekgedachten los te laten. Hoe eenvoudig kan het zijn om enkel maar op basis van bewust verbindend adem te halen,
heel wat kunt loslaten. Je oefent je in het waarnemen van elke ervaring, je neemt bewust de voorbijkomende gedachten waar en je blijft verbindend ademhalen.
Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt als je deze oefening doet.
Zoek een rustig plekje en ga comfortabel zitten met je rechterhand onder je linkerhand en plaats je duimen tegen elkaar. Dit brengt de energie in een bepaalde samenhang in een bepaalde positie. De linkerhand is verbonden met de rechter hersenhelft en omgekeerd. De linker helft is de zetel van het verstand. De rechter hersenhelft is intuïtief.

Ontspan en sluit je ogen. Laat je onderkaak los zodat je door je mond kunt ademen.
Als je door je mond ademt, en niet door je neus, ontwikkel je een ander ademhalingspatroon, en op die manier kan het oude patroon worden doorbroken.
Als je door je neus ademt is het ook zo dat je voortdurend de hersenen stimuleert.
De neus is tweezijdig, de mond niet.
Dus als je door je mond ademt, stimuleer je de hersenen niet. De adem gaat dan rechtstreeks naar de borst.
Deze manier van ademhalen zal een heel kalme, onverdeelde nieuwe staat van ontspanning teweegbrengen en je energie zal op een andere manier gaan stromen.
Gedachten neem je waar en lossen op in je ademhaling.
Net zoals je elke dag een douche neemt, je tanden poetst, kun je er ook een goede gewoonte van maken je intuïtie te vergroten, je piekergedachten los te laten via een deze manier van ademen.

Warme hartegroet
Mieke Box 45