Paragnost Eddie en Consulenten

De kracht van het vuur

De kracht van het vuur

Vuur is de zichtbare vorm van de eeuwige, onsterfelijke vlam, die alles doordringt, die alles schept, die alles is ‘ .

Kaarsen, vuurschalen…fakkels……ook een beetje ( of veel) in de ban van het vuur -element?
Fakkels en kaarsen geven een verwarmend, levendig licht en betoveren met hun levendige schijnsel een plaats, verspreiden een warme sfeer in een ruimte of in de natuur. Ze zijn ook verbonden met ceremoniën en rituelen.
Iedereen kent een vuurschaal, hoe gezellig dit is , niet? Ze sieren meestal het midden van een plek en dragen bij aan een rituele orde. Wat symboliseert een vuurschaal? Heel eenvoudig, in de schaal wordt symbolisch het heilige vuur van liefde, reiniging, verlichting en verandering ontstoken. Er worden ook rituele sprongen over de schaal gemaakt, dingen worden er ook ritueel in verbrand, veranderd, gezegend, gereinigd. In een vuurschaal kunnen we ‘ duistere ‘ krachten verbranden en wijzigen. We weten dat vuur reinigt ( denk even aan de Violette Vlam van Saint- Germain) . Vuur was in vrijwel alle culturen heilig en werd met heel groot respect behandeld. Het werd beschermd en gekoesterd en ontbrak dus bij geen enkele ritueel en ceremonie.
Een brandende fakkel waarin het vuur gebundeld is, is het symbool van leven en overwinning. Naar beneden gehouden symboliseert de fakkel de dood. Hij werd in veel culturen ingezet bij initiatie- en vruchtbaarheidsrituelen. Bij de Grieken vb was hij een teken van Eros en Aphrodite en belichaamde hij het vuur van de liefde ; Heracles gebruikte een fakkel om de veelkoppige Hydra te verslaan.
In het christendom werd hij een teken van Christus als licht van de wereld en het symbool van reiniging door de goddelijke verlichting. Hij staat hier voor intelligentie en waarheid. Bij de zeven doodzonden vertegenwoordigt hij de drift. Verder staat de fakkel voor het welslagen, de overwinning ( zie het Vrijheidsbeeld in New York en het eeuwige vuur dat met een fakkel van de ene olympiade naar de andere wordt overgebracht. )
Kaarsen zijn het symbool van verfijndere krachten. Kaarsen aansteken betekent goede krachten oproepen en activeren en ze eer bewijzen. Met kaarsen kunnen we iets aan het licht brengen en stralende energie schenken aan wat tot dan toe in het duister lag. Met kaarsen vragen we aan de goede krachten om datgene wat we in ons leven nodig hebben, te versterken, op te laden.
In verschillende kleuren kunnen ze symbolisch voor de elementen staan, voor verschillende krachten, zoals engelen, natuurwezens, meesters, maar ook voor bescherming, genezing, dankbaarheid, zegen…We kunnen ze ook aansteken om onze voorouders te bedanken , eer te bewijzen, om contacten met mensen op afstand met goede wensen in stand te houden, om de energie zichtbaar te maken die op een bepaalde plaats werkt, om demonische te verjagen en te verbannen , om symbolisch te offeren enz…
Ben jij ook zo iemand die heel graag magische rituelen met kaarsen uitvoert?
Voordat je de kaarsen voor een of ander doel inzet, reinig dan eerst de kaarsen ( met water en zout besprenkelen en dan afdrogen) is één van de mogelijkheden.
Je kaarsen zalven, met een basisolie en één tot drie druppeltjes etherische olie naar keuze ( rozen voor liefde vb ) terwijl je de kaars zalft, kan je de woorden die je wens uitdrukken, uitspreken ( of zingen) .Om iets ver uit je leven te houden, strijk je vanuit het midden naar boven uit….en dan terug vanuit het midden naar beneden.
Je kaarsen zegenen bij rituelen waarbij een kaarsenwijding hoort, door lichtvisualisaties, met een zegen, wijwater, gebeden…Bewaar gezegende, gewijde en gezalfde kaarsen in een daartoe bestemde doek of in een mooi kistje. Laat de kaars volledig opbranden als je deze gebruikt voor een doel, kan dit niet, gebruik dan een kaarsendover ( nooit uitblazen, omdat alle energie uit de kaars dan wegvliegt).
Ik ben o.a. een kaarsen-vrouw , ik zal het nog anders schrijven: ik hou eenvoudig weg van alles wat met magie te maken heeft en ik hou van heel wat symbolische voorwerpen die de magie kracht bijzetten, en altijd voor het allerhoogste goed. Het gebruiken van voorwerpen moet altijd zuiver en puur zijn, en nooit met de intentie de vrije wil van anderen te schaden.
Een prachtige ervaring om diep contact te maken met jouw eigen innerlijk vuur is een vuurloopceremonie….het is één van de meest purificerende ceremonieën ( naast de Zweethutceremonie) die ik meerdere mocht ervaren…de kracht van mijn innerlijk vuur afgestemd op de kracht van het uiterlijk vuur. Alleen al de intensieve voorbereiding dat een halve dag in beslag nam, omdat het niet ging over ‘ eventjes over het vuur lopen ‘ maar wel om de diepe verbinding van binnenuit te maken. Ego had hier dus niets mee vandoen. Die bijzonder mooie ervaringen maakten deel uit van één van mijn opleidingen die ik ongeveer 20 jaar geleden volgde : ‘ Werken met de natuurelementen- jezelf binnenste buiten keren ‘ met Jeanne Hoogenboom ( destijds in Opoeteren). Terwijl ik dit schrijf, blik ik terug op een heel rijk verleden, met heel mooie ervaringen die verder gaan dan ‘ kennis ‘ uit de boeken. Lichaamswerk brengt ons zo dicht bij onszelf, omdat alle elementen die we onbewust zoeken buiten onszelf, ook in onszelf zitten.
Ik zeg vaak aan mijn cliënten ‘ Ik brand een kaarsje voor je ‘ …en ik weet waarom. Het licht laten schijnen voor iemand, over iemand, over een situatie….kleine lichtjes maken een groot licht.
Zacht-vurige groetjes en tot de volgende.
Medium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com