Paragnost Eddie en Consulenten

De invloed van Neptunus

De invloed van NeptunusDe invloed van Neptunus. Neptunus belichaamt de drang om de grenzen te overschrijden die de ziel van het geheel gescheiden houden.

Deze planeet streeft tussen extreme uitersten, namelijk van het hoogste spirituele bewustzijn via de verbeelding en de illusie naar de diepten van teleurstelling en desillusie.

Als planeet van mystiek, betovering en schoonheid heeft Neptunus een hypnotiserend effect. Het is de drang om de dagelijkse realiteit te overstijgen of te ontstijgen met het doel in hogere bewustzijnstoestanden te komen en te versmelten met het goddelijke. Soms is het een manier van escapisme.

Een positieve uitwerking van Neptunus geeft iemand het vermogen om inspirerende creatieve ideeën neer te zetten, ongeacht in welke vorm. We herkennen deze mensen wel eens als visionair. Hoewel de planeet verlichting nastreeft, kan hij zowel tot extase als krankzinnigheid leiden.

Mensen met een krachtige Neptunus zoeken opheffing van het ego, van het kleine zelf, maar al te vaak leidt deze intentie tot onwetendheid over wie of wat het zelf is.
Als de hogere vibratie van Venus bezit Neptunus enkele kwaliteiten van die planeet. Het is de archetypische romanticus, iemand die een ideale en geïdealiseerde liefde zoekt.

Hoewel deze eigenschap tot afhankelijkheid kan leiden, voegt Neptunus daar het potentieel van onvoorwaardelijke liefde aan toe.
Een van de krachtige drijfveren van Neptunus is die van slachtoffer-martelaar-redder. Neptunus wil de wereld redden of een bepaald persoon. Er is niets wat fijner voelt dan zichzelf op te offeren.

Hij vervalt ook heel gemakkelijk in de rol van slachtoffer of martelaar.
Neptunus is moeilijk grijpbaar omwille van zijn verstrooidheid. Het is alsof de planeet een sluier van illusie draagt. Zijn energie is ondoorgrondelijk en glijdt weg in niet te peilen diepten.

Neptunus herinnert eraan dat de ziel eens deel uitmaakte van de oneindige eenheid en hereniging nastreeft. Om die reden wordt Neptunus zo vaak in verband gebracht met alle vormen van escapisme. Het is de planeet van verslaving en desintegratie, maar ook van de verbeelding.

De kenmerken van Neptunus afgestemde mensen zijn dat ze zeer moeilijk te categoriseren zijn of vast te pinnen, een teken van de ongrijpbare kwaliteit van deze planeet.

Omwille van de strakke grenzen zijn Neptunus-mensen ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Ze kunnen in een onverschillige wereld vervreemden of zich geïsoleerd voelen. Neptunus-mensen zijn vaak heel kunstzinnig aangelegd en paranormaal en zijn ook wel dromers. Het is de planeet van de illusie en dus vallen ook oplichters onder hun hoede.

Neptuniaanse groet
Mieke Box 45