Paragnost Eddie en Consulenten

De dimensie van NIETS

mediums lichtIedereen heeft het over de vijfde dimensie…velen wanen zich in de vijfde dimensie en nog veel verder dan deze.
Bij dieper onderzoek naar wat precies de dimensies voorstellen en wat wij ons er bij voorstellen, in de mate dat dit objectief te bepalen is, wil ik graag even een beknopte duidelijke weergave geven van de eerste dimensies, waarover nogal eens smalend of denigrerend wordt uitgehaald, want ja…eigenlijk hoort het in het Intuïtietijdperk, Aquarius of Nieuwe Tijd niet meer zo te zijn dat we niet in  die veelbesproken vijfde dimensie mogen ‘landen ‘.

Over de vierde dimensie is er weinig informatie, omdat het de dimensie van het Niets is.
We kunnen het gemakkelijker bekijken als een soort van tussenstap tussen de eerste drie dimensies en de vijfde, zesde en zevende dimensie.
De eerste dimensie is er een van primair denken ; er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van daden die worden gesteld.
De tweede dimensie gaat over actie- reactie,mannelijk-vrouwelijk, oorzaak-gevolg- dag -nacht, externe en interne invloeden die wederzijds elkaar beïinvloeden
De derde dimensie, waarover vaker denigrerend wordt over gesproken, en die mijn inziens nog volop tiert, weerspiegelt het driedimensionaal denken en zijn; je hebt een ruimter zicht ( en inzicht) op oorzaak- gevolg vb, je ziet dat je méér bent van een individu, je ziet jezelf in een omvattender perspectief, als lid van de samenleving, je beseft dat je deel uitmaakt van het groter geheel.
In deze dimensie wordt nog verder gezocht en aangezien de bewustzijnsverschuiving verder gaat, zien meer en meer mensen het grotere geheel.
Nu komen we aan de vierde dimensie, de dimensie van het Niets. Vanuit het Niets kan werkelijk alles ont-staan. Die dimensie is moeilijk te beschrijven dan slechts dat daar alles mogelijk is, om de reden dat daar gewoon NIETS is.
Kan je je dit even voorstellen? Er is helemaal Niets…En toch is dit een dimensie waarin we allen voor een lange tijd vertoeven.
Het is in deze dimensie dat iedereen zijn ‘ script’ schrijft, laat ons zeggen dat je je blauwdruk hebt maar met nog heel vele mogelijkheden om vanuit jouw vrije wil te leven, te handelen.
Ik heb al eerder geschreven dat iedereen voor incarnatie zijn koffer met te leren levenslessen ( noem het karma en karma is nooit slechts negatief !) meeneemt en van daaruit keuzes worden gemaakt welk karma uitgewerkt wordt.

De dimensie van Niets…In het Niets zijn, in het Niets durven zijn: de volstrekte leegte.
Een moment van volstrekte ‘ stilte ‘, waar je helemaal niet weet wat je zal denken, zal voelen, wat er kan gebeuren….controle loslaten over denken, voelen…

Ik hoor heel vaak: ik kan niet tegen de stilte, het geeft me een onprettig gevoel.
Partners die met elkaar in stilte kunnen zijn, zonder te denken wat ze zouden moeten zeggen om de leegte te vullen…prachtig is dit, , alleen ook dit wordt vaak als ‘ vervelend ‘, ‘onwennig ‘ ervaren.
In de vierde dimensie leer je alles los te laten, incluis fijne herinneringen ( waar we ons zo graag aan ‘ vasthouden’) het is een soort van ‘ dood gaan ‘ om herboren te worden in de volgende, de vijfde dimensie.

In één van mijn opleidingen als emotioneel lichaamswerker heb ik die leegte, die stilte zo vaak ervaren met de meditaties van Osho…het was in het begin heel onwennig, want inderdaad, wij , Westerlingen zijn altijd bezig, altijd aan het DOEN, en zijn weinig in ons ZIJN.
Dit leer je niet uit boeken…daar kan je hoogstens over ‘ lezen’ en je hoofd volgieten met concepten en gedachten. Ervaren doen we via ons lichaam, omdat ons lichaam ons de mogelijkheid geeft te ervaren, te voelen.

Je kan dus heel veel boeken hebben gelezen over spiritualiteit in het dagelijks leven, maar daarom leef je niet naar hetgeen je hebt gelezen, het blijft theorie.
Mensen die me vertellen zich eenzaam te voelen, vertoeven in die vierde dimensie, in het Niets, en daarin zit heel veel angst en onvrede, en tegelijk weet ik dat van daaruit heel veel kan losgelaten worden, pijn, verdriet, leed, het is belangrijk dit volledig toe te staan.
Niemand zegt dat dit gemakkelijk is natuurlijk.
Tot daar even een toelichting, want eerlijk: als we niet ten volle eerlijk in de tweede dimensie ( de polariteit) durven zijn, zullen we de energie van de vijfde energie op welke manier dan ook gaan manipuleren, en dit zal dan niet te dienste staan van het hogere plan.
Durf gewoon eerlijk voelen, denken, want het is pas door de drie dimensies in hun volledig te aanvaarden dat we in die vierde dimensie ( het Niets) kunnen vertoeven ( loslaten) zodat we kunnen landen in de vijfde dimensie.
Durf werkelijk alles te voelen wat je voelt, want als jij de energie van de polariteit of dualiteit weigert te accepteren en onderdrukt met prachtige gedachten ( omdat je denkt dat dit niet ‘hoort’) omdat je dan denkt liefdevol te zijn, geef je die rol door aan iemand anders. Of je het nu ‘ goed ‘ of ‘ slecht ‘ vindt, vanuit de Bron is er geen goed of slecht.

Mieke

www.miekecoigne.com