Paragnost Eddie en Consulenten

Dagboodschap 8 – 8 – 2018

Dagboodschap 8 – 8 – 2018 – LeeuwenpoortDagboodschap 8 – 8 – 2018 – Leeuwenpoort. In het kader van het openen van de Leeuwenpoort wordt de boodschap in het Nederlands en Engels gedeeld en ingesproken. De Leeuwenpoort heeft een bijzonder grote kracht waarin we de controle van het ego loslaten zodat we onze meer vanuit de Ziel gaan leven. We kunnen meer gaan leven vanuit onze Creatiekracht waarin we ons allerhoogste zielspotentieel tot uitdrukking kunnen brengen. Er komen nieuwe energiefrequenties naar de aarde vanaf de planeet Sirius waardoor ons bewustzijn zich verruimt en oude opgeslagen kennis losgetrild wordt en aan de oppervlakte komt. Wat niet langer bij je past, kan nu worden losgelaten; relaties zijn nu volop aan het doorgroeien of stoppen opmerkelijk radicaal. Geef ook ruimte om alle gevoelens en emoties te verwerken. Wees voor de komende dagen en weken heel lief voor jezelf en ook voor diegenen die betrokken zijn in het proces.

Soms voelt het alsof we gevangen zitten. We slaan onszelf gade en lijken gevangen te zitten in een leven dat we niet willen of niet fijn vinden.
Wat we ons vaak niet realiseren is dat wij de sleutel hebben tot bevrijding uit die gevangenis.
We kunnen onszelf bevrijden door andere keuzes te maken, gezonde keuzes.
We kunnen onze harten bevrijden van onze ongelukkigheid door de verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we er aan toe zijn, hier en nu.
En door dit te doen, eisen we onze kracht weer op.
Kies vrijheid! Vraag je engelen alle negatieve gedachten weg te halen uit je hoofd en je te helpen te richten op alle fantastische mogelijkheden.
Laat je angst achter je en stap in het licht, waar je kan groeien, jezelf ontwikkelen en vliegen!
Sta niet toe dat iemand of iets, inclusief je eigen onzekerheid, je ervan weerhoudt de persoon te zijn die jij wilt zijn!

Sometimes we can feel as though we’re trapped. We may perceive ourselves as being locked into a life that we don’t want or like.
What we often don’t realize is that we have the key to this lock. We could free ourselves by making different choices.
We can release our hearts from our unhappiness by accepting responsability for where we are, here and now.
And by doing so, we can then step back into our own power.
Choose freedom! Ask your angels to remove every negatieve thought from your mind and help you focus on the amazing possibilities.
Step past you fears and out into the light, where you can grow, evolve and fly.
Don’t allow anyone or anything, including your own self-doubts, to keep you from being the person you wish to be.