Paragnost Eddie en Consulenten

Creëren van realiteiten

Creëren van realiteitenCreëren van realiteiten. ‘Je wilt iets creëren en je hoopt dat hetgeen je wilt creëren, werkelijkheid wordt. Je snapt niet hoe het komt dat je niet krijgt wat je wilt. Je hebt toch een verlangen, een doel gecreëerd, dus waarom werkt dat universum niet mee? Waarom krijg ik niet wat ik wil? Ik wil het nochtans heel graag. Het universum geeft me helemaal niets. Het zijn allemaal verhaaltjes. Ik geloof er niets meer van. Ik heb alle boeken van The Secret gelezen. Al die succesverhalen, nou, al die mensen zijn omgekocht om verhaaltjes te vertellen. ‘
Dat zijn verhalen die ik wel eens vaker beluister. Soms wordt gedacht dat het universum een snoepwinkel is en dat de snoepjes op de schoot worden gebracht. Het geduld is op. Lang genoeg gewacht en nog steeds gebeurt er niets. ‘Wanneer krijg ik waarop ik recht heb? Wanneer schiet dat universum eens in actie?’
Kun je begrijpen dat we zelf deel hebben aan het creëren van onze realiteit/ realiteiten?
De drie fundamentele bestanddelen van de harmonieleer zijn afstemming, coherentie en resonantie. En daarin nemen wij voor het creëren zelf actief deel aan. Het universum resoneert enkel op waarop wij zelf afgestemd zijn vanuit de intentie die we uitzenden.
Steeds als we de intentie hebben om iets te doen, stemmen we tegelijk onze aandacht er op af. Ons bewustzijn wordt coherent met onze intentie. Er ontstaat een energetische resonans met datgene wat wij beogen.
De resonerende energie is des te krachtiger, naarmate de intensiteit van onze aandacht en intenties. Uiteindelijk ervaren we dat het realiseren van onze intentie zich duidelijk manifesteert.
Ons individuele bewustzijn is van integraal-holografische aard en bestaat uit verschillende trillingsfrequenties van onze ziel. Het is dus belangrijk om in te zien dat onze intentie en aandacht vanuit werkelijk elk niveau van onze psyche kunnen ontstaan. Dus niet alleen vanuit het individuele bewustzijn van ons ego, maar eveneens vanuit onbewuste waarnemingsniveaus.
Dus we gaan diepere lagen onderzoeken, omdat er veel meer speelt dan het creëren en manifesteren en de mogelijke verklaringen waarom het je niet lukt om te manifesteren waar je naar verlangt.
Met afstemming wordt bedoeld dat ons welzijnsgevoel op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau valt of staat met de mate waarin we energetisch in harmonie zijn met alle aspecten van onszelf, met elkaar en met de wereld als geheel. De vraag is of we bij het co-creëren die harmonie kunnen ervaren. Het creëren van bijvoorbeeld welvaart vanuit een gevoel van schaarste, tekort, ongeloof, wantrouwen, angst creëert geen welvaart. We creëren van hetzelfde omdat de bron van waaruit we creëren er één is van alles wat niet bijdraagt aan overvloed.
Coherentie beschrijft een situatie waarin niet alleen de trilling, maar ook de fasen van golfvormen met elkaar samenvallen. Gedachten, emoties en gevoelens zijn trillingen en welke krachtige woorden er ook worden uitgesproken bij het creëren, als deze niet op de frequentie samenvallen van vertrouwen, liefde, geloof, ontvangen, dan blijft het manifesteren zoals we het zo graag willen, uit.
Het derde element is het resoneren of harmonisch meetrillen. Resonantie treedt van nature op als de trillingsfrequenties die op elkaar inwerken als ‘octaven’. Afstemming, coherentie en resonantie zijn termen uit de muziek. Het zijn die drie elementen die van essentieel belang zijn om te begrijpen hoe ons bewustzijn gigantisch deel uitmaakt aan het creëren in de aardse, stoffelijke wereld.
En wat zijn de dingen die iedereen wil creëren? Vooral aardse, stoffelijke, materiële dingen, voor het overgrote deel van de mensheid.
Onze psyche kan je vergelijken met de octaven op het klavier. Dus elke keer als we een ervaring ondergaan, resoneert ons hele wezen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, mentaal vlak resoneren.
Aangezien we allen op één of ander vlak een traumatische ervaring hebben gehad en ons niet echt bewust worden of zijn van de energetische imprint, kunnen we deze evenmin loslaten en transformeren. Ze kunnen zelfs tot op cellulair niveau aanleiding geven tot het ontstaan van lichamelijke aandoeningen.
De overtuigingen en waarnemingen geven vorm aan de manier waarop we creëren, zetten de lijntjes uit om te manifesteren wat overeenstemt met onze ziel, onze zielskleur, onze zielsopdracht, onze blauwdruk . Laat dit summiere blog een uitnodiging zijn om ons daar bewust om te gaan met het co-creëren van onze werkelijkheden. Soms is het niet krijgen wat je zo graag wilt, een richtingwijzer dat dit niet bijdraagt tot jouw spirituele ontwikkeling.
We kunnen ons pas herinneren wie we zijn, wat we hier op aarde komen doen of ZIJN, als we alle spirituele oude new-age onzin verhalen loslaten.

Inspirerende creatiegroet
Mieke Box 45