Paragnost Eddie en Consulenten

Contact maken met Natuurgeesten: DRYADEN

Contact maken met NatuurgeestenEr is niet zo een perfect moment om contact te maken met natuurgeesten, als je je aangetrokken voelt tot de natuurelementen, zal je ongetwijfeld weinig of zelfs geen nieuwe dingen herkennen in dit blog.
Als eerste zijn er de DRYADEN….dit zijn de geesten van bossen en bomen en voor hen die zich sterk verbonden voelen én communiceren met de geest van hun geliefde boom ( of meerdere bomen) is dit niet vreemd. Dryaden, de oude bosgoden, is een verzamelbegrip geworden voor alle devische entiteiten van de bomen. Aanvankelijk betrof het enkel de “ eikenbomen “ , die ‘ Drys ‘ worden genoemd in Griekenland, en waar de naam ‘ Dryaden ‘ vandaan komt: de nimfen, bewoners van de bomen. Vanuit onze verdere groei en bewustwording is het niet aan de orde om bomen als een godheid te vereren, het is de liefde erkennen voor de Schepper, de bron van alle leven die ook ons in liefde heeft verwekt. Het is dit bewustzijn dat ons met andere ogen en een open hart laat kijken naar onze Ziel en niet meer langer gericht naar de buitenkant, naar de schijn van het leven. Het erkennen van het vrouwelijke principe, dat tot uiting komt als creatie, als schepping, als het ontvankelijke, het ontvangen van het leven. Het principe van verzoening, vrede, harmonie. We worden wakker geschud om in deze bijzondere tijd onze ware natuur te openen en te leven en hierin nodigen de Dryaden ons uit om ons te richten om de bron van leven in ons eigen hart.

De energie die wij mogen ontvangen van bomen is bijzonder, de boodschappen die bomen ons geven ( als we hiervoor openstaan) reiken dieper en verder dan we ons kunnen voorstellen…meer en meer mensen zoeken soms onbewust de omgeving van een bos op, gaan zich tegen een boom aanvleien, omarmen een boom, en zeker kinderen die zich van nature uit verbonden voelen met het Al, doen dit spontaan. Jaren geleden kreeg ik hier nog opmerkingen over, me niet zo aan te stellen, niet zo gek te doen, wie houdt nou een boom vast, dat is toch wel gestoord gedrag. Tegen een boom aanleunen om even uit te blazen…dat was nog ‘ normaal ‘…hoewel de energie-uitwisseling uiteraard ook plaatsvindt op deze manier. Als kind was ik vaak te vinden in bossen…temeer omdat mijn ouders geen tuin hadden. Met mijn speelkameraden bouwden we ons tentje , klommen we in de bomen, lagen uren te turen naar boven, te luisteren naar het vrolijke gekwetter van de vogels en zo kwam ik op latere leeftijd in een Wicca-groep terecht, alleen merkte ik dat ik best gedijde op mezelf, solitair. En dat heeft dan weer te maken met mijn op numerologie gebaseerde kenmerken die er niet om liegen.

Contact maken met NatuurgeestenWist je dat, als jij een heel diepe connectie hebt met bomen, zelf een leven kan hebben gehad als DRYADE? Deva’s, elfen, natuurgeesten en elementalen behoren niet tot de engelen en leven, net zoals de mens, in de vierde wereld. De vierde wereld ( met het element aarde) is de wereld waarin materie ontstaat en hierin zijn heel wat onzichtbare ‘ geesten ‘ die samen met de mens de natuur doen draaien…wij kunnen dus ook hun hulp vragen in deze wereld vb in onze eigen tuin! Natuurlijk moet je weten dat deze wezens zo snel rondzoemen dat we hen nauwelijks of zelfs niet kunnen waarnemen…terwijl hun vibratiesnelheid toch een stuk lager ligt dan die van onze engelen.

Je kan op een heel eenvoudige manier leren communiceren met Dryaden, zeker als je iets hébt ( voelt) met bossen en bomen. Laat je vanuit je gevoel leiden naar een heel oude boom en zet je voor een tijdje aan de voet van die boom, maak het voor jezelf heel comfortabel, leun maar tegen de stam van de boom waartoe jij je aangetrokken voelt ( en weet dat die specifieke boom jou ook een ‘ stille ‘ wenk geeft). Omdat we het niet zo vaak meer gewoon zijn, onze natuur te danken voor al het mooie wat ze ons biedt, kan je voor je je neervleit tegen de boom, die boom danken voor de steun, de energie die jij mag ontvangen….en dit zonder verplichtingen, verwachtingen, gratis. Al eens bij stilgestaan?
Je ademhaling wordt rustig, gelijkmatig…vraag aan de geest van de boom om met jou te communiceren. Neem de tijd om de energie en de kracht van die boom te voelen en laat alle verwachtingen los, wat je zou willen horen ….maak het stil in jezelf, laat alle gedachten die er nog rondspoken in je hoofd één voor één wegvliegen in een ballon….merk op welk effect de energie van de boom op je gedachten, op je lichaam en geest hebben? Door rustig en stil aan-wezig te zijn in jouw ervaring kan je je bewust worden dat de boom met je praat in de vorm van gedachten die bij je opkomen.

Is er iets wat jij jezelf graag wil geven? Wat een diepere betekenis voor je heeft en wat je je tot op vandaag nog niet hebt gegund of waarvan je dacht dat je je dit niet kan veroorloven? Kijk er eens op een andere manier naar…en bedenk dat je zaadjes niet kunnen bloeien, als jij die zaadjes verborgen houdt, veilig weggeborgen…

Liefs
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com