Paragnost Eddie en Consulenten

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ deel 4

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ deel 4Het vierde en laatste deel ‘ Ik communiceer ‘ met stijl ‘ gaat over de digitaal ingestelde communicators. Ze hebben heel erg op detail gesteld en hebben een bijzonder grote behoefte te ‘ begrijpen ‘ , verwerken nieuwe informatie op een logische, rationele manier, het hoofd klopt nogal wat overuren, want ze willen overal wijs uit geraken. De zinnen en woorden die je hen vaak hoort gebruiken zal je alvast hierin herkennen: ‘ Ik besteed heel veel aandacht aan ‘, ‘ Ik wil hier wijs uit geraken ‘, ‘ Zal ik het even uitzoeken voor jou ‘ , ‘ Kan je mij in detail omschrijven wat jouw nieuwe project voorstelt ‘?
De digitale communicators zijn geliefd omdat ze heel goed zijn in hun strategische aanpak van een probleem en in het oplossen van moeilijkheden, het zijn de geboren organisators: wil jij een evenement opzetten? Niet twijfelen: dit zijn dé juiste personen om projecten, feestjes, evenementen te organiseren omdat ze voornamelijk duidelijke structuur aanbrengen in het verloop ervan. Ze overzien ook het geheel en bovendien zijn ze hartstikke loyaal!
Omdat een digitaal ingesteld communicator vaak in zijn hoofd leeft ( dat is zijn wereld van ordenen, schikken, structureren, logisch nadenken) vinden ze het irritant als ze tijdens hun werk aan de pc gestoord worden. Het beste is hen niet te storen met vragen of om gezellig even bij te praten terwijl ze met iets bezig zijn. Je moet hen evenmin belasten met téveel nieuwe voorstellen en er bovenop verwachten dat ze dit alles in een mum van tijd voor mekaar krijgen.

Omdat ze de logica van iets willen begrijpen, kan je je wellicht inbeelden dat ze niet onmiddellijk wil enthousiast reageren als jij met een nieuw idee op de proppen komt… en nieuwe mensen zomaar toelaten in hun leven, mag je ook vergeten. Een tikkeltje argwanend en achterdochtig, want ze willen toch eerst onderzoeken waar dat nieuwe contact op uit is. Als jij als visueel, auditief én zeker als kinesthetisch ingesteld communicator een beslissing neemt, Ik communiceer ‘ met stijl ‘ deel 4dan ga je je best moeten doen om de logica van jouw initiatief , nieuw idee, voorstel op een succesvolle manier te laten zien..als je als kinesthetisch mens komt aandraven omdat iets goed voelt…zal de digitale mens even met de wenkbrauwen fronsen. Feiten voorleggen, de logica en verklaring waarom jij ( als anderssoortige communicator) voor een plan, een project…bent. Jij, als visueel communicator ‘ ziet het project dan al helemaal voor je ‘, maar de digitale mens heeft hier niet genoeg aan. Lastig aan de ene kant, maar ik heb het geschreven: elke communicatiestijl heeft zijn voor- en nadelen.

Teveel druk en stress zorgt ervoor dat de digitale communicator zich terugtrekt uit een gesprek, ook het feit dat ze heel graag het overzicht houden, het kader en de structuur als belangrijkste werkmiddel ervaren, kan moeilijkheden veroorzaken als er op onvoorziene wijze toch iets verandert aan het schema of de planning. Dat zijn ook de mensen die zo druk bezig kunnen zijn, dat ze best ‘ vergeten ‘ eten…gelukkig is er dan eventueel een zorgzame partner of ouder die ‘ etenstijd ‘ gilt, of die zelfs hun bordje onder hun neus schuift, terwijl ze druk verder doen. Herkenbaar? Of dit gedrag nu typisch is voor mannen, laat ik in het midden…

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ deel 4Hoe jij als anders-soortige communicator met de digitale mens kan omgaan, zonder zelf geïrriteerd te geraken is hem aan te spreken in zijn typische gebruik en woorden en zinnen…’ Kan je wijs geraken uit mijn voorstel….’ , ‘ Lijkt jou dit logisch …’ , ‘ Wat vind jij nu van mijn idee ‘, ‘ Ik heb hier een voorstel tot samenwerking gekregen, wat denk jij hiervan ‘?
Ik geloof dat we allen onze eigen typische communicatiestijl herkennen en dat we ons ook doorheen de andere stijlen laveren…vaak onbewust.
Door nu even stil te staan en te onderzoeken met welke communicatiestijl we het gemakkelijkst opschieten, en ons lampje gaat branden, aha…we hebben slechts 1 woord nodig en we begrijpen elkaar: duidelijk dan dat je een gesprekspartner treft die overeenstemt met jouw stijl van communiceren en waar je een punthoofd krijgt van iemand, geïrriteerd geraakt omdat hij zo traag is in het nemen van beslissingen, en de ander weer alles tot in detail wil onderzoeken ( terwijl jij als auditief mens alles al gezien hebt) is het ondertussen helder ( hoop ik) op welke manier we elkaar met wat geduld en begrip tegemoet kunnen komen. Want het doel van deze vier korte uiteenzettingen is : verbindend communiceren.

Liefs
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com