Paragnost Eddie en Consulenten

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ ( deel 3 van 4 )

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ ( deel 3 van 4 )Herken je het…mensen die traag, langzaam praten, die duidelijk vanuit het voelen communiceren, tijd nodig hebben om zich aan te passen aan een nieuwe situatie, een nieuwe omgeving?
Krijg je het wel eens op je heupen…omdat jij je nu realiseert dat jij een ‘ andere ‘ communicatiestijl hanteert? Jij als visueel ingesteld communicator….je ziet al snel het plaatje en je gesprekspartner heeft meer tijd nodig om te wennen aan jouw nieuwe voorstel? Kinesthetisch ingestelde communicators moeten voornamelijk ‘ voelen ‘ , ‘ aanvoelen ‘, ‘invoelen ‘ en jij denkt al bij jezelf ‘ opschieten, geen tijd verliezen, wat zit je nou nog te voelen, het is toch glashelder, zie je het dan niet ( zoals ik het zie! ) neen dus….en dan kan je hieraan wel eens irriteren. Merk je op dat het niet begrijpen van de communicatiestijl van je gesprekspartner gemakkelijk tot communicatieproblemen kan leiden? En wat met je auditief ingestelde gesprekspartner, die gefrustreerd geraakt als jij als kinesthetisch ingestelde communicator even tijd vraagt om in te voelen of zijn voorstel, project goed voelt…die denkt snel dat zijn ideeën in twijfel worden getrokken. Een kinesthetisch communicator wil er ook de vinger kunnen op leggen als iets niet goed voelt en wil graag meer informatie, meer duidelijkheid en dat kan een auditief communicator behoorlijk irritant vinden, een visueel communicator raakt dan weer geïrriteerd omdat hij vreest in tijdnood te geraken met voorstellen en plannen, en omdat zij dan het grote plaatje zien en zich niet met teveel details bezighouden, krijgen ze het snel op hun heupen bij teveel vragen, teveel in detail moeten treden. Zij zien het al voor zich…o jeetje toch, wat is dat toch met mensen die hun tijd nemen, die wikken en wegen voor ze een besluiten nemen, met hen kan je zeker de oorlog niet winnen!

Ik communiceer ‘ met stijl ‘ ( deel 3 van 4 )Kinesthetische communicator letten wel op details, zijn teamplayers, zijn loyaal, en hechten vele belang aan het op een positieve manier onderhouden van contacten. Maar de lastige kanten zijn ondertussen al duidelijk geworden. Doordat ze dus meer moeite hebben dan de vorige twee ( de visueel en de auditief ingestelde communicators) een knoop door te hakken, een beslissing te nemen, verward geraken van téveel voorstellen, meer details te willen ( voor ze een beslissing nemen) gestructureerd en weloverwogen en op hun tempo ( lees dus: langzaam) te werk gaan en nogal wat behoefte hebben aan persoonlijk contact, overleg ….worden deze vaak als lastpakken gezien, geen ruggegraat, onzeker enz….De vaak gebruikte woorden en uitdrukkingen bij deze mensen zijn ‘ dat geeft met toch wat houvast, ik voel dat dit voorstel goed zit, kan je toch wat meer aanwijzingen geven , ik kan er de vinger niet opleggen, ik ben blij dat je me belt, we houden contact hé , draag goed zorg voor jezelf , ik heb hier een heel goed / geen goed gevoel bij …

Relaties kunnen verstoord geraken wanneer ze zich buitengesloten voelen, door hun emotionele reacties te negeren, belachelijk te maken, hen te overladen met teveel informatie, teveel ideeën tegelijk. Als ze zich niet veilig voelen, zich niet op hun gemak voelen, een negatieve houding voelen bij een gesprekspartner. Het contact kan op een positieve manier verlopen als jij, met een andere communicatiestijl, een paar tips meeneemt in een gesprek nl een begin- en einddatum aangeven voor een taak, project …in het geval ze zich wat op de vlakte houden, hen toch actief betrekken in een groepsgesprek ( in een team bijvoorbeeld vind je soms teamleden die zich op de vlakte houden omdat ze zich Ik communiceer ‘ met stijl ‘ ( deel 3 van 4 )misschien niet veilig voelen) hen de mogelijkheid geven om even op zichzelf te zijn, het geduld opbrengen te luisteren naar hen, hen niet onderbreken en hun zin afmaken ( dan gaat het wat sneller, denkt de ander) en verbindende vragen stellen nl hoe jij hen het beste kan ondersteunen en af te stemmen op hun communicatiestijl…is dit voldoende voor jou, voel jij je hier prettig ( er) bij?, kan je met dit voorstel overweg? Op die manier leren we in onze communicatie op een betrokken manier af te stemmen op elkaars communicatiestijl in plaats van te foeteren, je te ergeren aan iemands eigen-heid…zoals ik al in de vorige blogs schreef: elke communicatiestijl heeft voor-en nadelen, het doel is verbinding te creëren, bruggen te bouwen in plaats van op te blazen. Weet dat een kinesthetisch communicator heel gevoelig is voor sferen en haarfijn de energie oppikt van de omgeving, de mensen om hem heen. Naarmate dat we meer openstaan voor ieders eigen stijl, leren we ook gemakkelijk omgaan met de uniciteit van elkaar, leren we van en door elkaar, leren we nog veel meer naar de diepte te gaan in wat we werkelijk willen zeggen, wat we werkelijk bedoelen, stoppen met minder rond de pot te draaien ( een vorm van sub-assertieve communicatie) voelen we zelf meer en meer ruimte en vrijheid om te zijn wie we zijn. Zovele misverstanden kunnen voorkomen worden en/ of gemakkelijker hersteld worden door elkaar te accepteren.

Herken jij jezelf in dit blog…herken je ook waar en wanneer en met wie je je op slot zet, blokkeert…tijd om de sleutel in dat slot te steken en jezelf vrij te maken. Ken je mensen uit je nabije omgeving, waarin je je soms geïrriteerd voelt en valt het kwartje ? Voel je wat ik bedoel? Is dat helder? Ben je bereid om wat meer geduld op te brengen en met je hart te luisteren?
Ik kon het bij deze niet nalaten…wat voel jij…en wat denk jij? Gegarandeerd dat hier een ‘ ja, maar….’ volgt, niet? Ik heb FB, ik heb twitter ( passief), ik heb whatsapp ( enkel voor mijn partner) en ik heb toch een leven…het is maar hoe we de communicatiesystemen gebruiken, toch?

Hoor maar, kijk maar en voel maar en laat het dan maar weer los…tot een laatste volgend blogje rond communiceren met stijl.

Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com