Paragnost Eddie & Consulenten

Chakra’s, Wat zijn Chakra’s?

Chakra, Chakra'sWat zijn Chakra’s? Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent: wiel. In het algemeen wordt er gesproken over 7 Chakra´s, maar er zijn er veel meer. Met de Chakra´s kan de menselijke geest en de ziel de kosmische energie en de aardse energie ontvangen en ermee communiceren.

Elk Chakra heeft zijn eigen intentie, associatie en verbinding. Het in balans brengen van de Chakra´s leidt tot een goede gezondheid en tot de eenwording van de individuele en de universele ziel waardoor je één wordt met alles om je heen.

De Chakra´s maken deel uit van het fijnstoffelijke energiesysteem en spelen een belangrijke rol bij de gezondheid en genezing. Enige kennis hiervan kan van belang zijn bij het geven van magnetiseren, een Reiki-behandeling enz. In de Chakra´s zitten soms de blokkades en negatieve energie vast, die opgelost moeten worden zodat genezing kan plaatsvinden.

De Chakra´s zijn te vergelijken met fijnstoffelijke energietransformatoren. Ze nemen de Ki of de levensenergie die ons omringt op en zetten die om in verschillende door ons benodigde frequenties en brengen die in ons fijnstoffelijk lichaam. Je kan ze als punten zien waar de ziel zich met het stoffelijk lichaam verbind. Helderzienden nemen ze waar als energiewervelingen met alle mogelijke kleuren.

Vanuit een ander mogelijkheid gezien, zijn Chakra´s ringvormige energiecentra waardoor energie het lichaam in en uitstroomt. Ze roteren als draaikolken, als water dat door een afvoerputje wegstroomt. De Chakra´s worden dan ook vaak gezien als snel ronddraaiende raderen van pure energie.

Om de bovengenoemde eenwording te kunnen bereiken is het de bedoeling dat je met je Chakra´s aan de slag gaat. Je Chakra´s zijn namelijk al jarenlang de opslagplaats van allerlei gebeurtenissen die je niet hebt kunnen verwerken. Alle negatieve gevoelens zoals pijn, verdriet, woede en haat zijn onbewust weggestopt in je energiekanalen. Sommige kanalen zijn hierdoor geblokkeerd en of aangetast waardoor het moeizamer of geheel onmogelijk is geworden om de aarde energie en de kosmische energie te laten doorstromen.

Balans tussen geest en lichaam.

Er zijn zeven hoofdchakra’s, te beginnen met het wortelchakra onder aan de wervelkolom (stuitbeen) en eindigend met het kruinchakra enkele centimeters boven de kruin.
De trilling en de complexiteit van de energie in elk afzonderlijke Chakra neemt toe in elk hoger gelegen Chakra. Het wortel Chakra bezit basis- energie en de energie van het kruinchakra is buitengewoon verfijnd.

De Chakra’s zijn verantwoordelijk voor het scheppen van verschillende bewustzijnsvormen, die in ons fijnstoffelijke energiesysteem werkzaam zijn en in verbinding staan met het volledige spectrum aan menselijke ervaringen. Er zijn nog veel meer Chakra’s zowel boven als onder het wortel- en kruinchakra; er bevinden zich ook Chakra’s in de handen, voeten, knieën en andere lichaamsdelen.

Elke Chakra is verbonden met een fijnstoffelijk energiekanaal in de wervelkolom, dat uit drie delen bestaat: de Shushumma, dat als belangrijkste fijnstoffelijk energiekanaal wordt gezien, bevindt zich in de kern van de wervelkolom, terwijl de kanalen Ida en Pingala rond de Shushumma heen en weer stromen.
Hierdoor wordt het gehele fijnstoffelijke energiesysteem van energie voorzien.

Elke Chakra straalt vanuit de wervelkolom.
De Chakra’s twee tot zes stralen zowel naar de voor-als achterzijde van het lichaam.
Over het algemeen ontvangt de voorzijde van het lichaam fijnstoffelijke energie, terwijl de rug energie uitstraalt, hoewel deze energiestroom van tijd tot tijd kan wisselen.

 

Het wortelchakra.

Dit Chakra is verbonden met de onderkant van de ruggengraat en wijst tussen de benen omlaag naar de grond. Het vormt een verbinding tussen het fijnstoffelijke energiesysteem en de aarde en is essentieel om negatieve energie af te leiden naar de aarde.
De kleur is rood. Het ondersteunt onze levenskracht en geeft ons lichaam zijn vitaliteit. Zijn energie heeft betrekking op de behoeften aan eten en onderdak, fundamentele levensbehoeften.
Een gezonde stuitchakra zorgt ervoor dat je goed in de werkelijkheid staat, dus met beide benen op de aarde

Het tweede of sacraalchakra.

Dit Chakra is verbonden met het heiligbeen. De kleur is oranje.

De energie is op voortplanting, seksualiteit, lichamelijk genot en aantrekkingskracht bij relaties gericht. Het is ook een van de plekken waar men schuldgevoelens en vernederingen wegstopt.
Dit is de voornaamste plaats voor de schaduwkant van het Ik.
Andere aspecten die bij deze Chakra horen zijn seksualiteit, stoffelijke aantrekkingskracht etc.

Het derde of zonnevlechtchakra.

Dit Chakra is verbonden met het gebied van de plexus solaris. De kleur is geel. Hiermee wordt energie in het lichaam gebracht en uitgestraald die nodig is voor zelf expressie. omdat de wil zich door middel van dit centrum uit, wordt het ook wel het machtscentrum genoemd.
Dit is de plek van het zelfvertrouwen en doelgericht, maar ook voor angst en woede.
Dit Chakra is dus gerelateerd aan onze emoties zoals angst, verdriet en geluk.

Het vierde of hartchakra.

Dit Chakra is verbonden met het midden van de borst, het gebied van het (stoffelijk) hart. De kleur is groen. Het staat in verbinding met alle aspecten van de liefde en heeft ook te maken met vreugde, eerbied en overgave. Ook spirituele leiding en hoger bewustzijn kunnen zich in het hart manifesteren.
Dit is een van de belangrijkste Chakra’s waardoor de energie het lichaam kan binnenstromen.

Het vijfde of keelchakra.

Dit Chakra bevind zich in het keelgebied en heeft te maken met zelfexpressie en creativiteit door middel van spraak en schrift te maken. De kleur is blauw. Het staat ook in verbinding met bespiegeling en bepaalde aspecten van het denken en plannen.
Dit Chakra is verantwoordelijk voor relaties die wij met anderen en vooral met een groep aanknopen.

Het zesde of voorhoofdchakra.

Dit Chakra bevind zich tussen de wenkbrauwen en wordt ook wel het derde oog genoemd. De kleur is paars.
Het heeft met zelfbewustzijn, wijsheid, hoger bewustzijn, helderziendheid, inzicht, visualisatie en praktisch denken te maken. Innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld.

Het zevende of kruinchakra.

Dit Chakra bevind zich aan de bovenkant van de schedel en strekt zich nog iets boven het hoofd uit. De kleur is wit/violet Het verbindt ons rechtstreeks met de hogere kracht en het spirituele bewustzijn en met de andere 6 Chakra´s. Dit is het tweede belangrijkste Chakra waardoor de Reiki-energie het lichaam binnenstroomt.