Paragnost Eddie en Consulenten

Chakra’s en spirituele groei

Chakra’s en spirituele groei Transpersoonlijke chakra’s en spirituele groei

De meeste mensen zijn vertrouwd met het zevenvoudig chakrasysteem van onze persoonlijkheid; er zijn buiten deze 7 nog vijf hogere chakra ’s die hogere vibratieniveaus van holografische bewustzijn vertegenwoordigen, zodat deze het twaalfvoudig energieveld vervolledigen. Er is dan nog het 13 de chakra, het AL- één- bewustzijn.
Het spreekt dus ook voor zichzelf dat we pas de hogere chakra’s kunnen ontwikkelen als de basischakra’s ook goed ontwikkeld zijn. Om die reden is het heel verstandig te aarden vanuit jouw basis.
De meesten weten ondertussen ook welke de 7 chakra’s zijn en welke rol ze hebben in ons dagelijks leven en voor onze gezondheid.
Het 8ste chakra is het chakra van het universele hart en vormt de verbinding tussen onze op ego gebaseerde waarneming en ons hoger bewustzijn. Op collectief niveau ervaren we resonantie met dit chakra in de vorm van mededogen. Veel mensen ervaren de aanwezigheid ervan persoonlijk als en energiecentrum dat tussen het persoonlijke hartchakra en het keelchakra gelokaliseerd is.
Het 8ste chakra kunnen we , vanuit energetisch oogpunt, bekijken als de energie-triade van hoofd, hart en zonnevlecht, en zichzelf tot synthese brengt. Ons bewustzijn wordt uitgebalanceerd en tot een transpersoonlijk niveau verheven. Onvoorwaardelijke liefde is de trilling van dit bewustzijnsniveau. We verwerven nieuwe inzichten in het archetypische bewustzijn dat richting geeft aan onze intermenselijke ervaringen.
Het 9de chakra
Dit chakra bevindt zich op ongeveer een handlengte onder onze voeten…de energieën van dit zogenaamde ‘ aardester—chakra ‘ verbinden ons op een veel dieper niveau met de aarde dan ons persoonlijke wortelchakra ( de basischakra of 1ste chakra). Dankzij ons contact met de aarde- via het aardester-chakra , kunnen we op steeds diepere niveaus communiceren met de elementalen, deva’s enz…
Het 10de chakra
Dit chakra bevindt zich ongeveer een handbreedte boven ons schedeldak en verbindt ons met de matrix van de groepsziel die het bewustzijn is van het volledig bezielde zonnestelsel.
Via dit hogere chakra kunnen mensen de trauma’s van hun zielenreis helen en is het mogelijk zich de identiteit van hun ziel op aards , intra-aards en buitenaards vlak her-inneren.
Het 11de chakra
Op zowat 45 cm boven onze kruin, is het 11 de chakra en deze vormt de poort die ons met de galactische bewustzijnsniveaus verbindt. Door onze waarneming uit te breiden naar het bewustzijnsniveau van de transpersoonlijke chakra’s, vinden we de toegang naar de wijsheid van de multidimensionele gebieden van de kosmos en onze hoogste intuïtieve bewustzijn.
Deze hogere wijsheid biedt ons de sleutels voor een toekomst waarin we bewust in balans met de kosmos kunnen leven en het roer in eigen handen nemen van onze persoonlijke en collectieve bestemming.
Het 12de chakra
Ligt op ongeveer 90 cm boven onze kruin en verbindt ons met het AL-EEN- BEWUSTZIJN van de totale kosmos en geeft ons de kans om ons te herinneren wie we werkelijk zijn.
Als de 12 chakra’s zich verenigen tot het transformerend 13 de chakra, wordt de eenheid van de Ene- waaruit alle niveaus van relatief bewustzijn voorkomen en ze alle overstijgt- gerealiseerd.
Onder meer de vrouwelijke mystica, Sonia Bos verwijst reeds in het begin van de jaren 80 naar het dertiendelig chakrasysteem die ons laat groeien van een aards tot een kosmisch wezen. Zij heeft prachtige symbolen gechanneld die deel uitmaken van het dertiendelig chakrasysteem die de weg kennen van transformatie- transmutatie en hercreatie.
Dr Roy Martina heeft eveneens rond dezelfde periode een aantal bijzonder interessante werken en zelfhulpboeken geschreven dewelke verwijzen naar de werken van Sonia Bos en die hij vanuit zijn werk en kennis heeft uitgediept en verbonden heeft met lichaam en geest.
De basischakra’s vormen de basis om verder te kunnen doorgroeien op gelijkmatige wijze. Eén of andere chakra die overmatig functioneert of geblokkeerd is, heeft onvermijdelijk een invloed op de overige chakra ‘s .
Waar de lagere chakra’s niet de ruimte krijgen gelijkmatig te functioneren, door bijvoorbeeld het afwijzen van seksualiteit, het niet op de aarde willen zijn , kan spiritualiteit in het dagelijks leven leiden tot geestelijke verwarring, onstabiliteit enz….het overmatig waarderen en/ of overontwikkelen ( in hoeverre dit echt mogelijk is) leidt niet tot een verhoogde spiritualiteit. Het is een diepgewortelde misplaatste gedachte dat men spiritueler is door te verzaken aan plezier, genot en zelf-ontbering. Gelijkmatigheid is de sleutel in spirituele ontwikkeling.
De werken van Sonia Bos zijn de moeite waard als wegbereider voor het Aquariustijdperk, alsook Dr Roy Martina. Na hen zijn velen gaan schrijven over het Aquariustijdperk….ieder vanuit een eigen invalshoek en dat maakt het ook interessant. De basisgedachten daarentegen zijn wel degelijk dé basis en vormen de toon van de opbouw van ons wezen als aards-kosmisch wezen.
Wil je graag hierover meer informatie? Aarzel niet om jouw vragen te stellen.
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com