Paragnost Eddie en Consulenten

Chakra ’s opschonen

Chakra ’s opschonen Chakra ’s opschonen ( met muzikaal-visuele ondersteuning)

We kunnen op heel veel manieren onze chakra’s opschonen en één van de meest eenvoudige manieren is via bloemen.
Moeder Natuur laat ons via bloemen Gods onvoorwaardelijke liefde zien. Bloemen hebben een hoog trillingsgetal en elke bloem heft een eigen energie die contact hebben met de energie van de Aartsengelen.
Je hoeft niet noodzakelijk bloemen in huis te halen ( hoewel het echt heerlijk is) ; de helende energie komt ook door via foto’s.
Maak contact met een bloem en voel de energetische trillingen die de bloem aan jou geeft en word je bewust van je lichaamsreactie, je emoties, je gedachten. Bloemen, de engelen van de natuur, willen heel graag met jou communiceren en hun boodschappen met jou delen.
Voor vandaag ligt de focus op het schoonmaken van de chakra ’s met de lotus. Ik heb voor deze bloem gekozen, omwille van de sterke zonnevlammen-uitbarstingen die, zeker voor meer gevoelige mensen, hier behoorlijk fysieke en emotionele klachten rond ervaren. In eerdere blogs heb ik hierover geschreven nl de impact op je lichaam en geest. Het is eigenlijk verstandig om elke dag je energetisch lichaam op te schonen van alles wat zelfs ongemerkt naar binnen komt. Een goeie gewoonte, wat mij betreft.
Chakra’s zijn de energiecentra op zeven verschillende plaatsen in je lichaam. Er zijn nog veel meer kleinere chakra’s en ondertussen zijn we aan het evolueren tot een 13- delig chakrasysteem, sommigen spreken reeds over 17 en nog anderen over nog meer . Om het wat eenvoudig te houden, is het goed om het bij de basischakra’s te houden en wat later in de tijd de nieuwe chakra ’s te bespreken en hoe die verbonden zijn met ons hele wezen, hun functie enz…

Door de chakra’s op te schonen, breng je je lichaam, geest en ziel in balans. Chakra’s kan je zien als ‘ filters ‘: ze nemen ongewenste energieën in zich op, het ‘ psychische stof ‘, dat je trilling vertraagt en verlaagt. Vertragen en verlagen moet je niet interpreteren als beter of slechter. Als je trillingen vertragen en verlagen betekent dat niets meer dan dat je vb gedrag stelt die niet bijdraagt tot je leven , verlies je je heldere kijk op een situatie, reageer je meer vanuit een pessimistische kijk op de dingen en overtrokken.

Met de magische lotus kan je je energie opschonen. Terwijl je mediteert op de bloeiende lotus, zullen je chakra’s op dezelfde golflente komen, zich openen en alle lagere energieën loslaten.

Je kan hierbij ook verbinden met de aartsengelen Metatron en Raziël om alle op elk vlak van je leven balans in te brengen door mooie energie.

Raziël is de grote ‘ tovenaar ‘ en leraar van diepe spirituele ideeën en denkbeelden.

Met deze aartsengelen en de lotusbloem zal je tot nieuwe hoogten worden opgetild.

Geniet van de prachtige lotus en helende muziek.

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com