Paragnost Eddie en Consulenten

Cellulair ontwaken Deel 2

Cellulair ontwaken Deel 2Cellulair ontwaken Deel 2. Het eerste deel van het blog ‘Cellulair ontwaken’ gaat verder dan algemene blogs rond gezondheid zoals we gewend zijn over gezondheid en ziekte te praten. Over het algemeen wordt naar de wereld gekeken vanuit het standpunt dat materie het bewustzijn beïnvloedt; het bewustzijn is echter de schepper van materie en niet omgekeerd.
Beginnen met te begrijpen hoe we onze eigen realiteit creëren en hoeveel invloed we zelf hebben op ons leven is niet wat ons verteld wordt. Als een deel van ons lichaam niet goed functioneert, is dat deel niet in resonantie met de rest van het lichaam. De enige juiste aanpak is dat deel van het lichaam terugbrengen naar de resonantie. De reguliere geneeskunde laat dit ronduit liggen en behandelt symptomatisch, waardoor vaak de rest van het lichaam toenemende ongemakken vertoont.
Uiteraard heeft dit met het hele systeem te maken, waarin we ons laten leiden, lijden. Mensen zijn op een dag dan ook ‘uitbehandeld’ na een soms jarenlange lijdensweg.
Hoe moeilijk lijkt het om met virussen, bacteriën een partnerschap aan te gaan in plaats van er tegen te vechten, in verzet te gaan? Wat zou er gebeuren als we die virussen, bacteriën niet langer als vijanden zien, maar als bondgenoten, die in ons lichaam zijn om ons te helpen in onze zoektocht naar harmonie en resonantie? Dit zou een verandering in de denkbeelden en begrip van ziekte teweegbrengen. In die gedachten worden we niet gestimuleerd. Integendeel. Het anders-denken is volledig onderhevig aan bestrijden van in plaats van de signalen te begrijpen.
We leven allemaal in een menselijk lichaam en de tijd is aangebroken om tot besef te komen wat onze plek is in het grote universum. Niet als slachtoffers maar als creators, co-creators. Dit is een heel andere manier van bewust worden dan praten over gezondheid en ziekte. Zoveel cursussen, boeken worden en zijn geschreven die handelen over voeding, veeteelt, landbouw, maar er is niet zoveel informatie te vinden over de spirituele weg. We leven tussen twee energieën, de aardse fysieke en spirituele energieën.
De hogere en lagere energieën komen samen in het voedsel en dat is wat veelal wordt ‘vergeten’.
Onze voorouders begrepen de kracht van verbinding met de aarde en het voedsel dat ze erop verbouwden. We kunnen die kennis terughalen en de verbinding creëren vanuit een heel ander bewustzijn. Het was ook Steiner die stelde dat we onszelf kunnen helen als we de Aarde helen. Maar we zijn zeer erg afgedwaald van deze natuurlijke wijsheid.
Cellulair ontwaken is een reis naar innerlijke verlichting en heling op een zeer diep niveau. Het kan vanuit onwetendheid op magie lijken, maar het punt is dat de magie in onszelf zit. De universele wijsheid mag in onszelf ontwaken en ook al is ieders verhaal anders, het is de moeite waard naar binnen te reizen. Het is onze zielsverantwoordelijkheid om ons lichaam voor te bereiden, zodat het kan communiceren met de universele energieën. En dat ervaren en belichamen we in ons fysieke lichaam, je hebt begrepen hoe je jezelf kunt terugbrengen naar harmonie en resonantie.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45