Paragnost Eddie en Consulenten

Cellulair ontwaken Deel 1

Cellulair ontwaken Deel 1Cellulair ontwaken Deel 1. Ons lichaam heeft heel veel ramen waar we kunnen leren doorheen te kijken. Zeggen we niet dat ogen de spiegels van onze ziel zijn? Hoe ver gaat dit? Veel verder dan we denken. Natuurgeneeskundigen kijken elk op hun specifieke manier naar elk deel van het lichaam dat gelezen wordt.

Kortom, ons lichaam laat ons zien waar de energie niet vrij stroomt en geeft ons richtingwijzers hoe we ons lichaam terug in harmonie en balans kunnen brengen. Gevoelens en intuïtie zijn de sleutels om een ervaringsdeskundige te worden in wie we werkelijk zijn.

We bestaan uit trillingen. Als we vanuit ons ware potentieel willen leven, moeten we in harmonie resoneren met ons universum. De tijd is aangebroken om echt te begrijpen wat het betekent om in resonantie te zijn en dat staat helemaal haaks op het leven in een wereld dat we hebben gecreëerd vanuit weerstand en verzet. De huidige veranderingen die nu plaatsvinden creëren wel degelijk de mogelijkheid om ons ware potentieel te leven.

Sommigen ervaren dat de hartslag van de Aarde veranderd is. Velen hebben al eens gehoord over de Schumann-resonantie en dit is door de tijd heen verhoogd. Het wordt ons dus enerzijds gemakkelijker om de ogen te openen en de waarheid te zien en anderzijds kan dit voor degenen die nog steeds in verzet leven, een zeer zware tijd zijn. Het is niet de ‘tijd’ die zwaar is, maar het verzet tegen de veranderingen.

Het is dus een zeer grote uitdaging om ons bewustzijn, onze trilling, te verhogen en het universele licht toe te staan. Dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot gepaard, op emotioneel, fysiek en spiritueel vlak.

Het moeilijkste in dit proces is wel zichzelf overgeven aan de cellulaire veranderingen en ontwaken. In verzet gaan stagneert werkelijk alles. De veranderingen zijn aanwezig en of we dat nu als prettig of niet prettig ervaren, het is wat het is. Dat is een heel belangrijk deel van wat voor velen nog onbekend terrein is. En dat is toch onze zaak, als bewustzijnsfacilitator, om zoveel mogelijk mensen hier inzicht in mee te geven.

We hebben de kracht om de veranderingen te bewerkstelligen voor het welzijn van elk levend wezen. We kunnen ervoor kiezen achterover te leunen en hopen dat het allemaal ‘goedkomt.’ Het nemen van onze verantwoordelijkheid is een persoonlijke zaak.

Kies je voor een werkelijkheid van mededogen, liefde en begrip of creëer je verder een leven vanuit angst en verwarring?

Ergens hebben we wel allemaal een idee dat we geboren zijn om een gelukkig leven te leiden. Maar hoe jij, ik en iedereen geluk definiëren, is voor iedereen anders, hoewel gelukkig zijn meestal verbonden wordt met liefde.

Al vaker heb ik in vorige blogs geschreven dat wij de machtigste creators zijn; ieder van ons is geboren om bewuste scheppers te zijn van onze eigen realiteit en om die realiteit met vreugde, plezier en schoonheid te ervaren. We zijn allen expansieve wezens en co-creators van een expansief universum.

Als we ons verzetten tegen het universum, wordt het leven moeilijk en zwaar. Bewust worden van wie we zijn en de diepe ingesleten lagen die ons uit onze scheppingskracht houden, is de weg naar een innerlijk éénheidsgevoel.

We zijn er zeker nog niet, omdat we nog te dealen hebben met de ervaringen van dualiteit en afgescheidenheid. In feite leeft ieder van ons in een zo’n grote verscheidenheid van realiteiten dat het een uitdaging is om te communiceren met diegenen die buiten onze trilling zijn.
Dualiteit en afgescheidenheid die ontstaan zijn vanuit een gebrek aan resonantie met elkaar. En de oorzaak daarvan ligt in het web dat ooit gecreëerd werd om ons in een laag bewustzijn te houden. Het angstbewustzijn.

Tijd om dus bewust te worden van wat er allemaal speelt op aarde, om elkaar te inspireren uit het angstbewustzijn te komen.
Voel je van harte welkom voor een diepgaand gesprek hierover.
Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45