Paragnost Eddie en Consulenten

Bronnen van KARMA

Inlossen van bronnen van KARMA
Karma: een woord dat we veelvuldig in gesprekken te horen krijgen, in uitspraken als ‘ karma is a bitch ‘, ‘ deze mens heeft een zwaar karma ‘ , ‘ het is zijn karma= lijden ‘ .

Ik heb via vakliteratuur rond het soms nogal vrij beladen onderwerp ‘ karma ‘ jaren geleden eigenlijk al verdiept in de werken van Sonia Bos, Dr Roy Martina als vooroplopers van de Nieuwe Tijd, Sonia Bos, een vrouwelijke Nederlandse mystica, die heel wat boeken, cahiers heeft geschreven en ons reeds 26 jaar geleden de stof rond de Nieuwe Tijd ( Aquarius) en Dr Roy Martina die eveneens schreef over Aquariuschakra’s en nog veel meer.

We weten dat we nu bewust kunnen kiezen om persoonlijk karma te transformeren, te transmuteren en ons persoonlijk individueel leven kunnen her-creëren, vanuit onze vrije wil.
Niet alleen ons persoonlijk karma. We evolueren in deze N.T. van aardemens naar kosmische mens. Lijden hoeft niet meer en om die reden is de Aquariustijd een heel mooie transformatie- inwijdingsweg. Karma hoort in het Vissentijdperk. De grote restschuld van karma die de schepping met zich meedraagt wordt verder uitgezuiverd en dit is reeds jaren aan de gang.
Dit geldt dus niet alleen voor het karma van mensen, maar ook van dieren, planten, de aarde, de totale schepping.

Leven vanuit de Aquariusmystiek is een weg naar binnen om van daaruit aanspraak te kunnen maken met de scheppingskracht, waardoor uitzuivering kan plaatsvinden.
Dat het dus zoveel chaos, verwarring in en buiten onszelf plaatsvindt, hoort bij de Aquarius-uitzuivering. Het is niet anders. Het brengt bij heel veel mensen onder elkaar heel wat onrust teweeg, niet alleen tussen mensen onderling, niet enkel op micro- niveau maar wereldwijd.

Karma wordt nu in versneld tempo gespiegeld op elk niveau van het leven.
Willen we bij het hoogste potentieel van onze ziel komen, dan is het interessant om te weten dat de bronnen van karma zich op drie niveaus bevinden, te zeggen:

het persoonlijk karma
het karma van je familiee
en het karma dat in voorgaande leven werd opgebouwd
We beginnen met het karma dat je in je huidige leven hebt opgebouwd. Misschien realiseer je je dat bepaalde situaties en omstandigheden die je zelf hebt gecreëerd niet prettig zijn, je meer moeilijkheden bezorgen dan je lief is….misschien doe je een werk waar je op uitgekeken bent, je niet meer dàt brengt waar je je gelukkig bij voelt, misschien blijf je hangen in een relatie waarvan jij of allebei weet dat het klaar is, wàt het ook is, het is volledig aan jou ( jouw verantwoordelijkheid) om karma in te lossen door datgene te doen waar jij van weet, heel diep in je ziel je hart en je hele wezen, je bevrijdt.
Makkelijker gezegd dan gedaan…je moet het werk tot het einde der dagen blijven doen, omdat je denkt, vreest dat er niets anders komt, dat je niets anders kan, dat je te oud bent, te onervaren, niet de juiste opleidingen, te ver van huis….IS DAT WAAR?
Misschien blijf je in een relatie zitten omdat je angst hebt voor de gevolgen op materieel vlak, angst dat je kinderen, je familie je zal veroordelen, of omdat je misschien zelf wel uit de comfortzone moet stappen en werk moet zoeken….IS DAT WAAR?
Zonder te oordelen, maar sta eens even stil bij jezelf: wat zijn je werkelijk motieven om te blijven waar je bent en je toch ongelukkig voelt, niet gewaardeerd, zelfs ziek wordt van het leven dat je nu al veel te lang LIJDT? Handig om de vinger naar de werkgever, de partner, de familie, de wereld te wijzen en waar blijf JIJ in het hele verhaal?

ONGELUKKIG MEDIUMWil je blijven LIJDEN of wil je met stap 1 de beslissing nemen een leven te LEIDEN op een manier waarin jij de hoofdrolspeler mag zijn?
Dàt is AQUARIUS….we worden allen wakkergeschud, sommigen wakkergeschopt.
Soms kiezen mensen voor zelfmoord in deze tijd, nu nog meer dan ooit…nog liever een eind maken aan het leven dan een eind te maken aan de manier van leven.

Geen oordeel, geen kritiek…;ik merk het steeds meer en meer op. Is dat karma…éénmaal aan Gene Zijde zullen we het allemaal wel te zien krijgen, zonder uitzondering.

Dus lief mens, aan dat persoonlijk, individueel karma kan je echt een einde maken, als je maar met de billen bloot durft gaan…als je maar die maskers durft neer te laten, als je maar de keuze maakt je volledige potentieel van je geboorte-recht op te eisen. Lijden hoeft niet meer.

Laat de media die voortdurend angst zaait voor wat het is…maak tijd om elke dag jezelf te verbinden met je hoogste potentieel op zielsniveau. Alles wat we naar binnen laten komen van buitenaf, alle duistere negatieve berichten, zelfs filmpjes her en der….maakt net dat we blijven vasthouden aan lijden.

Wat heel vaak wordt vergeten is het karma van onze familie, onze geboortefamilie in diverse lijnen.
Ouders, grootouders en andere voorzaten!
Ook hieraan moet gewerkt worden om onze ziel te bevrijden van hun onbedoelde karma.
Al eens bij stilgestaan dat je misschien wel de ambitie van een grootouder vervuld, in plaats van je eigen ambitie?
Al eens over nagedacht dat het soms wel kan gebeuren dat je met bepaalde situaties op familie-eigen manieren omgaat, die je achteraf gezien niet echt liggen, of zelfs tegen de manieren vaarop je diep van binnen als je eigen ervaart?
Of dat je gedragingen vertoont die jezelf in de weg doen staan maar waar je je machteloos in voelt?
Heel wat voorouderlijke patronen, houdingen, ziektes, relatiestijlen zijn nogal eens terug te vinden in je huidige leven. Maar wat je niet herkent, kan je evenmin veranderen. Herkennen van de gaven en de plagen van je voorouders- je familiekarma- is de eerste stap en heel dikwijls een grote openbaring!
We zijn ons van heel wat familiekarma niet echt bewust, omdat deze onbewust werkt, vanuit het psychisch onbekende.

AARDINGS KOORDIk heb zelf op een prettige en tegelijk best intensieve reiniging van mijn bloed- en zielenlijn laten uitvoeren in Nederland, verbazingwekkend wat ik in mijn DNA zoal opgeslagen had, vooral langs mijn moeders lijn. Wat mij betreft, een aanrader voor diegenen die voelen dat de blokkades waaraan je misschien al hard hebt gewerkt en niet opgelost geraken! Trek er alvast dan maar een dag voor uit!
Ten laatste dienen we ook het karma dat we in voorgaande levens hebben opgebouwd ook in te lossen.
De laatste jaren hebben veel deskundige onderzoekers overtuigend bewijzen verzameld die het idee van vorige levens het karma dat er uit voortkomt te ondersteunen!
Sommige mensen geloven in vorige levens, anders vinden het onzin. Verder onderzoek zal wel uitwijzen dat we de mogelijkheid van karma uit vorige levens serieus mogen nemen.
Wanneer je je realiseert dat je leven belast wordt door de gevolgen van je keuzes of die van anderen, of door de neerslag van een vorig leven, dan kan je beginnen met andere keuzes te maken, de wonden helen, rechtzetten wat verkeerd is, zodat je vanuit een grotere integriteit en echtheid leeft.

moeder mariaProf.Ian Stevenson heeft meer dan 3.000 gevallen bestudeerd, waarvan hij uitvoerig verslag heeft gedaan van de gevallen die aan zijn hoogstaande maatstaven voldeden.
Een aanrader is eveneens Dr. Michael Newton!
Karma- eigen, van de familie of uit het verleden- functioneert in een samenhang of inbedding die we moeten leren begrijpen om een beter idee te krijgen hoe het werkt.
Een mooie oefening hiervoor is je waarden en je werkelijkheid te onderzoeken
Onze kijk op de werkelijkheid is altijd beperkt! We moeten echter wel elk moment keuzes maken, actie ondernemen op basis van onze werkelijkheid.

De oefening kan je helpen duidelijker te zien hoe je visie op een voller leven je kijk op de werkelijkheid en je keuzes en acties heeft bepaald en beïnvloedt.

Neem een blad en maak twee kolommen, links en rechts.
Op de linkerkant schrijf je ‘ Mijn werkelijkheid ‘ en in de tweede kolom (echts)  schrijf je ‘ Keuzes en acties die mijn werkelijkheid hebben bepaald ‘.

Maak opnieuw twee kolommen en noteer in de linkerkolom ‘ Hoe mijn werkelijkheid nu bij me past ‘  en in de rechterkolom ‘ Andere acties voor andere gevolgen’.
Warme karma groet van  licht en liefde
©Medium Mieke
www.miekecoigne.com