Paragnost Eddie & Consulenten

Blessed Imbolc

Blessed ImbolcImbolc is het feest van de godin Brigit en kondigt het begin van de lente aan en het lengen van de dagen.

Dieren en planten blijven nog even in het onzichtbare, zaadjes beginnen te zwellen en te kiemen onder de grond; dieren blijven nog even in hun ondergrondse hol tot ze krachtig genoeg zijn om naar buiten te komen en voedsel te vinden.

Imbolc staat symbool voor zuiverheid, groei en vernieuwing. De vereniging van het goddelijke, fertiliteit en het loslaten van het oude om het nieuwe ruimte te geven.

Ons leven voltrekt zich in natuurlijke ritmes en cycli en overgangen van het ene seizoen naar het andere, van ontkiemen, geboorte, groei en bloei tot verval en rust. Het is een prachtige tijd om je verbinden met natuur zodat je je één kan voelen en in harmonie met alles wat leeft in en om je heen.

Imbolc weerspiegelt de voorbereiding op de geboorte van nieuw leven en betekent letterlijk ‘ in de buik ‘. Mensen die in deze periode geboren worden hebben vernieuwende inspirerende visies.

Brigit is de godin van Imbolc en is een Keltische drievoudige godin. Ze vertegenwoordigt drie apsecten van de vrouw: de jonge maagd, de koesterende en liefhebbende moeder en de oude wijze vrouw.

Brigit is een vurige godin die onvermoeid iedereen beschermt die haar aanroept. Ze is de vrouwelijke tegenhanger van Aartsengel Michaël met zijn krijger-energie.

De tempel van Brigit staat in Kildare, in Ierland.
Brigit geeft de boodschap niet op te geven en op te komen voor wat goed voor je voelt.
‘ Wees op de eerste plaats helder over je intenties en je bedoelingen. Als je niet helder bent, vermindert je kracht en sterkte.
Wees als een kaars in het donker- helder en duidelijk over hetgeen voor jou aanvaardbaar is, wat het beste is voor jouw ziel. Je wordt geleid en beschermd. Sta op en spreek vanuit jouw waarheid, kom op voor wie jij bent, sta open om te ontvangen. Dit is het moment om krachtig en standvastig te handelen, want het vuur van jouw kracht en passie worden aangewakkerd en drijven je verder op weg naar jouw levensdoelen. Ook al voel je je onzeker, word je geconfronteerd met angsten, sta voor jouw hoogste idealen en jouw waarheid, jouw visie, jouw verlangens. Neem vandaag een duidelijke positie in en stel niet uit tot het perfecte moment zich aankondigt: elk moment is perfect. En dit moment is NU.
Brigit nodigt je uit om te vertrouwen in je onderneming, ze moedigt je aan trouw te zijn/ te blijven aan jouw waarheid, jouw visie, je diepere weten en vraagt je je geen zorgen te maken over wat anderen hierover denken, treed krachtig en moedig op.
Leuke rituelen die je vandaag kan doen:
Ruim je kasten op, spullen die je niet meer nodig hebt of gebruikt kan je nu wegdoen, opruimen geeft ruimte voor het nieuwe, opruimen creëert ruimte in jezelf. Haal heerlijk ruikende hyacinten en geniet van hun zalige geur. Verbind je met de energie van de natuurwezens om je heen, en vraag om helderheid , inzicht en inspiratie…
Voor christenen is het vandaag Maria Lichtmis en velen vieren dit feest met lekkere pannenkoeken, het is een klassiek gebruikelijk ritueel en wordt uigedrukt met het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.
Waarom pannenkoeken? Wel , Maria offerde 40 dagen nadat ze bevallen was van Jezus, een lam of twee duiven om zich te zuiveren en later werden processies ingevoerd met brandende kaarsen gehouden, vandaar ‘ lichtmis ‘: de zon stelt het licht voor en neemt het over van het duistere.
‘Blessed Woman come to me Woman of the Fires, Woman of Poetry Blessed Woman come to me woman of Healing, Woman of Skillful Means Blessed woman of the land Guide my heart and guide my hand Blessed Woman of the streams Guide my soul and guide my dreams Blessed Woman come to me Woman of the fires Woman of Poetry, Blessed Woman come to me Woman of Healing Woman of Skillful Means. Blessed Woman of the hills Heal all wounds and heal all ills Blessed Woman of the flame Awaken me to renew again.’


Blessed Imbolc!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com