Paragnost Eddie en Consulenten

Bewustzijn Deel 2

Bewustzijn  Deel 2Bewustzijn
Deel 2

In het vorige blog heb ik verteld dat angst velen in de wurggreep van de werkelijkheidsillusie houdt. Het is op dat niveau dat problemen zichtbaar zijn.

HELDER WAARNEMEN
Als je eens om je heen kijkt en met heldere ogen kijkt, dan kun je waarnemen dat elkeen in zijn eigen illusie ronddobbert. De een vertelt uitbundig over toekomstige plannen, de ander voelt zich benadeeld in het leven, weer een ander trekt zich terug in gedachten. De grenzen die worden gebouwd bestaan uit verhalen; verhalen van mislukking, succes, slachtoffer of martelaar, baas, leider enzovoort.

GEEN PASKLAAR ANTWOORD
Er is niet zomaar een pasklaar antwoord op de vraag hoe de illusie te doorbreken, want dit is heel persoonlijk. Tot op zekere hoogte is er het weten, doch het gedrag dat gesteld wordt is een herhaling van vertrouwd gedrag.

Zij die een ‘machtspositie’ bekleden, houden de controle. Degenen die een sterke winnaarsmentaliteit hebben, zullen ernaar streven dé beste te zijn. En anderen die de confrontatie vermijden wachten af, leunen achterover en hopen dat het allemaal wel goed komt.

NATUURLIJK ONTVOUWEN
Misschien is het laatste nog niet eens zo gek. Met het goedkomen kun je ook waarnemen wat er precies gebeurt zonder iets af te dwingen of te forceren. In consulten merk ik vaak het forceren op. Relaties moeten opschieten, het moet snel gaan, er moet snel duidelijkheid zijn, er moet snel een nieuwe partner zijn. De druk ervaar ik vaak als verontrustend. Er wordt nog amper de ruimte genomen om een relatie te laten ontvouwen op een natuurlijke manier. Als het niet snel genoeg gaat, wordt ingegrepen via de gekende wegen als blokkeren, manipuleren, chanteren, kleineren.

En dat zou dan bewustzijn worden genoemd. Je vertelt dat je je bewust bent van wat je niet meer wilt en zeer vaag van wat je dan wel verlangt.

Op dit vlak is er nog een hele hoop te ontdekken op het diepste niveau van bewustzijn, enkel nog maar op aards niveau.
Zelf kunnen we toch stappen zetten naar een dieper bewustzijnsniveau, al is er nog zoveel meer waar we in dit aardse leven geen idee van kunnen hebben.

ZELFVERANTWOORDELIJKHEID
Het gaat om de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens, emoties en die laagje per laagje erkenning en ruimte geven. Ze zijn er niet voor niets. Alle overtuigingen en aannames onderzoeken. Van het moment dat je hiermee aan het werk gaat, ontrollen zich diepere inzichten. In dit proces is het zeer aannemelijk om op innerlijk verzet te botsen alsook de angst voor reacties van de omgeving.

Je mag aanvaarden dat iedereen zich in een eigen werkelijkheidsillusie bevindt. En waarnemen zonder te oordelen, creëert begrip en respect.

Het waarnemen dat we vanuit onbewustheid reageren, op de automatische piloot, vasthouden aan eigen overtuigingen en gelijk, is een eerste stap naar verandering van binnenuit. Er is geen andere weg.

Voel jij dat je die diepgaande verandering met een open hart wilt aangaan? Welkom!

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45