Paragnost Eddie en Consulenten

Bewustzijn anders belicht

belichtBewustzijn anders belicht

Bewustzijn
Als er een woord is dat we met schering en inslag gebruiken is het wel bewustzijn. Bij de idee dat we al een heel eind op weg zijn naar een ‘hoger bewustzijn’ stel ik me de vraag over welk hoger bewustzijn het gaat.

WELKE WERKELIJKHEID?
In welke ‘werkelijkheid’ zouden we naar een hoger bewustzijn kunnen evolueren, rekening houdend met het gegeven dat we in een gecreëerde illusionaire wereld leven.

Zoals ik het waarneem is het bewustzijn oneindig en oneindig veel meer dan de gedachten die we hebben over bewustzijn. Bewustzijn is een abstracte gedachte, niet bewijsbaar, niet meetbaar, niet te bewijzen en toch is het dat wat velen willen bewijzen op vele manieren.

ONEINDIG BEWUSTZIJN
De diepste werkelijkheid van bewustzijn is zijn oneindige potentieel en wat wij ervaren is nog niet eens een topje van de ijsberg. Er zijn miljarden universa in ontelbare onzichtbare dimensies waar we ons niet van bewust zijn.

ILLUSIONAIRE WERKELIJKHEID
We zitten in een werkelijkheidsillusie die voorbijgaat aan de oneindige aard van wat bewustzijn is. In feite leven we in onze eigen cocon, beschouwen we ons als het centrum van de wereld en elk moment houden we deze illusie als de waarheid vast. En het ironische is dat we er alles aan doen om in die illusie te blijven geloven.

HERKENNEN EN ONTMANTELEN VAN PERSOONLIJKE WERKELIJKHEIDSILLUSIES
Hoe we die illusie dat we zo bewust zijn van wat er werkelijk speelt op aarde kunnen doorbreken, is onze eigen persoonlijke werkelijkheidsillusies onder ogen zien en ontmantelen.

EVOLUEREN NAAR EEN AARDS-SPIRITUEEL-KOSMISCHE BEWUSTZIJN
Bewustzijn zoals het woord dagelijks wordt gebruikt is niet dit soort van bewustzijn dat nodig is om te evolueren als aards-spiritueel-kosmische mens.

In een bepaald opzicht ‘weten’ we dat we niets weten, we weten wat we hebben geleerd en voor waarheid hebben aangenomen en we herhalen eindeloos dezelfde gedachten en handelingen.

DOORBREKEN VAN OUDE PARADIGMA’S
Ook al lijkt het doorbreken van een patroon een bewijs te zijn van een toenemend bewustzijn. Het gegeven dat we vaak in oude patronen terugvallen of even funeste patronen creëren is een teken dat we nog steeds in hetzelfde rad zitten.

Het allergrootste virus tot het in stand houden van de vicieuze cirkel is angst.

Wordt vervolgd.

Inspirerende hartegroet

Mieke Box 45