Paragnost Eddie en Consulenten

Betekenis van de Volle Maan

maancyclusBetekenis van de Volle Maan en prachtige rituelen

12 januari kondigt zich de Volle Maan aan in Kreeft. Geïnteresseerden vragen me regelmatig uitleg rond de invloeden van de maancycli op hun emoties, gevoelens, relaties….
Ik wil graag een eenvoudig beeld schetsen zodat het voor lezers wat duidelijker is welke invloeden de maancycli vnl de Volle Maan en Nieuwe Maan kan hebben. Dit zal voor hooggevoeligen wellicht duidelijker voelbaar zijn dan voor diegenen die zich hier nog niet echt bewust van zijn, hetgeen niet betekent dat ook zij die hier niet bij stilstaan ongevoelig voor zijn.
Laat me stellen dat de maancyclus nooit stopt, de maan is eeuwig wassend en afnemend.
De Volle Maan is eigenlijk het hoogtepunt van de maandelijkse maancyclus en dit betekent dat de energieën die zich gedurende de maand hebben opgebouwd en groter zijn geworden opeens ( en in feite is dit niet zo opeens…want veel mensen voelen al dagen ervoor een onbepaalde spanning) exploderen.
Bij Volle Maan worden we elke keer geconfronteerd met het nog niet opgeruimde puin van het verleden en dit is heel herkenbaar in mijn consulten. Dagen ervoor beluister ik mensen met verdriet, boosheid, verwarring….of zelfs mensen die gewoon een heel onbestemd gevoel hebben, alsof er iets gaat gebeuren.
Als ik de vraag stel hoelang ze zich zo voelen, klopt het meestal met de tijdsindicatie: een paar dagen voor de volle maan zijn emoties en gevoelens heftiger, ongecontroleerder….en in die momenten is soms het enige wat ik doe is met aandacht luisteren en erkenning geven. Dit geeft de meesten een gevoel van opluchting….ze zijn niet gek, niet gestoord, niet raar….sommigen zeggen me dat ze al dachten dat het met die Volle Maan te maken had, want ze hebben al in de gaten dat het vrijwel elke maand hetzelfde liedje is.
Uiteraard laat ik mijn cliënten ook kijken naar hetgeen healing nodig heeft, hetgeen mag losgelaten worden, vergeven worden, want hardnekkige thema’s komen elke maand opnieuw om de hoek kijken.
Volle Maan gaat dus over het transformeren, het veranderen van hardnekkige negatieve gedachten, gewoonten, relaties, een Volle Maan geeft ons elke maand de gelegenheid om schoon schip te maken, om een nieuw begin te maken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, I know…want ons ego is de grootste saboteur in ons veranderingsproces.
Alles wat niet bijdraagt tot een vredevol leven, alles wat we zelf in stand houden en wat ons niet echt van binnenuit gelukkig maakt, mogen we laten gaan. Ook gevoelens als afgunst, schuld- en schaamtegevoelens, spijt…..
Volle Maan is hét ultieme moment ( net omwille van haar sterke energie) om naar binnen te keren, in onszelf te kijken, verbinding te maken met ons hart, wat er écht, werkelijk speelt, wat we écht voelen, om situaties en mensen die erbij betrokken zijn te vergeven, liefde te brengen naar een situatie en in liefde te laten gaan.
Bij Volle Maan krijgen we de gelegenheid naar onze eigen diepst verborgen duistere kanten te kijken, en de strijd met die duistere kanten op te geven , er licht naartoe te brengen, er ruimte aan te geven en los te laten.
Volle Maan brengt die dingen onder onze aandacht waarvoor we weglopen, waarvoor we bang zijn….
Zijn we bang niet perfect genoeg te zijn en gedragen we ons daardoor heel kritisch naar anderen toe?
Geven we teveel aan aandacht aan de ander, om toch maar de vriendschap, de liefde niet te verliezen van diegene van wie we houden?
Je kan het rijtje zo voor jezelf aanvullen….censureer niets in wat jij voelt wat jij nu mag gaan veranderen, loslaten….
Omdat Volle Maan ons een goede gelegenheid geeft het puin op te ruimen ( en zolang we in het aardse leven leven, zullen we puin blijven ruimen, maak je dus maar geen illusies dat je op een dag helemaal klaar bent met puin opruimen: o ja, dat moment komt er heus wel, en dat is het moment dat we terugkeren naar huis of gaan ‘ hemelen ‘ ) onze rugzak verder leeg te maken ( en liefst in de rugzak van anderen kieperen) is het ook een heel gunstig moment om vergevingsrituelen uit te voeren en ook dankbaar te zijn voor alles wat je hebt geleerd of afgeleerd, dankbaar voor ieder die op je pad is gekomen en er ook weer is afgegaan.
Onthechting van illusies maakt ons vrijer om meer ruimte te creëren voor onze levensweg.
Soms willen mensen vb in families de banden strak aanhouden, om redenen die enkel diegenen kennen vb: controle blijven houden over het leven van een ouder, kind, broer, zus….het verleden willen vasthouden vanuit een vroegere gezinsdynamiek en waar de ander al langer aan is ontgroeid , wrok blijven koesteren naar een ex en uit zijn op vergelding en wraak , het is allemaal aards gezien pijnlijk, doch als we dit van bovenaf bekijken hoort het blijkbaar bij de te leren lessen zelfs in een familiecontext.
Karma kan je slechts oplossen bij deze door middel van vergeving, vergeving niet omdat jij of de ander iets verkeerd of fout hebt gedaan, vergeving doe je niet voor de ander maar voor jezelf, door jezelf én de ander de ruimte te geven verder te gaan met het leven dat bedoeld is.
Vergeven lijkt nog voor velen een heel moeilijke stap doch als we ons ego kunnen overstijgen en de verbinding maken met ons hart, kan het niet anders dan dat alle emoties die gepaard gaan met het nog niet kunnen vergeven ( hetgeen niet betekent dat je goedkeurt wat er is geweest) op een dag zachter worden, minder scherp….Op die manier kan onze ziel zich verder tijdens ons aardse leven zich verder ontwikkelen.

Als we ons even herinneren dat we voor geboorte afspraken hebben gemaakt met mensen met wie we één en ander gingen leren ( waaronder vb verraad, bedrog….) ervaringen die nodig waren voor onze verdere groei.
Ik kan heel goed begrijpen als je dit mogelijks onzin vindt, te ver gezocht….laat het gewoon even naar binnen komen en voel je vooral niet schuldig, het hoorde bij ieders leerpakketje. En om die reden mag je hier anders naar kijken.
Stel vb dat je met iemand geconfronteerd wordt op de werkplek en à déjà vu moet je elkaar niet, nochtans er is niets gebeurd, er is geen enkele reden dat je je kan bedenken waarom je die persoon gewoon niet moet, niet kan uitstaan, die persoon irritant vindt….weet dat jullie met elkaar een zielencontract hebben: je kan je dood blijven irriteren aan die persoon, je leert er veel meer uit door te onderzoeken waar dit gevoel vandaan komt; zie het als een plan dat jouw dient voor je verdere groei. Eénmaal je dit inziet, kan je weer in vrede met jezelf verder én laat je de ander ook in eigen-waarde.
En zo geldt dit voor alle relaties en situaties in ons leven….alles en iedereen kan onze leraar zijn, als we maar bereid zijn dit te zien, en uiteraard geldt dit ook voor de ander!

volle maan gedachtenDus, maandelijks krijgen wij de kans om schoon schip te maken met mensen, situaties waar nog wat blijven hangen is, dat ons bezwaart en ons ziek kan maken.
Als we ons realiseren dat emoties als wrok, wraak, boosheid, verbittering, woede….een aanslag is op ons lichaam én onze geest en we hierdoor ziek kunnen worden, denk ik wel dat velen bereid zullen zijn aandacht te geven aan wat op dit moment nog steeds een aanslag vormt op een liefdevol en vredig leven.

De meest eenvoudige oplossing ligt vaak in het wegsnijden van gekristalliseerde verbittering, woede, wrok, boosheid…doch het wegsnijden is geen oplossing op termijn, alles wat toxisch is voor onze gezondheid kristalliseert zich dan wel weer elder en voor je het weet is je gal verwijderd, ben je een nier kwijt , is dat kankergezwel in je maag weggehaald en dit met succes volgens de klassieke geneeskunde. Kijk maar eens rond in je nabije omgeving hoe vaak het niet gebeurt dat iemand van de ene operatie in de andere terechtkomt, omdat het stukje bewustzijn er nog niet is de link te leggen tussen vergeven op hartsniveau of wel verbaal te zeggen vergeven te hebben en diep vanbinnen vol haat te zijn.
Het lichaam kan nooit bedrogen worden, hoe vaak we onszelf voorhouden dat we het allemaal wel hebben verteerd, ons lichaam toont ons perfect of we echt tot op de bodem zover zijn echt vergeven te hebben.

Zoals Boeddha in één van zijn uitspraken schreef: ‘ Vasthouden aan woede is gif drinken en verwachten dat die andere persoon sterft. ‘

Morgen komt een blogje rond een vergevings- en dankbaarheidsritueel. Je kan dit op jouw manier gestalte geven en er je persoonlijk ritueel van maken.
Vergeven verandert jouw trilling en de energie tussen jou en anderen en in situaties.

Heel veel liefs
Engelenmedium Mieke Moon
www.miekecoigne.com