Paragnost Eddie en Consulenten

Je bent meester van je leven

Je bent meester van je levenEr is een heel belangrijk misverstand over het leven en het vormt het belangrijkste gevolg van het onredelijke gevoel naar vrijheid zonder eigen verantwoordelijkheid. Het is de gedachte dat je kwaad kan gebeuren door een God, een god van de verbeelding, door het leven, door het lot of door de wreedheid, onwetendheid, egoïsme van de buitenwereld. Door onze volle verantwoordelijkheid te ontkennen maken we anderen / de buitenwereld verantwoordelijk voor het leven en het welzijn.

Door ons niet zo hardvochtig vast te klampen aan de illusie van de vrijheid zonder verantwoordelijkheid kom je tot inzicht dat je onafhankelijk bent en jij meester bent over je leven, over je ‘ lot ‘ en niemand anders.

Niemand anders dan jijzelf schept je eigen geluk/ ongeluk en met dit inzicht kan je nu de behoefte je slachtoffer te voelen loslaten. Je leert verbanden te leggen tussen vervelende gebeurtenissen en eigen verkeerde reacties/ gedragspatronen, hoe verkeerd iemand ook moge geweest zijn, het gaat altijd over jouw manier van reageren en omgaan met…

Voel je je hulpeloos…waar en wanneer heb je voor de allereerste keer geleerd dat je hulpeloos voelen geleid heeft tot afhankelijk van de buitenwereld en je op die manier alle verantwoordelijkheid opnemen hebt laten ontnemen?

De angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de ander de toelating hebt gegeven jouw kastanjes uit het vuur te laten, is een hoge prijs die je moet betalen door hulpeloos, hopelijk te blijven en in angst te leven.

In waarheid en werkelijkheid kan jou onmogelijk kwaad gescheiden door tekortkomingen of verkeerde daden van een ander, hoezeer dat ook op het eerste zich kan lijken. Als je oppervlakkig blijft oordelen, vind je geen waarheid noch werkelijkheid. Sommigen zijn bereid om dieper te graven naar de wortel, anderen zijn erop ingesteld op een oppervlakkige manier te oordelen en weigeren die oppervlakkige oordelen los te laten omdat er nog steeds hoop is dat de illusie uiteindelijk werkelijkheid wordt. Je moet dus wel bang zijn en blijven voor anderen, voor hun oordeel, voor hun afkeuring… En zolang dit blijft, blijf jezelf als een slachtoffer zien.

Als je echt bereid bent en erop voorbereid bent ten volle alle verantwoordelijkheid te nemen, moet je de waarheid wel gaan inzien nl dat jou door anderen geen kwaad kan geschieden. Ik vermoed wel dat velen dit lezen met gefronste wenkbrauwen, maar zelfs een massale ramp, waarvan de geschiedenis doorspekt is van rampen, velen op wonderbaarlijke wijze heeft gespaard en anderen niet. Dit kan je niet wegredeneren als toeval of als een god die sommigen goed gezind is en anderen niet. Dit is een vervormde gedachte van een straffende God….waarin de ene meer op de proef wordt gesteld dan de andere. God is in elk wezen en dat deel van het goddelijke regelt de dingen op een zo prachtige manier dat al je verkeerde houding op de voorgrond treden, soms heel sterk en in andere tijden van je leven minder sterk. Je eigen verkeerde houdingen en innerlijke dwalingen trekken kennelijke fouten en wandaden van anderen aan. Er kan je niets ‘ aangedaan ‘ worden door fouten of kwaad van anderen, als je niet zelf iets in je hebt dat hierop reageert, zoals de ene toon met de andere meetrilt.

Ik geloof dat iedereen op het pad de waarheid zal ontdekken als hij dat echt verlangt. Onderzoek eerlijk de gebeurtenissen, waarover je je allemaal irriteert, wat je stoort, elke dag.

Zoek uit wat in jou reageert of overeenstemt met en gelijke trek of een precies tegengestelde trek van en ander die jou heeft getriggerd. Als je werkelijk de overeenstemmende noot in jezelf ontdekt, voel je je vanzelf niet meer het slachtoffer. Hoewel je er aan één kant van geniet je het slachtoffer te voelen, is het een twijfelachtig plezier. Het verzwakt je en zal angst in je oproepen. Het zet je gevangen. Door het verband te zien tussen je innerlijke verkeerde houdingen en de uiterlijk onwelkome gebeurtenis, zie je je eigen onvolkomenheid, doch in plaats van je zelf te verzwakken, maakt dat je juist sterk én vrij. Je bent zo geconditioneerd om je in je leven te focussen op het kwaad dat jou schijnbaar door anderen wordt aangedaan, dat je je automatisch het slachtoffer voelt.

Je reageert met de schuld aan de ander te geven en op die manier vind je nooit de overeenkomstige noot in jezelf. Het vraagt oefening om deze weg tot aan het einde te gaan. Zelfs diegenen die zichzelf met een zekere mate van eerlijkheid onderzoeken, slagen daar vaak niet in wanneer het op de dagelijkse dingen aankomt!

Wanneer je je eigen bijdrage aan een onwelkome situatie ontdekt, hoe subtiel die ook mag zijn, zal de wereld je geen angst meer inboezemen.

wijze-uilAls je angst voor het leven en voor de ontoereikendheid van anderen niet is opgeruimd, heb je zelfs nauwelijks de oppervlakte beroerd. Ja, je hebt wellicht een paar factoren gevonden die aan je angst bijdragen, maar als deze angst niet is opgelost, ben je nog steeds bezig met het zoeken naar excuses en vluchtroutes . Als je jezelf werkelijk onder ogen ziet, moet je wel zien dat jou niet echt niets door anderen wordt aangedaan, en kan je meester over je leven worden. Om die reden hoef je niet bang te zijn; je ervaringen moeten je de waarheid en betekenis van eigen verantwoordelijkheid laten zien.

En dit is nu de tijd om de sprong te nemen naar het nemen van verantwoordelijkheid en de energie van het slachtofferbewustzijn achter je te laten.

Februari is voor veel bewuste mensen een heel heftig emotionele maand geweest, voor sommigen op elk vlak, voor anderen op bepaalde vlakken….degenen die in 2016 hun huiswerk hebben gemaakt, genieten grotendeels van het geleverde werk en hebben andere keuzes gemaakt, gezonde keuzes, diegenen die het puin van het verleden nog niet hebben opgeruimd krijgen alsnog de gelegenheid om hier bewust werk van te maken om in het bewustzijn van meesterschap te kunnen groeien.

Om die reden staat in mijn profiel zonder twijfel: jij bent kapitein van jouw schip: jij staat aan het roer en jij bepaalt jouw levensroute, jouw levensweg en op die route zal jij ook de keuze maken wie meevaart, soms een leven lang, en soms voor een korte reis en soms komen nieuwe mee-vaarders, maar jij blijft wel aan het roer. Jij mag nu meester worden van jouw leven, zoals het is bedoeld voor iedereen. Lees dit artikel met je hart en laat de sluier over jezelf vallen.

Warme groet

Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com