Paragnost Eddie en Consulenten

Basisgevoel : ‘ Ik mag er zijn ‘

Basisgevoel Ik mag er zijnEen stukje belichting vanuit de antroposofie van Rudolf Steiner
Het thema van de eerste drie levensjaren van een kind is: ‘ incarneren ‘.
De eerste jaren vraagt de fysieke verzorging van een kindje veel aandacht omdat het volledig afhankelijk is van de opvoeders.

Belangrijk zijn de voeding, kleding, verschonen en verzorgen en de slaap. Ook de materiële omgeving vraagt de nodige aandacht: ‘ Waar wordt het wiegje, het bedje…geplaatst? Welke kleuren omgeven het kindje? Welke geluiden en lichtwerkingen zijn belangrijk voor het kindje? Is er voldoende rust ? Zijn er natuurlijke materialen als omhulling ….? ‘

Het kind vindt verder een ‘ houvast ‘ door de ritmen in de opbouw van de dag.
Het thema is in dit alles: hoe wordt het kind ontvangen op Aarde? Wat vindt het om zich heen?
Doordat het kind heel open staat, wordt de relatie tot de aardewereld bijna geheel verzorgd door de ouders, opvoeders…Dit thema ontmoeten ouders/ opvoeders opnieuw in zichzelf.
Belangrijk voor het voorbeeld is de vraag: hoe ben ik als opvoeder/ als ouder met mijn lichaam, met de fysieke omgeving verbonden? Hoe ben ik daarin ‘ geworteld? Kan ik zélf de rust en de regelmaat opbrengen die het kind nodig heeft? Kan ik genieten van mooie natuurlijke materialen? Kan ik plezier vinden in het verzorgen van de materiële levensvoorwaarden, voeden, verschonen, opruimen? Kan ik genieten van fysieke aanraking, knuffelen, spelen, aaien….?

Het lichaam en de fysieke wereld staan in deze periode volledig op de voorgrond, maar niet op een ‘ materialistische manier ‘, integendeel.
Omdat het kind nog zo open is, beleeft het in de elementen nog de werkzame krachten in het licht, de zwaartekracht, de warmte, het stromende water. Dat roept de vraag voor de ouder op , welke verhouding hij / zij heeft met de ‘ scheppende krachten ‘ in de natuur.

Belangrijk voor het kind is niet de materie op zich, maar het feit, dat het in de aardse omgeving nog iets van de geestelijke werkelijkheid terug vindt, en daarin een levensvertrouwen kan opbouwen.
In dit verband zijn de aanwijzingen van Rudolf Steiner heel interessant omdat juist door de aanraking, de tastzin, een zekerheid kan gevonden worden voor het bestaan van God, van een meta-fysieke werkelijkheid.
Het kind geeft ons als ouder de kans, om weer met die diepe geheimen van het bestaan in gesprek te komen.
Wil je graag meer inzicht in de antroposofische benaderingen rond kinderen ( onder andere) dan ben je van harte welkom.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com