Paragnost Eddie & Consulenten

Balans in het vrouwelijk en mannelijk

Balans in het vrouwelijk en mannelijk 2018 is numerologisch een 11 / 2 jaar . Het getal 11 is één van dE meestergetallen en we kunnen ons nu schrap zetten voor de verdere veranderingen en uitdagingen die ongetwijfeld op ons levenspad komen, waardoor we een stapje dichter zetten naar persoonlijk meesterschap. Het getal 11 staat voor leiderschap en niet meer zozeer zich laten leiden of misleiden. Het is ook dit jaar dat we onze talenten, creativiteit, idealen volop tot bloei laten komen, blokkeer je die energie dan kan zich dit laten zien in fysieke klachten. Het is ook een 2 jaar ( 11= 2) en dat betekent concreet evenwicht creëren tussen het mannelijke / vrouwelijke in zichzelf én in relaties, evenwicht tussen het materiële en spirituele. Meesterschap en Innerlijk Leiderschap waarin dit jaar het zoeken naar verbinding en evenwicht de toon zet ( voor de komende tijd).

Onze vrouwelijke intuïtieve gevoelskant wordt nog vaak onderdrukt omdat we tot op heden onze rationele logische analytische kant laten prevaleren. We proberen werkelijk alles te bewijzen, te verklaren, liefst met wetenschappelijk onderbouwde feiten en formules in plaats van de ruimte te geven aan het diepere weten. Intuïtieve gevoelens zijn eenvoudigweg niet te bewijzen- ze zijn er gewoon – omdat ze afkomstig zijn van hogere gebieden. Ze zijn betrouwbaarder dan het onvolmaakte verstand dat slechts afgaat op onvolledige voorafgaande ervaringen. Dit is nu de energie van 2018 waarin er balans kan gecreëerd worden tussen ratio ( de mannelijke pool in onszelf, zowel bij mannen als vrouwen) en de intuïtie ( de vrouwelijke pool in onszelf, zowel bij mannen als vrouwen).
Wanneer we alles wat nu nog uit evenwicht is in balans kunnen brengen, kunnen er vrij snel dingen veranderen in ons leven. Alle dingen op aarde die niet bijdragen voor het algemeen welzijn, worden opgetild naar een niveau waarop alles in balans komt met wat nu nog uit balans is.
We weten al heel lang dat we allemaal die vrouwelijke intuïtieve kant hebben en die kant mag nu meer en meer op de voorgrond treden. Onze intuïtieve vrouwelijke kant werkt helend, genezend op het mannelijke principe. Eigenlijk staat het leven al open voor de golf van eenheid; deze principes zijn onderzocht en begrijpen wat het betekent om afgestemd te zijn op ‘ eenheid ‘. Helaas nog niet iedereen is zover – voor de meesten die nu hier op aarde leven is het een heel grote opdracht om het leven hierop af te stemmen.
We zijn op aarde om balans te brengen wat we heel lang niet in balans hebben gebracht en we kunnen dit bereiken door hier SAMEN aan te werken, zodat de veranderingen ook mogelijk gemaakt kunnen worden voor alle mensen.
In eerste instantie houdt samenwerking in dat informatie vrijelijk wordt gedeeld, voor iedereen ter beschikking worden gesteld. Anderen helpen zodat ze kunnen horen waar het in het leven nu werkelijk om draait. Het als eenheid samen werken is dé sleutel tot de vervulling van ons idee over de volmaakte aarde.
Waarin zit hier nu het mannelijke en het vrouwelijke deel? Om te kunnen creëren is de gedachte ( mannelijk) – het helder en duidelijk beeld van wat we willen creëren de onontbeerlijke basis- en het gevoel ( vrouwelijk) is een tweede belangrijke voorwaarde om te kunnen creëren; we creëren elke dag nieuwe levensomstandigheden en als dit niet goed is voor ieders hoogste goed, dienen te deze creatie bij te stellen of te veranderen. Dit kan niet zonder liefde als basisgevoel.
De aarde is op heel veel vlakken beïnvloed door de meest uiteenlopende aspecten dewelke niet gebaseerd zijn op liefde. We hebben hier een leven gevonden dat niet uitsluitend op liefde is gebaseerd, want het leven op aarde laat ons elke dag op veel manieren zien dat er nog niet zoveel liefde te vinden is. Het woord liefde wordt hardop gescandeerd…maar als we nuchter rond ons heen kijken is de liefde, die begint in ons eigen hart, overschaduwd door aspecten die niet gebaseerd zijn op liefde, maar wel op oordeel.
Een wereld als de onze heeft als belangrijkste verandering liefde nodig, en alles wat niet langer gestoeld meer is op het belangrijkste aspect, houdt geen stand meer. En dit op elk vlak. Is dit een drama? Voor sommigen kan dit als een drama voelen….terwijl het op een andere manier belicht net een mogelijkheid biedt om meer in balans en waarachtigheid in het leven te staan. Willen we een liefdevolle wereld creëren, dan zullen we eerst die liefdevolle wereld in onszelf dienen te scheppen, in ons eigen innerlijk universum. En dat heeft nog tijd nodig. Het is nu de beste tijd om wat meer vaart achter de verandering te zetten en het is onze taak om alles te doen wat aan de nieuwe tijd voldoet, want het enige waar we nu samen kunnen in samenvallen is de liefde…en al het andere, wat een schimmige voorstelling hiervan is…valt weg.
De beide polen in onszelf zullen zich in onszelf gaan versmelten als we eerst het werk in onszelf verrichten…we kunnen wel onze focus naar buiten richten en de theorie verkondigen naar de buitenwereld, doch zonder onze eigen binnenwereld is er geen fundament, geen basis. We willen eenheid, alleen lukt het niet zonder de beide polen in onszelf te verbinden, te ankeren, te leven. Het gaat dus niet zozeer over relaties man/ vrouw , dit is nog steeds het grote misverstand in relatie-vormen, alsof dit het enige volwaardige concept is. Ik merk het laatste jaar vooral heel wat verandering in het zoeken naar het – wie ben ik echt in relatie tot mezelf en wat betekent de verbinding met de Ander, ongeacht man/ vrouw .
Dit is het nooit geweest en zal het nooit zijn…lees er maar zelf de hele geschiedenis op na. Er is niets nieuws, de geschiedenis herhaalt zich, alleen mogen wij deel uitmaken van het groter kosmisch univerele spel. Wij zijn die eenheid als we hierin slagen, en als goddelijke eenheid maken we de intrede in ons nieuwe leven en dan zal samen pas écht samen ZIJN in Onvoorwaardelijke Liefde.
Namasté

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com