Paragnost Eddie & Consulenten

Aura’s, aura

aura en aura'sAura’s, De aura is de naam die wordt gegeven aan een veronderstellend energieveld dat, volgens verschillende  stromingen, mensen en ook andere levende wezens zou omgeven.

Aura’s zouden visueel kunnen worden waargenomen door elk mens.  Sommigen konden aura’s altijd al zien, maar bij de meesten moet het beoefend worden willen ze het waarnemen. De kleuren van een aura zouden, zo wordt beweerd, variëren naargelang de persoon en de omstandigheden. Aura healers  beweren dat ze ziektes kunnen diagnosticeren aan de hand van verstoringen in het aurabeeld. Met wetenschappelijke methodes zijn tot op heden geen aura’s vastgesteld.

Aanhangers van esoterische stromingen nemen aan dat een aura zou bestaan uit levensenergie, astrale energie, esoterische energie, of een andere, niet in het natuurkundige verscheidenheid voorkomende energievorm. De energie zou nadrukkelijk niet de infrarode straling betreffen, die alle lichamen uitzenden en zichtbaar gemaakt kan worden met een warmtegevoelige camera. Ook zou de aura iets anders zijn dan het nabeeld, dat het menselijk oog – onder bepaalde omstandigheden – waarneemt rondom objecten die tegen een heldere achtergrond zijn geplaatst.

De theosofie, die uitgaat van gevarieerdheid van de stof hylisch pluralisme stelt dat aura’s bestaan uit verschillende fijnstoffelijke lichamen,  die zich in verschillende lagen rondom het grofstoffelijke  lichaam zouden bevinden. Het etherisch lichaam’, het binnenste van deze fijnstoffelijke lichamen, zou via de chakra’s levensenergie uit de omgeving doorgeven aan het materiële lichaam.

Sommige oosterse filosofieën verbinden zeven auralagen met één van de zeven chakra’s middels chakra lagen:

  1. Eerste laag  is de natuurlijke verbinding tussen de eerste auralaag (fysiek lichaam) en het eerste chakra (perineum).
  2. Tweede laag is de natuurlijke verbinding tussen de tweede auralaag (emotioneel lichaam) en het tweede chakra (sacraal).
  3. Derde laag is de natuurlijke verbinding tussen de derde auralaag (ego-lichaam) en het derde chakra (Manipura of zonnevlecht).
  4. Vierde laag is de natuurlijke verbinding tussen de vierde auralaag (liefdeslichaam) en het vierde chakra (hart).
  5. Vijfde laag is de natuurlijke verbinding tussen de vijfde auralaag (communicatief lichaam) en het vijfde chakra (keel).
  6. Zesde laag  is de natuurlijke verbinding tussen de zesde auralaag (intuïtief lichaam) en het zesde chakra (derde oog).
  7. Zevende laag  is de natuurlijke verbinding tussen de zevende auralaag (goddelijk lichaam) en het zevende chakra (kruin).

Aurafoto’s

Er bestaan toestellen die aurafoto’s kunnen maken. Eerst wordt er een foto van de persoon gemaakt die op een stoel zit. Tijdens het maken van deze foto laat de persoon zijn handen op sensoren rusten, vergelijkbaar met de werking van een polygraaf De hieruit verkregen meetwaarden worden naar kleuren vertaald. Bij een analoog aurafototoestel worden deze kleuren met led licht op de net gemaakte foto van de persoon geprojecteerd, bij een digitaal toestel worden beide beelden simpelweg samengevoegd.

Een andere methode die claimt aura’s vast te leggen is de Kirlian fotografie. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een lens, waardoor het niet om een foto gaat in zijn meest gekende vorm. Hiermee kunnen enkel lichaamsdelen of voorwerpen zoals boombladeren ‘gefotografeerd’ worden.