Paragnost Eddie en Consulenten

Als relaties in de vorm veranderen

Als relaties in de vorm veranderenAls relaties in de vorm veranderen…vanuit Zielsniveau belicht. In heel veel relaties is het heftig…blijven of doorgaan, dat is dé vraag.
Dat we in een versnelde transformatie en transmissie op persoonlijk vlak zijn beland, is helder en duidelijk waarneembaar, op vrijwel vlak van het leven…waar de meeste mensen zich zorgen over maken is het niet langer voor mekaar krijgen in een relatie te blijven dat toxisch is. Ik benoem het als ‘ toxisch ‘ omdat het blijven vasthouden van een destructieve relatie, leidt tot onder andere gezondheidsklachten.

We weten dat de ziel magnetisch is en altijd bezig is transparanter en volmaakt licht te worden.
Je ziel kan energieën aantrekken en energieën wegduwen…net zoals een magneet werkt.
Het gebeurt soms dat iemand nog niet in staat is de energieën die niet bij hem past terug te sturen, Meestal is dit dan een probleem op het vlak van gezonde grenzen stellen…verbinding te maken met hun prachtige liefdevolle zielslicht.

Wat dan gebeurt is dat de omgeving niet begrijpt waarom die persoon dit toelaat…maar in feite kan je het ook anders belichten in plaats van die persoon te willen redden, te beschermen tegen…nl die persoon is een belangrijke zielsles aan het leren: het afstoten van energieën waarvoor hij niet meer ontvankelijk wil zijn.

Oordeel die persoon niet omdat hij die zielslessen nodig heeft in zijn leven.
Ik hoor zo vaak verdrietige oordelen over iemand die nog niet geleerd heeft grenzen aan te geven,  ‘ wat een zwakkeling, heeft geen eigen wil, is zo naïef, wat een slappeling….’ Herkenbaar?

In plaats van commentaar en kritiek te geven, iemand af te kraken, belachelijk te maken, is het beter om die persoon te accepteren, van hem te houden, straal zelf een liefdevolle zachte en pure zieleliefde uit.
Vergroot je eigen vermogen om energieën die niet bij je horen weg te duwen, af te wijzen door te versmelten met je eigen ziel. Laat je hartcentrum in harmonie komen met je ziel en stel je voor dat je ziel nu op een andere manier werkt: je ziel verandert haar magnetisme zodat ze alle energieën die niet bij je horen, wegstuurt…energieën die lager zijn dan jouw vibratie of zwaarder zijn.
Stel je voor je die energieën die je uit het universum hebt geaccepteerd maar niet langer bij je horen  helemaal loslaat; dit kan je in vele dimensies voelen en ervaren: emotioneel, mentaal en/ of fysiek.

Gewoonten, patronen of energieën die je van anderen hebt aanvaard worden door je ziel afgevoerd.
Stel je nu even voor en neem hiervoor rustig je tijd:

Denk aan de persoon met wie je bezig bent geweest een zielsrelatie te creëren en vraag je ziel je te helpen de energie die je van deze persoon hebt opgenomen maar die niet bij je past, los te laten.
Weet dat je ziel perfect welke energieën je mag aanvaarden, welke voedend voor je zijn en welke weggestuurd mogen worden.
Voel hoe je met je ziel één wordt en laat de energieën die je van deze specifieke persoon aanvaard hebt ( en die niet bij je horen, gedachten, gevoelens, overtuigingen..) nu los.
Creëer een zielsverbinding en voel het zuivere pure licht van zieleliefde dat tussen jullie aanwezig is.
Je kan dit proces nu ook herhalen met een persoon met wie je de ‘ vorm ‘ van de relatie wilveranderen.
Het is heel goed mogelijk dat je bewust afstand zal moeten creëren, zelfs moet stoppen elkaar te zien of enkel nog voor bepaalde doelen ( werk vb) om die energieën los te laten.
Wanneer je op een diep innerlijk level werkt om die energieën tussen jullie los te laten, zullen de uiterlijke vormen van de relatie veranderen en wat nu heel essentieel is in het hele proces van loslaten:
houd van de ZIEL van de ander ook al verandert de VORM van de relatie.

Voor je een relatie stopt of de intentie hebt de vorm te veranderen, is het goed om te reflecteren en stil te staan bij de reden waarom een relatie niet goed ( meer) loopt, of waarom het in je persoonlijk leven niet floreert.

Vaak merk ik dat mensen hun relatie wil stopzetten omdat er teveel persoonlijke problemen zijn, teveel spanningen, en dan ‘lijkt ‘ een scheiding of breuk de meest bevrijdende oplossing te zijn.
Soms hoor ik wel eens dat het saai geworden is in de relatie, hun leven voorspelbaar is geworden, of omdat ze in een soort van broer- zus relatie zijn beland…
De meeste mensen die ik beluister aan de lijn o.a. zetten die stap meestal na lang wikken en wegen, gaan niet impulsief te werk.
Stel jezelf eerlijk de vraag of je nog steeds een einde zou maken aan je relatie, mocht je gelukkig zijn met jezelf, met de manier van je persoonlijke invulling van je leven, met minder spanning en meer plezier en vreugde….
Het gebeurt ook nog wel eens dat mensen zich ( tijdelijke time-out) terugtrekken uit hun relatie omdat ze niet weten hoe hun grenzen neer te zetten…vanuit een gevoel ergens vrij te willen zijn en niet weten hoe te voldoen aan de eisen / verwachtingen van de partner…dus: conclusie: beter een einde maken aan de relatie, al is die nog zo beloftevol.
Hier kan je voor jezelf weer eerlijk de vraag stellen : ‘ Zou ik nog steeds de relatie willen beëindigen mocht ik mijn grenzen kunnen aangeven en niet langer het gevoel zou hebben aan allerlei voorwaarden en eisen te moeten voldoen? ‘

Gezonde grenzen stellen, duidelijk communiceren met elkaar ( en dat blijft een fundamentele ( voor)waarde om relaties ( in welke vorm dan ook) in stand te houden )levendig te houden en  kan wel eens resulteren in samen duurzaam genieten van jullie samen zijn.

Als Mindfulnestherapeute en – trainer zet ik het bijzonder krachtig werkboek ( vol met praktische tips)  ” Mindfulnes in je relatie ‘ in de kijker! Mensen die het boek hebben aangeschaft en er uiteraard mee gewerkt hebben…voelen zich heel dankbaar dat hun relatie een nieuwe boost heeft gekregen!

Heel veel liefs
Medium Mieke

www.miekecoigne.com