Paragnost Eddie en Consulenten

Heb jij je al dié vraag gesteld…..?

Heb jij je al dié vraag gesteld…..?Heb jij je al dié vraag gesteld…..? Een kijkje op ‘‘channelen ‘
Op de site van paragnost Eddie kan je lezen wat channelen betekent…dat er steeds meer en meer gechanneld wordt, kan iedereen zowat op de zovele spirituele sites lezen. Soms wordt me wel eens de vraag gesteld hoe het komt dat er zoveel gechanneld wordt, hoe het komt dat er zoveel kanalen tegelijkertijd boodschappen van vb Aartsengel Michaël channelen, Maria Magdalena, Meester Kuthumi …en zovele andere. Ik heb me zelf al jaren diezelfde vraag gesteld, omdat ik ook alles wat ik maar kon lezen aan boodschappen, ook gelezen heb en ik vond het vreemd dat de boodschappen van velerlei kanalen elkaar tegenspraken….ik lees vb wat de boodschappen van AE Michaël betreft enkel nog Ronna Herman, die erom bekend staat via haar boeken en nog steeds doorgaat op een heel hoog niveau. Het zijn niet de boodschappen die ik soms nog wel eens doorneem, omdat die overwegend heel gemakkelijk te lezen zijn, terwijl de boodschappen van een hogere orde, van een heel andere kwaliteit zijn. Ik stelde me ook soms wel de vraag of boodschappen gegeven worden door mensen die soms lijden aan psychoses en hierdoor denken dat de boodschappen die doorgekregen worden, werkelijk uit de Spirituele Wereld komen. Uiteraard ben ik zelf bijzonder voorzichtig om te oordelen over de mens die achter de boodschappen schuilt, want het is niet de bedoeling de lezer nog meer in verwarring te brengen rond alles wat in de openbaarheid circuleert en dan nog zal ik er straks een aantal kanttekeningen aan toevoegen. Het is niet mijn taak om mensen te behoeden voor of te verwittigen voor iemand in het bijzonder…dit blog is eerder een uitnodiging om zelf even stil te staan bij jezelf en zelf uit te maken wat jou in de boodschappen raakt en hoe jij zelf verder met de gechannelde boodschappen omgaat in het dagelijks leven.

Boodschappen hebben nooit de bedoeling je bang te maken voor het leven, hebben niet de bedoeling één of andere boodschapper te volgen omdat hij/ zij zich als de geroepene voelt om het woord te verkondigen, wat als logisch gevolg geeft : volgelingen en dit gaat dan ook richting: goeroe.
Je zou kunnen stellen dat ik Ronna Herman vermeld, het grote verschil is dat deze dame zich behoorlijk op de achtergrond houdt, en niet oproept tot volgen, dan wel de boodschappen uitdraagt over de hele wereld, zonder enige vorm van streven naar bekendheid als medium.

Ik heb in het verleden behoorlijk wat boodschappers live bezig gezien en gehoord via openbare communicatiekanalen….en wat ik waarnam deed me mijn mond openvallen van verbazing: even meegaan met het tafereel: channelen doe je niet even tussen de soep en de patatten…een kanaal gaat niet even zwaaien en hallo fijn dat jij en jij , en o, jij ook, wat fijn dat ook jij erbij bent…nou we zitten al op ….kijkers, geweldig, wat fantastisch….nog even wachten en dan ga ik zo meteen de boodschap brengen van….., nog even door de haren strijken, even kijken op hoeveel kijkers dit tafereel staat…oh, nog even wachten en dan komt het…en tussendoor nog even zwaaien links en rechts….kan je meevolgen lieve lezer? Het is een farce dit meerdere keren te hebben gevolgd, omdat ik zelf bijna mijn ogen en oren niet kon geloven dat dit een real vertoning ging worden. Een mooie aandoenlijke lieve boodschap van een al even liefdevolle krachtige ‘ Meester ‘, en natuurlijk zijn veel mensen zoekende naar vrede, geluk, liefde, naar steun. Boodschap is klaar….nou zeg, dat was echt weer geweldig. Uiteindelijk ben ik dit soort van boodschappers niet meer blijven volgen, omdat het een herhaling op een herhaling van een herhaling werd, met dezelfde stereotype gewoonten, maar de boodschap sloeg wel in bij de zoveel zoekende mensen. Ik stel me enkel de vraag of er ondertussen bij die zovele mensen die de boodschappen ingelepeld hebben gekregen, daadwerkelijk echt iets is veranderd. Eén ding : met Spirit wordt niet gedweept, want vroeg of laat wordt dat kraantje dichtgedraaid. In één van mijn vorige blogs heb ik geschreven dat iedereen in zekere zin een medium is ( wat iemand hiermee doet ligt in eigen handen ) doch ik ben er ook van overtuigd dat er weinig mensen verbinding hebben met andere realiteiten en in die zin ook zinvolle boodschappen kunnen geven. Indien hier niet goed mee wordt omgegaan, leidt dit vaker tot psychotisch gedrag!

Het is niet het eerste ‘ kanaal ‘ die recht in een psychiatrische instelling geraakt en dit is toch te wijten aan het feit dat de energie niet in goede banen is geleid.
Het is ook heel opvallend dat in deze periode bijzonder veel kanalen boodschappen brengen van Maria Magdalena, en dit heeft in de meeste gevallen niet te maken met de verbinding die gelegd wordt met Maria Magdalena, maar wel door de -tig boeken die de laatste jaren verschenen zijn op de boekenmarkt. Als ik vb Hans Stolp lees, die prachtige werken rond de persoon, de vrouw Maria Magdalena geschreven heeft, dan is het zeker niet zo moeilijk er een eigentijds boodschap van te maken, want als vrouw/ man , het Yin en Yang in het mannelijke en vrouwelijke, zullen we ons wel herkennen. Ook Pamela Kribbe vind ik persoonlijk een sterk kanaal, een puur en zuiver kanaal en een voorbeeld voor veel boodschappers van deze tijd.

Wat overwegend kenmerkend is voor de boodschappen van de boodschappers die voornamelijk inspelen op de behoeften van de zoekende mens, in deze tijd zijn namelijk boodschappen die gaan over de veranderingen van het Vissentijdperk naar Aquarius, de Nieuwe Tijd ( en hier zijn we nog maar pas aan het prille begin) , veranderingen die gaande zijn, die nog op korte termijn te verwachten zijn, over het feit dat we nu ‘werkelijk ‘ onszelf mogen worden, ons authentieke Zelf worden, ( herken je de slogan: Word wie je werkelijk bent …hét credo bij uitstek) en niet te vergeten, we zijn allemaal goddelijke wezens, spirituele aardse mensen met aardse spirituele taken hier op aarde en we hebben hier allen een ‘ missie ‘….en mag ik er nu even aan toevoegen dat dit niets nieuw is, want de mensen weten het ondertussen, het is ons al zoveel jaren geleden meegegeven, verteld, geschreven…lees er eens de geschiedenis op na.

Wat is nu het bijzondere van al deze boodschappen dewelke ook wel eens een soort van hypnotiserend effect kan hebben op gevoelige zoekende aan mal-du-siècle gevoel zielen en het lijden aan de tijd ( dat trouwens niet nieuw is—zie de tijd van de Romantiek) escapisme, de drang om verdoofd te worden door de zovele veelbelovende informatie…en er niet bij stilstaan dat wij niet het gedroomde leven kunnen leiden als we niet zelf bewust worden hierin onze verantwoordelijkheid te nemen….eigenlijk komen vele boodschappen naar ons toe door boodschappers met een persoonlijk verlangen en omwille van het gegeven dat zoveel zoekende mensen nog niet echt nadenken over de wijze waarin de boodschappen naar hen toekomen, blijven ze ook heel selectief met de informatie omgaan…datgene wat een warm en veilig gevoel geeft. Veel boodschappers met die energie zijn ook nog zoekende en onderweg en spelen om die reden in op de gedachten, gevoelens van diegenen met wie ze zich verbinden en vice versa. Dit is de heersende dynamiek en heeft weinig te maken met echte openbaringen die veel verder reiken dan het inhaken op waar veel mensen naar op zoek zijn. Opmerkelijk is dat niet weinig boodschappers zich belangrijk voelen, ze worden gezien, gehoord, en zijn trots op wat ze kunnen en de grootste valkuil hierin is dat die boodschappers verder doorgaan door in te spelen op de behoeften van de zoekende mens, telkens weer met andere Meesters, Engelen…omdat ondertussen de verwachting van de zoekende mens vervuld moet blijven worden.

Heb jij je al dié vraag gesteld…..?Het punt is niet : is het goed of fout….boodschappers zijn er van alle soorten, met zoveel intenties die niet altijd zichtbaar zijn, doch na een tijdje wel helder worden, voor mensen die kritisch nadenken en zich realiseren dat de Nieuwe Tijd staat voor verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven, het goeroe- schap is voorbij, we hebben alle wijsheid en kennis in onszelf en de boodschappen die wij doorkrijgen, hetzij via beelden, woorden, geuren, zijn a priori bedoeld voor diegene die ze ontvangt.
Ik las enige tijd gelezen bj Jaap Hiddinga de volgende bedenking…en dit vind ik zelf heel goed om over na te denken: ‘ Als een beeld of boodschap iets is wat ik niet prettig vind, dan klopt het meestal wel, maar als ik iets zou horen wat ik heel erg fijn vind, dan is de kans groot dat dit mijn eigen gedachten en verlangens zijn. ‘

Een uitspraak van een bijzonder man…en wat ik vaker gelezen heb in zijn zovele interessante boeken, vond ik niet altijd even plezant, doch ze openden wel mijn hart, deden me wel naar binnen gaan, lieten me ook zien, voelen, meer begrijpen ( al had ik op bepaalde momenten het gevoel ‘ geen grip te hebben op ‘ ) en ik ben ook heel blij dat ik deze man in levende lijve heb ontmoet, een heel diepzinnig gesprek heb gehad met hem…over mezelf. En wat heb ik geleerd? Jij kent je weg, net zoals iedereen weet wat goed voor hem, haar is. Het was geen gechannelde boodschap waarvan ik dronken en gelukzalig naar buiten strompelde om nog een paar weken mijmerend op een roze wolk te vertoeven , maar een boodschap waar ik uitgenodigd werd een diepe duik in mezelf te nemen.
Wat je ook leest….wat je ook hoort….wat je ook voor waarheid aanneemt…kom altijd terug bij jezelf.

Liefs
Medium Mieke
www.miekecoigne.com